2011

 

DĚTSKÉ ODPOLEDNE SE STRAŠIDELNÝMI PŘÍŠERKAMI

 V sobotu 5. listopadu 2011 náš sbor pořádal v malínské sokolovně nejen pro děti Dětské odpoledne se strašidelnými příšerkami. Pro malé i velké byly připraveny soutěže o sladkosti, strašidelné písničky, strašidelný koutek s kolem štěstí a opravdovými kouzly, zkrátka zábavné odpoledne. Každý příchozí obdržel sladkou odměnu, o soutěže se tradičně starala naše přebornice přes zábavu, paní Ludmila Hýblová, o písničky Radek Neoral. Všem toto odpoledne krásně uběhlo,škoda jen těch problémů s elektřinou na začátku akce. Ovšem vše se vyřešilo, a tak se můžeme opět těšit na dětské maškarní odpoledne, které se uskuteční tradičně v únoru po hasičském plese.

 

ZÁJEZD DO MORAVSKÉHO KRASU

 Dne 8. října jsme se vypravili na zájezd do Moravského krasu, kde jsme měli v plánu navštívit Punkevní jeskyni a propast Macochu. Přestože nám počasí moc nepřálo, v jeskyních nám to nevadilo. Všichni se zájmem sledovali výklad o vzniku a objevování jeskynních prostor a pak v němém úžasu zůstali stát na dně propasti. Poté jsme se ještě svezli na lodičkách po říčce Punkvě. Pak jsme vyjeli lanovkou na její horní stanici, která je umístěna kousek od horní vyhlídky do propasti, ti kterým to nestačilo si ještě sešli na spodní vyhlídku. Poté jsme odjeli na oběd do obce Holštejn, kde nám místní průvodce doporučil výbornou restauraci, a po obědě jsme se vypravili ke skále, kde dříve stával hrad, a nyní jsou vidět již jen jeho zbytky. Ve skále je jeskyně, která sloužila jako hladomorna, a proto jsme se šli podívat i sem. Zejména mladé hasiče pak zaujal výcvik horolezců na skále pod hradem. Ve večerních hodinách jsme pak dorazili domů. Zájezd byl velmi poučný a všem se líbil, zejména pak interiéry a "výzdoba" Punkevních jeskyní.

 

LETNÍ KARNEVAL SE SKUPINOU STORN

 Dne 23. července 2011 jsme na našem areále u cihelny pořádali nejen pro naše občany Letní karneval se skupinou Storn. Teplá letní noc přilákala na stovku návštěvníků, kteří se při českých i zahraničních rockových hitech, které hrála výborná skupina Storn, bavili až do pozdních večerních hodin. Je veliká škoda, že na náš areál nenašlo cestu více návštěvníků, neboť i skupina si pochvalovala dobrou organizaci akce a pro muzikanty bylo velikým překvapením, že ve třítisícové obci přijde na akci tohoto typu pouhá stovka návštěvníků.  

 

PIETNÍ AKT K UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ VYPÁLENÉHO ČESKÉHO MALÍNA NA VOLYNI

 Dne 9. července 2011 se naši členové zúčastnili pietního aktu k uctění památky vypáleného Českého Malína na Volyni. Toto každoroční setkání je připomenutím 374 obětí z fašisty vypálené obce na Volyni 13. července 1943, které probíhá u pomníku obětem této tragické události v Novém Malíně.

 

DĚTSKÝ DEN S DRÁČKEM SOPTÍKEM

 Dne 29. května proběhla na našem areále tradiční oslava Dne dětí, letos s mottem "Den dětí s dráčkem Soptíkem". Jak již název napovídá, soutěže byly laděny hasičskou tématikou, děti si mohly vymalovávat obrázky hasičské techniky, byla přistavena výjezdová tatra, v zadní části areálu byly vystaveny obleky proti sálavému teplu, protichemické obleky, a dokonce zde byla i ukázka hašení oleje. V soutěžích si děti mohly vyzkoušet překonání překážky po laně, stříkání ze džberovek, napojování hadic, zkrátka některé prvky ze soutěží mladých hasičů. Ti odvážnější si mohli vyzkoušet i oblékání  již zmíněných obleků, mohli si prohlédnout naši výjezdovou tatru, a i něktěří dospělí byli překvapeni, co udělá voda s hořícím olejem. Bohužel však každá akce jednou musí skončit, a tak ještě před ukončením vyhlásil pan Medera soutěž týmů v umývání tatry a poté se všichni mokří, vydovádění a s přeslazenýma žaludkama od bonbónů vydali domů.

 

 POHÁROVÁ SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ

  Dne 28. května proběhla na našem areále Pohárová soutěž mladých hasičů. Více naleznete v sekci Činnost mládeže.

 

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU

 Dne 21. května se od 14:00 konala na našem areále Okrsková soutěž v požárním sportu za účasti 8 družstev mužů a 3 družstev žen. Soutěžilo se v disciplínách 100m překážek a požární útok. Soutěž vyhrála děvčata z Rohle a muži Hrabišín I., tato družstva si zajistila postup na okresní kolo v Bludově, kam postupuje i naše družstvo mužů, neboť se loni umístilo na okresním kole na třetí příčce a tudíž postupuje do letošního ročníku automaticky. Naše družstvo se na okrskové soutěži prezentovalo dobrým výkonem a skončilo na druhém místě. Více o soutěži a výsledky naleznete v sekci Požární sport.

  

BRIGÁDA NA AREÁLE

 Dne 23. dubna se od 13:00 konala na našem areále brigáda na úklid a přípravu areálu na sezónu. Účast byla hojná, mimo dospělých se jí zúčastnili i členové kolektivu mládeže, kteří si tak splnili jeden z okruhů celoroční činnosti. Areál byl vyhrabán, uklizen, byly spáleny smrkové větve, které nám tam nechal pan Vítek, byla rozebrána horní dřevěná bouda, která nám dříve sloužila jako sklad překážek. Všichni si po vykonané práci zasloužili opečenou klobásku, a poté se rozešli domů. Na místě zůstali pouze členové sportovního družstva, kteří začali s přípravami na letošní sezónu a zároveň do pozdních večerních hodin dohlíželi nad žhnoucím spáleništěm po hromadách větví.  

 

HASIČSKÝ PLES A LOUPEŽNICKÝ BÁL 2011

 Dne 18. února 2011 jsme v malínské sokolovně pořádali tradiční hasičský ples. K tanci a poslechu opět hrála, po loňském úspěchu, kapela DUO z Uničova. Na letošní návštěvnost si opravdu nemůžeme stěžovat, volné místo u stolu, aby člověk pohledal. V průběhu večera potěšilo oko návštěvníka vystoupení postřelmovských mažoretek Hvězdiček, které bylo oceněno velikým potleskem. Samozřejmostí byla i tradiční půlnoční tombola. Všem sponzorům ještě jednou za dary děkujeme. Poté se zábava opět rozbujela a skončila až nad ránem.

 O den později, v sobotu 19. února, se v 15:00 v malínské sokolovně loupilo, konal se zde totiž Loupežnický bál. Jak již název napovídá, hrály se hry inspirované slavnými lupiči a loupežníky a prostor mezi těmito soutěžemi vyplnily písničky z pohádek a příběhů z loupežnickou tématikou, které dětem hrál Radek Neoral. Na závěr byly vybrány a oceněny nejlepší masky, ale sladkou odměnu si odnesli opravdu všichni.

 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA OKRSKU Č. 7   

 Dne 11. února 2011 se konala v Nemrlově Valná hromada okrsku číslo 7. Delegaci z našeho sboru tvořili starosta Jiří Hýbl, velitel Gabriel Krobot, starosta okrsku pan Alois Rotter a pokladník okrsku Josef Ostravský. Po úvodním slovu starosty okrsku a velitele okrsku seznámili jednotliví zástupci sborů valnou hromadu s činností svého domovského sboru v uplynulém roce. Poté následovala diskuze.

 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

 Dne 7. ledna 2011 se v Hospůdce u Holbů konala výroční valná hromada našeho sboru. Akci, které se zůčastnilo 40 členů a několik hostů v čele s novým místostarostou obce panem ing. Petrem Vintrochou, velitelem požární stanice Šumperk, majorem ing. Karlem Ondruchem a delegací našeho okrsku, zahájil velitel sboru Gabriel Krobot. Poté starosta sboru Jiří Hýbl přednesl Zprávu o činnosti sboru v roce 2010, vedoucí mládeže Lukáš Bernert Zprávu o činnosti mládeže v roce 2010 a revizor sboru Jiří Stuchlý Revizní zprávu za rok 2010. Poté došlo ke slavnostnějšímu okamžiku, naše tři členky Denisa Krobotová, Věra Ostravská a Drahomíra Šrotová obdržely Medaili za zásluhy. Poté byli zvoleni zástupci našeho sboru na valnou hromadu okrsku a okresu. V diskusi si vzal jako první slovo major ing. Ondruch, který vyzvedl naši práci ve výjezdové jednotce a seznámil nás se změnami ve struktuře HZS Územní odbor Sever. (K 1. 1. 2011 došlo k rozdělení na uzemní odbory Šumperk a Jeseník.) Poté si vzal slovo místostarosta obce ing. Vintrocha, který se nám nejprve představil, jakožto nový zastupitel a místostarosta obce, a pozdravil  naši Valnou hromadu i jménem starosty obce, pana Josefa Mináře. Závěrečné slovo v diskusi patřilo veliteli okrsku, panu Janu Kučerovi z Dolní Libiny, který tradičně zkritizoval vystoupení našeho sportovního družstva v uplynulém roce. Poté již následovalo malé pohoštění a volná zábava.

Zpráva starosty 2010.doc (34 kB)