90. léta

 PLAMEN 1990-1991

Jmenný seznam kolektivu: Michal Kleibl, Jiří Plhák, Alois Rotter, Lukáš Bernert, Radek Nesrsta, Jaroslav Kuběnka, Martina Kleiblová, Alena Sládková, Denisa Christidisová, Kateřina Bernertová. 

Září – uskutečnili jsme jednodenní vycházku na Rabštejn, zaslali jsme přihlášku na nový ročník celostátní hry PLAMEN 1990-1991 a začali jsme se připravovat na branný závod.

Říjen – opakovali jsme si topografické značky, uzly, základy topografie, základy první pomoci, otázky a střelbu ze vzduchovky. Udělali jsme si brigádu ve zbrojnici, kde jsme společně odpracovali 25 hodin. Každý člen odevzdal ve škole sběr papíru a hader.

Listopad – Vedoucí nás připravila na odborky, které jsme složili tento měsíc za přítomnosti předsedy a velitele. Čtyři z nás složili odbornost preventista a starší cvičitele. Nový obecní úřad nám odebral požární zbrojnici, tak jsme se neměli kde scházet, dokud se všechno nevyřeší.

Prosinec až únor – opět jsme se dali do nacvičování, abychom dokončili PLAMEN.

Březen – na schůzce jsme malovali obrázky na téma požární ochrana očima dětí a ty nejlepší jsme zaslali na OV SPO. Zúčastnili jsme se brigády u památníku, odpracovali jsme 16 hodin.

Duben – v dubnu jsme se připravovali za nepříznivého počasí v garážích na požární disciplíny. Při dobrém počasí jsme cvičili venku a zkoušeli štafetu dvojic, požární útok a další disciplíny.

Květen – v tomto měsíci byl ukončen PLAMEN 1990-1991, ve kterém jsme obsadili 5. místo v celoroční činnosti.

Červen – na první schůzce jsme se připravovali na pohárovou soutěž do Bludova o pohár Soptíka. Další schůzku jsme si udělali vycházku do přírody, na vyhrazeném místě jsme si opekli kabanos, potom jsme si zahráli různé hry a šli jsme spokojeně domů.

Červenec – na první schůzce nás vedoucí seznámila s tím, co si máme vzít s sebou na tábor na Bozéňov. Tábor se nám líbili, ale vybrali jsme si špatné počasí. Pršelo nám, ale zato rostlo hodně hřibů a tak jsme měli o zábavu postaráno. Druhý den večer byla stezka odvahy a některé holky se bály. Příští tábor by měl být delší.

Srpen – koncem měsíce nás vedoucí opět svolala a hned jsme zahájili přípravu na pohárovku do Sudkova, což byla po prázdninách makačka.

 

PLAMEN 1991-1992

Září – zúčastnili jsme se pohárové soutěže v Sudkově. Na první schůzce jsme se začali připravovat na závod požárnické všestrannosti. Další schůzku jsme na Svazarmu stříleli ze vzduchovek na špalíčky, ale vedoucí s námi nebyla spokojena, a tak jsme stříleli ještě v sobotu.

Říjen – zúčastnili jsme se branného závodu, který se konal v Křemačově. První schůzku jsme měli brigádu na úklidu obce. Na brigádu jsme přišli všichni a 2 vedoucí, každý z nás odpracoval při úklidu 2 hodiny. Na další schůzce jsme udělali nástěnku v klubovně s požární tématikou a hasičskými auty.

Listopad – protože nám přálo počasí, tak jsme nacvičovali požární útok na požární ligu. Zúčastnili jsme se požárního útoku, který se konal v Bludově a započítával se do ligy. Při této soutěži jsme obsadili již tradičně 5. místo.

Prosinec – na první schůzce nám vedoucí rozdala básničky, které jsme se měli učit a přednést na výroční schůzi našich hasičů, která se konala 29.12.

Leden – v tomto měsíci jsme se připravovali na další závod, a to na štafetu dvojic. Nacvičovali jsme v garážích a jednou i v sokolovně. Dále jsme byli společně sáňkovat a lyžovat na Malínském kopci.

Únor – proběhla požárnická liga ve štafetě dvojic, a to v Kolšově v tělocvičně, my jsme obsadili tradičně 5. místo. Na schůzkách jsme využívali dostatku sněhu a chodili jsme sáňkovat.

Březen – čekal nás nemalý úkol namalovat výkresy na téma požární ochrana očima dětí. Tyto výkresy jsme namalovali a odeslali na Okresní sdružení hasičů v Šumperku. Dále jsme nacvičovali požární útok bez vody, protože nám nepřálo počasí.

Duben – připravovali jsme se na požární útok pro soutěž do požární ligy. 25. února 1992 proběhla soutěž v požárním útoku, a to u nás v Novém Malíně. Počasí nám přálo všem, tradičně jsme obsadili 5. místo.

Květen – připravujeme se na ukončení celoroční činnosti hry PLAMEN, které má být 16. května v Bludově a věříme, a moc si přejeme, aby se nám podařilo protrhnout tu naši smůlu.

Červen – zúčastnili jsme se závěrečného kola soutěže Liga MP. Umístili jsme se na 6. místě v celkovém pořadí. Odpoledne probíhala pohárová soutěž mladých požárníků, kterou pořádal SDH v Bludově. Na této soutěži jsme obsadili 5. místo. Tento soutěžní den, který probíhal od rána do pozdního odpoledne, se nám vcelku vydařil.

Červenec – v tomto měsíci, kdy nám začaly tolik očekávané prázdniny, jsme se připravovali na stanový tábor, a užívali si zaslouženého volna.

Srpen – v úterý 18. srpna jsme odjeli na stanový tábor na koupaliště v Dolní Libině. Jenom jsme postavili stany, hned jsme skočili do vody. Jelikož naše stany stály asi 4m od vody, nebyl s koupáním žádný problém, a tak jsme ve vodě strávili většinu volného času. Mimo zábavu jsme se také připravovali na pohárovou soutěž v Sudkově. Každý večer jsme měli táborák. Týden utekl jako voda a v neděli jsme jeli domů. Za vydařený stanový tábor můžeme poděkovat našim vedoucím paní Krobotové a Kleiblové, kterým zdatně pomáhali pánové Krobot, Kleibl a Rotter.

 

PLAMEN 1992-1993

Jmenný seznam kolektivu: Michal Kleibl, Martina Kleiblová, Alois Rotter ml., Karel Tříska, Lukáš Bernert, Kateřina Bernertová, Denisa Christidisová, Daniel Christidis, Alena Sládková, Monika Sládková, Jaroslav Kuběnka. Vedoucí kolektivu: Zdena Krobotová, Jindra Kleiblová, Alois Rotter st., Gabriel Krobot.

Září – v tomto měsíci jsme se začali připravovat na nový ročník celostátní hry PLAMEN a na pohárovou soutěž do Sudkova. Tato pohárová soutěž byla zároveň zahajovacím kolem okresní soutěže Liga MP. Na této pohárové soutěži jsme se umístili na 5. místě. Zklamala nás střelba ze vzduchovky, ale jako vykročení do 1. ročníku Ligy MP to nebylo špatné.

Říjen – v říjnu již tradičně probíhá první kolo soutěže PLAMEN, a to závod požárnické všestrannosti. Na tento závod jsme se zvlášť dobře připravovali, protože probíhal v naší obci. Konal se v pěkném prostředí na Mohyle. Počasí nám přálo, a tak když se všechno sečetlo dohromady, bylo z toho pěkné 3. místo. Toto umístění se nám také započítává do Ligy MP. Dále jsme v tomto měsíci uspořádali brigádu na úklid garáží SDH. Po celý měsíc jsme se připravovali na další kolo Ligy MP.

Listopad – v listopadu probíhalo 3. kolo Ligy MP. Tato soutěž se konala v Jeseníku, a to 14. listopadu. Když jsme odjížděli, tak u nás padal sníh a na Červenohorském sedle to vypadalo jako o Vánocích. Ale po příjezdu do Jeseníku nebylo po sněhu ani památky. I když bylo trochu chladněji, tak jsme požární útok zvládli dobře a skončili jsme těsně na 4. místě.

Prosinec – v prosinci jsme se sešli dvakrát. Jednou jsme šli na vycházku do přírody. Na druhé schůzce jsme si povídali a hráli různé hry. Vedoucí nám zadali otázky na plnění odborek.

Leden – zároveň s příchodem nového roku jsme se začali připravovat na další kolo Ligy MP. Měli jsme domluvenou tělocvičnu ve škole, kam jsme každý týden chodili cvičit disciplínu štafeta dvojic. Tato soutěž probíhala v Kolšově a nám se moc nepovedla. Skončili jsme až na 6. místě. Na tuto soutěž k nám přijeli mladí požárníci z Čeperky. Tato obec je v okresu Pardubice. Tuto družbu nám domluvili vedoucí. Po soutěži jsme šli spolu s našimi novými kamarády na vycházku do přírody. Potahali jsme je trochu po našich kopcích, a pomalu za tmy jsme se vrátili domů. Měli jsme toho všichni dost, zvláště naši noví kamarádi, protože od nich jsou zvyklí jenom na roviny. V měsíci červnu by jsme jim měli oplatit návštěvu a jet na pohárovou soutěž do Čeperky.

Únor – v tomto měsíci jsme se připravovali na skládání odborek. Na konci měsíce jsme dělali zkoušky z našich znalostí. Získali jsme tyto odborky: Michal Kleibl a Alois Rotter ml. velitele, Lukáš Bernert cvičitele, Karel Tříska preventistu, Jaroslav Kuběnka a Daniel Christidis strojníka, Alena Sládková, Denisa Christidisová, Kateřina Bernertová, Monika Sládková a Martina Kleiblová kronikáře.

Březen – tento měsíc jsme zahájili návštěvou krytého bazénu v Zábřeze. Jeli jsme tam avií a moc se nám tam líbilo. Po příjezdu domů jsme se hned ptali, kdy pojedeme zase. Dále jsme se připravovali na další kolo Ligy MP. Toto kolo již bude páté a soutěžit se bude v požárním útoku. Při nácviku jsme měli časy dobré, a tak jsme věřili, že tentokrát se konečně prosadíme na přední místa. S nácvikem našim vedoucím pomáhali pánové Rotter a Krobot. Také jsme odeslali naše výkresy do soutěže „PO očima dětí.“

Duben – první dvě schůzky jsme věnovali na přípravu požárního útoku. A pak přišel pro nás ten šťastný den, 24. dubna. Ten den se totiž konala soutěž Ligy MP v Sudkově. Na této soutěži jsme se s časem 28,53 s umístili na 2. místě. Tímto druhým místem jsme si vybojovali pěknou pozici na celkové umístění v Lize. Teď se již musíme připravit na druhé kolo hry PLAMEN, které se koná v květnu v Bludově.

Květen – zúčastnili jsme se druhého kola celostátní hry mladých hasičů PLAMEN, které se konalo v Bludově. Po velkém boji jsme se umístili na 4. místě. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na zmrzlinu. Tím jsme zakončili další ročník Plamene, a už teď se těšíme na ten další.

Červen – ve dnech 4.-6. června jsme jeli na soutěž do Čeperky v okrese Pardubice. Do Čeperky jsme jeli Avií, kterou řídil pan Rotter. Dále jeli pan Krobot, Kleibl a paní Kleiblová a Krobotová. Byli jsme trochu natlačeni, ale dalo se to vydržet. Po příjezdu do Čeperky jsme se ubytovali u vedoucího mladých hasičů, pana Rosti Kučery. Na druhý den ráno jsme jeli na soutěž, která probíhala v sousední vesnici. Jmenuje se „SRCH“. Bylo krásné letní počasí, soutěž probíhala celý den, bylo to druhé kolo Plamene. Po součtu všech disciplín jsme se umístili na druhém místě, protože jsme neměli započítáván ZPV, jinak jsme vyhráli požární útok a štafetu 4x60m. Po ukončení soutěže jsme se jeli koupat na štěrkoviště nedaleko Čeperky. Večer jsme měli společně s děckama z Čeperky táborák, kde jsme si opékali špekáčky a naše holky si namlouvaly místní kluky. Již za tmy jsme se vraceli ke Kučerům, a po delší době, kdy jsme dělali blbosti, k malé radosti našich vedoucích, jsme usnuli. V neděli po snídani jsme se rozloučili s našimi hostiteli a jeli na výlet. Vyšplhali jsme se na jediný kopec v širokém dalekém okolí, na jehož vrcholu je zřícenina hradu Kunětická hora, neboli „Kuňka“, jak jí říkají místní. Po prohlídce zříceniny hradu a vystoupení skupiny historického šermu jsme se zastavili na zmrzlinu. Kolem poledne jsme se vydali na cestu domů. Přijeli jsme asi v 16:00 hodin. Všem se nám výlet líbil a těšíme se, že příští rok možná pojedeme zase. V červnu jsme se dále zúčastnili závěrečného kola soutěže Liga MH, který se konal v Žadlovicích. Počasí nám vůbec nepřálo, celý den pršelo a byla zima. Po chybě Denisy jsme klesli z druhého místa na čtvrté. Toto se nám nepodařilo vylepšilo ani po druhém pokusu požárního útoku a 4. místo nám zůstalo. Protože počasí se nelepšilo, byla pohárová soutěž zrušena a výsledky se započítávaly z dopolední Ligy MH. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na zámku v Úsově.

Červenec – tento měsíc jsme byli na týdenním táboře v Dolní Libině na koupališti. Když jsme tam přijeli, museli jsme pustit vodu do koupaliště, protože bylo vypuštěné. Potom šli kluci na dřevo, abychom mohli dělat táborák. Počasí nám moc nepřálo. Na koupání byla zima, a tak kluci jezdili většinu času s lodičkami a holky hrály různé hry. Po pár dnech se počasí trochu vylepšilo, a pár odvážlivců se i koupalo. Připravovali jsme se také na pohárovou soutěž, která se koná v září v Sudkově. Vedoucí, pánové Kleibl a Rotter a paní Krobotová a Kleiblová, se o nás vzorně starali, a my jsme se domluvili, že jim to příště oplatíme.     

 

PLAMEN 1993-1994

Jmenný seznam kolektivu: Michal Kleibl, Alois Rotter ml., Lukáš Bernert, Radek Nesrsta, Daniel Christidis, Alena Sládková, Denisa Christidisová, Martina Kleiblová, Kateřina Bernertová, Monika Sládková, Antonín Zajíc. Vedoucími kolektivu byli Zdena Krobotová, Jindra Kleiblová a Alois Rotter st.

Září – zahájili jsme přípravu na nový ročník hry PLAMEN a Ligy MH. Jako první soutěž Ligy MH byla pohárová soutěž v Sudkově. Na tuto soutěž jsme byli dobře připraveni, a tak jsme si věřili. Ale optimismus nám vydržel jenom do poslední disciplíny. Tam snad z přemíry snahy zaběhnout co nejlepší čas, se Lojzovi zasekla proudnice a bylo po nadějích. Skončili jsme až na 7. místě a vedoucí z nás moc velkou radost neměli. Proběhl také závod požárnické všestrannosti. Sešli jsme se v Žadlovicích v zámeckém parku. Trať byla pěkná, ale nám se opět moc nedařilo. Zkazili jsme střelbu, a ani čas na trati nebyl nic moc, a tak se nebylo ani čemu divit, skončili jsme na 14. místě, že to byl náš historicky nejhorší výsledek.

Říjen – v tomto měsíci jsme se připravovali na Ligu. Nacvičovali jsme požární útok. Počasí na nácvik nám docela přálo. Na jedné schůzce jsme se vypravili na výlet do lesa, abychom si odpočali od nácviku.

Listopad – v listopadu jsme se zúčastnili dalšího kola Ligy MH. Soutěžilo se v požárním útoku a počasí nám vůbec nepřálo. Od rána pršelo a byla zima, hřiště v Bratrušově bylo celé zmoklé. Podmínky pro soutěž byly na hranici regulérnosti. My jsme předvedli útok pěkný, ale Radek, místo aby savici utáhl, tak ji povolil, a z nejlepšího času bylo rázem 6. místo. V letošním roce je to již třetí soutěž, která se nám nepovedla.

Leden – chystali jsme se na další kolo Ligy MH. Tato soutěž nám připravuje stále nějakou práci. Tentokrát se závodilo v disciplíně štafeta dvojic. Soutěž probíhala v tělocvičně Zemědělské školy v Šumperku Temenici. Soutěž byla pěkná a pro nás vydařená. Po bezvadném výkonu jsme skončili na 2. místě o 3 desetiny vteřiny. Vypadá to, že dokážeme bojovat o přední umístění. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na krytém bazéně v Šumperku. V Malíně v cukrárně nám vedoucí koupili výborné zákusky.

Únor – na jedné schůzce jsme provedli úklid v garážích našeho sboru. Zametli jsme a provedli údržbu na našem nářadí na soutěže. Na další schůzce jsme skládali zkoušky na odborky. Zkušební komise byla ve složení: velitel SDH Miroslav Nesrsta, starosta SDH Gabriel Krobot a vedoucí ORHM Alois Rotter. Na zkouškách jsme získali tyto odborky: nejvyšší odznak „Připraven k požární ochraně“ získali Michal Kleibl, Alois Rotter ml., Lukáš Bernert a Radek Nesrsta, preventistu získaly Kateřina Bernertová, Martina Kleiblová, Denisa Christidisová, Alena Sládková a Daniel Christidis, velitele získali Radek Nesrsta a Lukáš Bernert.

Březen – opět jsme začali s přípravou na Ligu MH. Trénujeme na požární útok, počasí nám nepřálo, a tak jsme cvičili v garážích. Ze začátku s námi vedoucí moc spokojeni nebyli, ale postupně se to lepší. Na jedné schůzce jsme si promítali filmy s požární tématikou.

Duben – v tomto měsíci jsme mezi sebe přijali nového člena, je jím Antonín Zajíc. Jinak začínáme nacvičovat na druhé kolo Plamene. Hlavně zkoušíme štafetu 4x60m, nejdůležitější je předávka štafety. Po nezdaru na ZPV moc šancí na dobré umístění nemáme, ale nedáme se zadarmo. V sobotu 23. dubna proběhlo další kolo Ligy MH. Bylo v České Vsi na Jesenicku, takže jsme to měli trochu dál. Soutěž se nám nepovedla, skončili jsme na 6. místě. Tímto umístěním jsme si uzavřeli možnost bojovat o přední místo v celkovém hodnocení Ligy MH.

Květen – V sobotu 14. května proběhlo druhé kolo celostátní hry PLAMEN. Soutěž probíhala v Bludově. Naše družstvo moc šancí na přední umístění nemělo, kvůli 14. místu ze ZPV, ale jak jsme si slíbili, nechtěli jsme se dát zadarmo. Na štafetě 4x60m jsme skončili třetí s časem 54,8s. Štafetu požárních dvojic jsme vyhráli, a rázem jsme se zařadili mezi favority na přední umístění. O všem rozhodoval požární útok, tentokrát se soutěžilo ve dvou pokusech. V prvním pokusu jsme dosáhli času 24,60s a byli jsme na prvním místě. Vedoucí nám říkali, že tenhle čas asi dnes nikdo nepřekoná, a s tím vědomím jsme nastupovali na druhý pokus. Ten nám vyšel perfektně, čas 21,8s byl nejlepší čas v historii MH okresu Šumperk v soutěži. Tímto vítězstvím v požárním útoku jsme se posunuli ze 14. místa po ZPV na celkové 4. místo, jeden bod za třetím. Tím jsme uzavřeli letošní ročník celostátní hry PLAMEN. Pro neplnění svých povinností, neúčasti na schůzkách oddílu a nechuť cvičit, byla z našeho kolektivu vyloučena Alena Sládková.

Červen – v červnu jsme se připravovali na závěrečné kolo Ligy MH a první ročník pohárové soutěže mladých hasičů, kterou pořádá naše organizace SDH. Tyto soutěže se konaly 11. června v Novém Malíně. Po našich výsledcích ve druhém kole hry PLAMEN, se z nás stali jedni z favoritů na vítězství. Počasí nám moc nepřálo. Ráno pršelo a bylo zamračené. Soutěžilo se v disciplíně požární útok, v Lize MH na dva pokusy. V prvním pokusu jsme se umístili na 3. místě. Ve druhém, ve snaze se zlepšit, jsme udělali několik chyb a naši vedoucí útok zastavili, aby se nepoškodil stroj. V Lize MH jsme se celkově umístili na 6. místě.

1. ročník pohárové soutěže MH Nový Malín – v sobotu 11. června se uskutečnil 1. ročník soutěže Mladých hasičů. Po posledních výsledcích jsme se stali spolufavority této soutěže. Chtěli jsme dokázat, hlavně našim starším a dospělým kolegům ve sboru, že toto místo nám patří právem, a to se nám také povedlo. Po dramatickém vývoji soutěže jsme skončili na 2. místě. Tím jsme ukázali, že patříme mezi nejlepší družstva MH na okrese Šumperk, a úspěšně tak ukončili námi špatně rozběhnutý soutěžní rok. Výsledky mladší: 1. Kolšov A, 2. Bludov, 3. Zábřeh B, 4. Kolšov B, 5. Kolšov C, 6. Zábřeh A. Výsledky starší: 1. Rovensko, 2. Nový Malín, 3. Řimice, 4. Kolšov, 5. Bratrušov, 6. Žadlovice, 7. Bludov, 8. Rohle, 9. Úsov.

Červenec – začaly nám prázdniny. Hlavní úkol bylo nachystat se na prázdniny. Jeli jsme do Čeperky. Cestovali jsme vlakem do Pardubic, kde na nás čekaly kola, které jsme poslali napřed. Z Pardubic do Čeperky jsme jeli na kolách. Je to asi 15km, a paní Kleiblové a Krobotové to dalo docela zabrat. V Čeperce jsme byli ubytováni na zahradě u pana Kučery. Je to hasič z Čeperky a náš dobrý známý. Veškeré zázemí, jako je kuchyň, koupelnu, jsme měli v rodinném domě, který nebyl obydlen. Bylo nádherné počasí, a tak jsme se jezdili koupat na zatopený štěrkový lom. Jmenoval se Gigank, bylo to asi 3 km, a proto jsme měli s sebou kola. Jinak jsme se mohli pohybovat volně po Čeperce, když jsme se dovolili. Týden nám utekl jako voda, a my se chystali domů. Tábor se nám vydařil a již se těšíme na další.

 

PLAMEN 1994-1995

Jmenný seznam kolektivu: Michal Kleibl, Alois Rotter ml., Lukáš Bernert, Pavel Činka, Daniel Christidis, Martina Kleiblová, Denisa Christidisová, Jan Rotter, Jiří Hýbl, Přemek Soural, Antonín Zajíc. Vedoucími byli: Zdena Krobotová, Jindra Kleiblová a Alois Rotter st.

Září – chystáme se na zahájení soutěží PLAMEN a Liga MH. Liga začíná již tradičně pohárovou soutěží v Sudkově. Na schůzkách jsme se připravovali na tuto netradiční soutěž. Skládá se ze tří disciplín, střelby ze vzduchovky, požárního útoku, kde se tvoří vedení na sucho a přejde se na zavodněné vedení od hydrantu a štafetového běhu, kde všichni závodníci probíhají stejnou trať, ale dělají různou činnost. V soutěži jsme skončili na našem již tradičním 4. místě. Doufáme, že na dalších soutěžích to bude lepší.

Říjen – v říjnu probíhá Závod požárnické všestrannosti. Ten letošní byl v Křemačově. Zde byl závod již několikrát a vždy byl obtížný. Ani letos nás pořadatelé nezklamali tím, že by byl závod na rovině. Trať byla členitá, a my jsme se umístili až na 7. místě. Bylo to zklamání, ale v letošním roce se chceme zaměřit spíše na Ligu MH.

Listopad – 5. listopadu proběhlo další kolo Ligy. Bylo v Kolšově, kde probíhalo v krásném lesním prostředí. Bylo docela teplo, ale foukal silný vítr. Časem 31,81s jsme obsadili opět 4. místo. Na další schůzce jsme se věnovali úklidu garáží a ošetřování techniky a hadic po sezóně.

Leden – začali jsme opět s přípravou na Ligu MH. Nacvičovali jsme štafetu dvojic. Chodili jsme do tělocvičny ve škole. Po cvičení jsme si vždy zahráli vybíjenou nebo košíkovou. Dále jsme se připravovali na skládání odborek. Získání odborek je jedna z podmínek v celoroční hře PLAMEN a zvyšuje naše znalosti v požární ochraně. Při příležitosti valné hromady sboru jsme nacvičili malé kulturní vystoupení, a na valné hromadě jsme ho předvedli.

Únor – v únoru jsme pokračovali v nácviku na soutěž a přípravě na skládání odborek. Soutěž proběhla 26. února v tělocvičně Zemědělské školy v Šumperku – Temenici. Po bezchybném výkonu jsme časem 51,2s obsadili 1. místo. Toto vítězství bylo přesvědčivé, protože druhé družstvo bylo o 5s horší. Obvykle se o umístění v této soutěži rozhoduje v desetinách sekund.

Březen – o jarních prázdninách jsme jeli na krytý bazén v Šumperku. Abychom měli změnu v cestování, tak jsme jeli autobusem. V bazénu bylo málo lidí, tak jsme si dobře zaplavali a zadováděli. Zpátky jsme se vrátili odpoledne. Na další schůzce jsme skládali odborky. Po zkouškách, kdy nás zkoušela komise ve složení: Gabriel Krobot, Karel Kleibl, Alois Rotter, jsme získali tyto odborky: Daniel Christidis, Denisa Christidisová a Martina Kleiblová cvičitele a Pavel Činka s Přemkem Souralem strojníka.

Duben – začínáme nacvičovat na soutěž Liga MH. V tomto kole bude opět požární útok, a tak máme možnost napravit si umístění z Kolšova. Chce to ale pořádně zabrat v přípravě. Na první cvičení nám nepřálo počasí, tak jsme cvičili v garáži. Na dalších cvičeních jsme již byli venku, a poctivě celou hodinu cvičili požární útok, hlavně šroubení savic. Toto cvičení se nám vyplatilo. Požární útok, který se uskutečnil na Hasičském záchranném sboru v Šumperku, jsme vyhráli. Náš čas byl 24,00s. Po ukončení útoků nám hasiči profesionálové ukázali zásah Rychlé technické pomoci a ukázku požární techniky. Všem se nám to líbilo a dozvěděli jsme se zajímavé věci. Při oslavách „Svatého Floriána“, patrona hasičů jsme na této schůzi přednesli krátké kulturní vystoupení.

Květen – měsíc květen je již tradičně věnován celostátní hře PLAMEN, takže i naše schůzky jsou zaměřeny na nácvik těchto disciplín. Soutěž proběhla v hasičském areálu SDH Bludov. My jsme se umístili celkově na 4. místě. Poprvé zde nastoupili i naši benjamínci Jakub Štefek a Jan Rotter, cvičili ve štafetě 4x60m a dařilo se jim.

Červen – v červnu se již těšíme na prázdniny. Ale čekalo nás vyvrcholení Ligy a pohárová soutěž v Bludově. V tomto, nám již dobře známém prostředí, jsme se pustili do boje o celkové umístění v Lize MH. Naše celoroční výsledky nás řadili k favoritům. Po velkém a těsném boji jsme obsadili celkové 3. místo. Odpoledne jsme navázali na dobré výkony, které nás provázely po celý rok. Ve štafetě 4x60m jsme zvítězili a soupeři z nás měli už pořádný respekt. Po štafetách přišel na řadu požární útok. Náš útok byl natolik dobrý, že nám zajišťoval celkové 1. místo, ale bohužel, po banální chybě – přešlap na čáře výstřiku, jsme byli diskvalifikováni a skončili v požárním útoku na posledním místě. Ale i tak nám to stačilo na celkové 5. místo. Po této poslední letošní soutěži jsme se již těšili na prázdniny a náš letní tábor.

Srpen – tak jsme se dočkali. 10. srpna jsme odjeli na letní tábor do Libiny. Jako vedoucí s námi jel jenom pan Rotter. Další vedoucí neměli volno. Takže hlavní vedoucí a vrchní kuchař byl pan Rotter, a jako pomocný kuchař Michal Kleibl. Po dvou dnech nás bohužel opustila Martina Kleiblová, protože si vyvrkla kotník a dostala sádru. Ale náš pobyt běžel vesele dál, až na nějaký ten výstřelek a trucování probíhalo všechno v pohodě. Letos jsme ani necvičili, protože náš kolektiv končí svoji činnost. Postupujeme do další věkové kategorie, což jsou dorostenci. Bude nám asi po našich táborech smutno. Přejeme našim nástupcům hodně úspěchů a pěkných zážitků při jejich činnosti.  

 

PLAMEN 1995-1996

V tomto ročníku kolektiv tvořili: Jan Rotter, Lukáš Oulehla, Petr Christidis, Tomáš Jansa, Josef Špička, Michal Korytář, Jakub Štefek, Lukáš Činka, Ondřej Hýbl, Jana Bendová, Hana Tobiášová, Pavla Christidisová, Lucie Nesrstová, Lucie Plháková, instruktoři: Denisa Christidisová a Martina Kleiblová, vedoucí: Zdena Krobotová, Jindra Kleiblová a Alois Rotter.

Listopad – tento měsíc byl založen náš oddíl. Na první schůzce jsme se seznámili s našimi vedoucími a instruktory. Dále jsme si prohlédli hasičskou zbrojnici. Při této prohlídce nám vedoucí vysvětlovali názvy různého nářadí, rozdíl mezi hadicemi a dále nám ukazovali nářadí, se kterým budeme cvičit. Na další schůzku jsme se domluvili do školní tělocvičny, kterou nám škola zapůjčila na nácvik soutěžních disciplín.

Prosinec – v prosinci jsme se zaměřili na naši první soutěž, štafetu dvojic, a jelikož jsme úplní nováčci, tak jsme začali od základu. Rozhazovali jsme a svinovali hadice. Toto pro nás byla úplná novinka, a tak nám to ze začátku moc nešlo. Po hodinovém nácviku nám to některým už začalo jít. Na další schůzce jsme začali nacvičovat celou disciplínu. Na motání hadic byli vybráni ti nejlepší z minulého nácviku.

Leden – po vánočních prázdninách jsme pokračovali s nácvikem na soutěž. Byla to pořádná dřina, vedoucí nám neodpustili vůbec nic. Na začátku schůzky jsme měli chvíli volno na rozhýbání, a potom začal nácvik. Za hodinu z nás tekl pot a pořád bylo co zlepšovat. Na závěr jsme si zahráli ještě vybíjenou. Po každé schůzce jsme byli pořádně utahaní. 20. ledna nadešel náš první křest. Přijeli jsme na soutěž do Temenice, na zemědělskou školu. Soutěž byla jedním z kol Ligy MH. Jelikož začínáme sbírat zkušenosti, tak nás vedoucí uklidňovali, že vyhrát nemusíme, ale máme v klidu prodat to, co jsme se naučili. Nakonec jsme skončili na 6. místě, což nebylo místo poslední, a tak vládla docela spokojenost. Po soutěži jsme se zastavili na krytém bazéně v Šumperku, kde jsme se pěkně vyřádili. Tato celodenní akce se nám všem moc líbila a už se těšíme na další.

Únor – v únoru jsme začali nácvik další disciplíny Ligy MH, a to štafeta 8x50m. Nácvik probíhal opět v tělocvičně naší školy, a pot z nás opět tekl. Tento měsíc byly jarní prázdniny, a protože bylo hodně sněhu, tak jsme šli sáňkovat. Byli jsme na kopci přes 3 hodiny, a pěkně se vyřádili. Odnesli to jedny boby, které praskly, a jedny saně, se kterými se Honza a Pepa trefili do stromu. Nikomu se nic nestalo, takže to dopadlo dobře. Na poslední únorové schůzce nám vedoucí rozdali výkresy. Máme namalovat něco, co se týká hasičů. Výkresy se posílají do Šumperka, kde budou vyhodnoceny a ty nejlepší oceněny.

Březen – v březnu proběhla další soutěž Ligy MH, štafeta 8x50m s překážkami. Soutěž byla opět v Temenici. Po prvním kole jsme byli na vynikajícím druhém místě. Ve druhém kole se nám už tak nedařilo, klesli jsme na čtvrté místo, které nám již zůstalo, ale i tak to bylo dobré umístění. Po soutěži jsme se opět zastavili na bazénu v Šumperku, celý den byl opět výborný. V závěru měsíce jsme začali v garážích nacvičovat požární útok. Napřed jsme museli v garážích uklidit a zamést. Nácvik probíhal bez roztahování hadic, pouze jsme se učili rychle spojit hadice a připravit si základnu.

Duben – sníh roztál a bláto vyschlo, a tak jsme konečně mohli jít ven. Pokračovali jsme v nácviku požárního útoku. Nyní jsme již celý útok roztahovali, a přišli jsme na to, že to není tak jednoduché, jak jsme si představovali. Na další schůzce jsme jeli do Šumperka na Hasičský záchranný sbor, kde jsme poprvé cvičili s vodou, ale udělali jsme jenom jeden útok a pak se pokazil stroj. Ke konci nácviku nám pak pan Rotter přivezl na dvůr nový automobilový žebřík. Ukázal nám a vysvětlil použití žebříku při požárech a nakonec nás všechny na žebříku v plošině povozil. Byl to bezvadný pocit, protože tak vysoko jsme nikdo ještě nebyli. 20. dubna pak proběhla soutěž. Byla v Šumperku, a my se umístili na 5. místě. Po soutěži jsme se zastavili na kolotočích a zmrzlině, takže nám den opět pěkně utekl. Na další schůzce jsme začali nacvičovat disciplíny na hru PLAMEN, hlavně předávání štafety. Tento měsíc jsme přibrali dva nové členy, jsou to Radka Hanzová a Stanislav Axmann.

Květen – na první schůzce jsme jeli do Bludova na dráhu nacvičovat štafetu 4x60m. Věnovali jsme se hlavně nácviku předávání štafety. V sobotu 11. května jsme jeli do Bludova na druhé kolo soutěže PLAMEN. Jelikož jsme se nezúčastnili kola prvního, tak jsme do celkových výsledků nemohli promluvit. Proto jsme soutěžili v klidu a hlavně se učili. V tomto měsíci mezi nás přišli noví hasiči, jsou to: Tomáš Kania a Hana Souralová. Na závěr soutěže byla vyhodnocena výtvarná soutěž „PO očima dětí“. V kategorii mladší byl vyhodnocen na 1. místě Michal Korytář a na 3. místě Josef Špička.

Červen – začal červen, blíží se prázdniny a vrcholí hasičské soutěže. První soutěž byla v Bludově 9. června a je to pohárová soutěž. Disciplíny jsou štafeta 4x60m a požární útok. Za pěkného počasí a napínavých bojů jsme skončili na 6. a 4. místě. Další soutěží bylo závěrečné kolo Ligy MH a pohárová soutěž u nás. Počasí nám nepřálo, bylo chladno, ale přišli nás povzbudit naši rodiče, tak jsme jim chtěli ukázat, co jsme se za necelý rok naučili. V prvním pokusu na požárním útoku jsme měli čas 28,4s. Naše druhé družstvo dosáhlo času 30,0s. Ve druhých pokusech se ani jednomu družstvu nepodařilo čas zlepšit. Takže družstvo „A“ bylo druhé a družstvo „B“ třetí. Po ukončení Ligy byla zahájena pohárová soutěž. Soutěžili jsme o pěkné poháry a dárkové balíčky, které pro tuto soutěž zajistil náš sbor dobrovolných hasičů, a nám se opět dařilo. Pěkným útokem při dosažení času 29,0s se družstvo „A“ umístilo na druhém místě a družstvo „B“ dosáhlo času 30,2s a o 0,4s skončilo na čtvrtém místě, a tak jsme vyhráli náš první pohár a o balíček jsme se všichni rozdělili. Touto soutěží jsme ukončili náš první hasičský rok a už se těšíme na letní tábor.Výsledky pohárové soutěže, kategorie mladší: 1. Hančina, 2. Nový Malín „A“, 3. Kolšov, 4. Nový Malín „B“, 5. Sudkov, 6. Maletín, kategorie starší: 1. Kolšov „B“, 2. Měník (HK), 3. Sudkov, 4. Kolšov „A“, 5. Rovensko, 6. Hančina.

Červenec – 14. července jsme odjížděli na letní tábor do Jánských Koupelí. Jeli jsme hasičskou avií. V táboře bylo více družstev z různých organizací hasičů a několika okresů. Po příjezdu jsme se ubytovali. Holky spaly ve zděných chatkách, kluci v dřevěných. V neděli nás vedoucí rozdělili do družin. V pondělí začala táborová hra, která nám přinesla hodně zábavy a dobrodružství, získané body se zapisovaly do chobotnice. Mimo tuto hru jsme měli i další činnost, měli jsme dvě diskotéky, byli na výletě na přehradě Kružberk. Tam se natáčel televizní seriál Velké sedlo. Někteří se na táboře i zamilovali. Na závěr tábora byl maškarní karneval a svatby. To se braly největší lásky, od nás se „ženili“ Honza Rotter a Tomáš Jansa. 14 dní uteklo jako voda a odjížděli jsme domů. Byli jsme plní zážitků a pěkných vzpomínek, a už se těšíme, že příští rok pojedeme na tábor zase.

Srpen – v polovině srpna jsme začali s nácvikem na nový ročník soutěží. První je na řadě pohárová soutěž v Sudkově. Na to, že jsou prázdniny, tak jsme se scházeli ve velmi hojném počtu.  

 

PLAMEN 1996-1997

Jmenný seznam kolektivu: Jan Rotter, Petr Christidis, Ondřej Hýbl, Lukáš Činka, Josef Špička, Michal Korytář, Tomáš Jansa, Lukáš Oulehla, Stanislav Axmann, Tomáš Kania, Miroslav Deák, Martin Matýsek, Andrea Deáková, Hana Souralová, Jana Bendová, Lucie Plháková, Radka Hanzová, Hana Tobiášová, Pavla Christidisová, Lucie Nesrstová. Jako vedoucí nás připravovali Zdenka Krobotová a Alois Rotter, jako instruktoři Denisa Christidisová, Martina Kleiblová a Lukáš Bernert.

Září – 15. září byla pohárová soutěž v Sudkově. Tato se započítává do Ligy MH. Hned ráno začalo pršet a byla pořádná zima. Asi i proto se nám vůbec nedařilo. Po dobré střelbě jsme zkazili požární útok a skončili jsme na 4. a 5. místě. Starší dopadli ještě hůře a obsadili 9. místo. 21. září proběhla další soutěž, ZPV, započítávaný do hry PLAMEN. Počasí nebylo o moc lepší než před týdnem. Jemně pršelo, ale na rozdíl od minulého týdne nám pršelo štěstí. Mladší skončili na 2. místě, starší na místě 5. Tato vykročení jsou dobrým předpokladem do celoročního hodnocení.

Říjen – v říjnu máme další soutěž, a to ZPV do Ligy MH. Tato soutěž byla u nás v Novém Malíně. Tvrdě jsme se na ni připravovali a chtěli jsme dokázat na domácí půdě, že budeme patřit mezi nejlepší v okrese. Soutěž proběhla 19. října v pěkném prostředí na horním konci obce. Trať byla náročná, ale nám vyhovovala. Po boji jsme obsadili 2. místo. Naše druhá hlídka skončila 4. Ve starší kategorii jsme obsadili 7. místo. Při vyhlášení výsledků jsme poblahopřáli naší vedoucí, paní Krobotové, k jejím narozeninám a předali malý dárek. Na další schůzce jsme si zahráli fotbal. Hráli jsme všichni, a tak to byla pěkná švanda.

Listopad – naše schůzky začínají v tělocvičně naší základní školy. Připravujeme se na další kolo Ligy MH, a to štafetu 8x50m. Po každém cvičení si na závěr zahrajeme vybíjenou. Přišel mezi nás nový člen, Martin Matýsek. V neděli 24. listopadu proběhla soutěž. Umístili jsme se na 2. místě, starší na 5.místě. Po soutěži jsme se zastavili na krytém bazéně v Šumperku. Pěkně jsme si zaplavali a zadováděli. Celý den se nám vydařil.

Leden – po vánočních prázdninách jsme opět začali s přípravou na soutěž. Byla to štafeta dvojic. Příprava probíhala v tělocvičně. Tento měsíc jsme byli dvakrát na vycházce v přírodě, a to sáňkovat. Naše divoké jízdy se naštěstí obešli bez zranění. 31. ledna byla výroční valná hromada našeho sboru.

Únor – 1. února proběhla soutěž štafeta požárních dvojic. V důsledku velké nemocnosti jsme museli obě družstva přestavět, a obě družstva zkazili v prvním kole co se dalo. Po domluvě vedoucího jsme zabojovali a obsadili 2. místo v mladší kategorii a 4. místo v kategorii starší. Po závodech jsme se opět zastavili na krytém bazéně a opět to bylo výborné.

Březen – v březnu jsme začali s přípravou na požární útok. Z počátku jsme cvičili ve zbrojnici, ale napřed jsme tam museli uklidit. Zároveň s úklidem jsme provedli údržbu materiálu, který máme na požární útok. Zabralo nám to celou schůzku, což bylo asi dvě a půl hodiny. Na schůzku, kdy jsme tento úklid prováděli, nás přišlo 16 a 4 byli omluveni. Počasí v březnu bylo chladné, tak jsme cvičili jenom v garáži.

Duben – v tomto měsíci proběhlo další kolo Ligy MH, které se konalo v Rovensku. Soutěžilo se v požárním útoku. V kategorii mladší se nám nedařilo. Dlouho trvalo našroubení koše, a tak jsme obsadili 4. místo, starší měli větší štěstí a obsadili 3. místo. Jako strojník se poprvé představil Miroslav Deák. Ještě se stroje trochu bál, ale to se časem spraví. Na to, že byla zima, soutěž proběhla v pohodě a bez větších problémů.

Květen – v květnu máme první vyvrcholení sezóny, a to druhé kolo hry PLAMEN. Jelikož se letos cvičí štafeta CTIF, tak se na ni začínáme připravovat. Dále cvičíme štafetu 4x60m, a to hlavně předávky. Před tímto druhým kolem PLAMENU probíhala pohárová soutěž v Kolšově, a to 8. května. Cvičí se požární útok. Nám se moc nedařilo, rozpojily se nám hadice „B“ a skončili jsme na 8. místě. Další květnovou soutěží bylo závěrečné kolo Plamene. V nové disciplíně, štafeta CTIF, se nám moc nedařilo, ale nebylo to nejhorší. Hlavní pohroma přišla v disciplíně štafeta dvojic, kdy jsme úplně propadli, a tak ztratili možnost vyhrát PLAMEN. Ale po dalším boji jsme obsadili celkové 2. místo.

Červen – závěrečný měsíc naší soutěžní činnosti v tomto ročníku. První soutěž je naše domácí pohárovka. Soutěží se v požárním útoku a uskutečnila se 15. června. Počasí nám opět jako celý letošní rok nepřálo, bylo chladno a deštivo. Nám se útok podařil a časem 26,2 vteřiny jsme obsadili 2. místo. Výsledky 3. ročníku pohárové soutěže v Novém Malíně, kategorie mladší: 1. Kolšov A, 2. Nový Malín, 3. Kolšov B., kategorie starší: 1. Sudkov, 2. Kolšov, 3. Rohle. 21. června se uskutečnilo závěrečné kolo Ligy MH a pohárová soutěž SDH Bludov v Bludově. Pohárová soutěž se skládá ze štafety 4x60m a požárního útoku. Ve štafetě se nám nedařilo, když 1. štafeta měla neplatný pokus. Jelikož se sčítá pořadí disciplín, tak jsme na dobré umístění ztratili nárok. Bylo z toho celkově 6. místo. Ale všechno jsme si vynahradili v Lize MH. Tato se skládá ze dvou požárních útoků. V prvním jsme podali stabilní výkon a skončili na druhém místě za Kolšovem. Ve druhém kole výborným výkonem a časem 24,4 vteřiny jsme obsadili 1. místo a vyhráli putovní pohár za nejlepší požární útok. Tak se nám konečně podařilo porazit mladé hasiče z Kolšova. V celkovém umístění jsme obsadili 2. místo. Tak nám skončila sezóna 1996/1997 a už se těšíme na prázdniny a letní tábor.

Srpen – Měsíc prázdnin je za námi, Moravu postihly tragické povodně a nevyhnuly se ani našemu okresu, ale místo tábora zůstalo naštěstí nedotčeno. Přišel den „D“ 11. srpna a my odjíždíme na letní tábor do Dolní Libiny. S námi jedou ještě hasiči z Rovenska a Sudkova. Po příjezdu do areálu koupaliště jsme postavili stany a ubytovali se. První den byl na seznámení a určení složení družin pro táborovou hru. Počasí nám přeje, a tak jsme se šli koupat. Na druhý den začala celotáborová hra, která vyžadovala mnoho umění a dovedností. Tato hra pokračovala každý den několika soutěžemi až do soboty. Jelikož bylo pěkné počasí, tak hodně soutěží probíhalo v bazénu. Mimo tyto soutěže jsme měli osobní volno a řádili v bazénu. Každý večer byla diskotéka. Poslední večer ve 23:00 začala stezka odvahy. I když vedoucí říkali, že to nic není, měli jsme všichni nahnáno, a někteří odmítli jít sami do tmy. A přišla neděle, poslední den. Dopoledne jsme sbalili stany, uklidili celý tábor, aby po nás nezbyl nepořádek, a kolem poledne odjeli domů. Na táboře se nám moc líbilo, a tak naše poděkování patří vedoucím, panu Jedelskému a Rotterovi, paní Pospíšilové a všem instruktorům a kuchaři Michalu Kleiblovi. Už se těšíme na další tábor. Ale to je před námi ještě další rok a několik soutěží.  

 

PLAMEN 1997-1998

Jmenný seznam kolektivu: Michal Korytář, Jan Rotter, Lukáš Oulehla, Tomáš Oulehla, Petr Christidis, Pavla Christidisová, Ondřej Hýbl, Josef Špička, Lucie Nesrstová, Pavel Krobot, Lukáš Činka, Stanislav Axmann, Miroslav Deák, Andrea Deáková, Vladimír Benda, Jana Bendová, Hana Souralová, Tomáš Jansa, Lucie Plháková, Radka Hanzová, Martin Matýsek, Hana Tobiášová, Jakub Štefek. Jako vedoucí na nás dohláželi Zdeňka Krobotová a Alois Rotter a instruktoři Martina Kleiblová a Lukáš Bernert.

Září – v září se začínáme připravovat na další ročník soutěží PLAMEN a Liga MH. První soutěží je pohárová soutěž v Sudkově, která se započítává do Ligy MH. Naše příprava probíhala v pohodě a do Sudkova jsme přijeli dobře připraveni. Bylo nádherné počasí, nám se dařilo a na výsledku to bylo znát. Vyhráli jsme svou první pohárovou soutěž. Lepší vykročení do nového ročníku soutěží jsme si nemohli přát. Ve starší kategorii jsme obsadili 8. místo. V této kategorii se nám pořád nedaří prosadit mezi nejlepší. Na další schůzce jsme se začali připravovat na ZPV.

Říjen – další schůzky jsme věnovali přípravě na Závod požárnické všestrannosti ve hře PLAMEN. Samotný závod se uskutečnil 5. října v Žádlovicích. Bylo opět nádherné počasí. V kategorii starší jsme obsadili 10. místo. Zbytečné trestné body nám zabránily v lepším umístění. V kategorii mladší jsme byli třetí. Také to mohlo být lepší, ale i tak je to dobrý začátek do celoroční soutěže. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na zámku v Úsově, kde ještě někteří z nás nebyli. Prohlídka byla zajímavá. 25. října se v Kolšově uskutečnil ZPV do Ligy MH. Bylo již skoro zimní počasí. Do rána napadl sníh, takže jsme měli bílou kulisu. Starší se umístili na 4. místě, takže taky umějí. Mladší pořádně zabrali a všechny ostatní za sebou zanechali o veliký kus. Vyhráli jsme a o 9 minut za námi skončil druhý Kolšov.

Listopad – začali jsme chodit do tělocvičny a připravovat se na další soutěž. Je to další kolo Ligy MH, a to štafeta 8x50m. Ve školní tělocvičně jsou stísněné prostory, takže jsme improvizovali, ale snažili jsme se připravit co nejlépe. Na závěr každé schůzky jsme si zahráli vybíjenou. 22. listopadu jsme měli soutěž v Temenici. Starší se umístili na 8. místě. Hlavní důvod byl pomalý běh. Mladší opět bojovali o první místo, ale Kolšov byl o něco lepší, takže jsme skončili druzí. I tak si udržujeme celkové vedení. Po závodech jsme se zastavili na krytém bazénu v Šumperku. Bylo to jako vždy skvělé.

Leden, únor – v lednu naše činnost pokračovala v tělocvičně, kde jsme se chystali na další soutěž. Opět se jedná o Ligu MH, a to štafetu dvojic. Ta proběhla 2. února v Temenici. Na soutěž jsme se připravovali dobře, ale moc nám nevyšla. Hrubou chybou jsme se připravili o jisté druhé místo v mladších. Nakonec jsme obsadili místo páté. Doufáme, že se nám takový výpadek už nepodaří. Starší obsadili 8. místo. Po soutěži jsme byli opět na bazéně, tam jsme pro nás smolný den úspěšně zakončili. V únoru byly také jarní prázdniny, ty letošní byly opravdu jarní. Sníh nebyl, a tak jsme se jeli vykoupat na bazén. Po soutěži jsme nácvik přerušili a na schůzkách se věnovali pouze zábavě.

Březen – ze začátku měsíce jsme si dali ještě od nácviku pohov. Další soutěž je až 19. dubna, tak jsme se věnovali zábavě. Chodili jsme do tělocvičny a hráli různé hry. Střídali jsme košíkovou, vybíjenou a fotbal. Na konci měsíce jsme začali nacvičovat na další soutěž. Ta se koná u nás, tak se musíme dobře připravit. Jednu schůzku jsme věnovali úklidu v garážích a přípravě nářadí na nácvik požárního útoku.

Duben – v dubnu probíhalo další kolo Ligy MH, a to u nás na hřišti. Soutěžilo se v disciplíně štafeta CTIF. Nastupovali jsme jako mírní favorité, a tuto skutečnost jsme také potvrdili. Po boji jsme vyhráli, a bylo to již naše třetí vítězství v Lize. Nyní je před námi další soutěž, a to pohárová soutěž v Kolšově. Cvičí se požární útok. Jelikož na přípravu moc času nezbývá, tak musíme spoléhat, že to umíme z minulého roku. Kromě této soutěže se musíme připravovat na PLAMEN, který probíhá také v květnu.

Květen – první soutěží tohoto měsíce byla pohárová soutěž MH v Kolšově. Na tento druhý ročník, který se započítává do Ligy MH, se sjela silná konkurence. V kategorii mladší vyhrál Kolšov, my jsme byli druzí. Tím se náš náskok v Lize o jeden bod snížil. V kategorii starší jsme skončili na 5. místě. Druhou soutěží bylo závěrečné kolo PLAMENE v Bludově. Z toho se započítává štafeta 4x60m i do Ligy. Soustředili jsme se na štafetu, ale ta se nám nepovedla. Skončili jsme na 4. místě, čímž se náš náskok na Kolšov zase snížil. Takže o vítězi Ligy rozhodne až poslední závod. V celkovém hodnocení hry PLAMEN jsme se umístili na 2. místě v kategorii mladší. Ve starší kategorii jsme celkově obsadili 5. místo. Třetí soutěží byla 31. 5. naše pohárovka. Nijak zvlášť jsme se nepřipravovali. V kategorii mladší jsme skončili na 3. místě. Starší to zkazili, nenašroubovali savice, a obsadili 7. místo. Výsledky IV. Ročníku pohárové soutěže MH v Novém Malíně, kategorie mladší: 1. Kolšov A, 2. Kolšov B, 3. Nový Malín. Kategorie starší: 1. Kolšov, 2. Rohle, 3. Sudkov.

Červen – v červnu vrcholí Liga MH, a tak se naše schůzky zaměřili na nácvik požárního útoku. Před touto soutěží jsme si zajeli na pohárovku do Dolan. Čas, kterého jsme dosáhli nebyl špatný, 23,6s, ale doplatili jsme na poctivost. My jsme měli hadice 10m, ale všechna olomoucká družstva měla všechny hadice kratší. Na Olomoucku se zkrátka podle směrnic nesoutěží. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na hradě Bouzov. Navštívili jsme výstavu o požární ochraně a policii. Prohlédli jsme si okolí hradu, takže se nám tento výlet v celku vydařil. A přišel den „D“, finále Ligy MH. Konalo se 21. června v Rovensku. Bylo pěkné počasí a neúprosná matematika výsledků hovořila jasně, pokud se Kolšov umístí před námi, my musíme být hned za ním. Mezi nás se nesmí dostat žádné družstvo. Protože se cvičí na 2 pokusy, tak jsme zvolili první pokus na jistotu. Stříkalo se na nástřikové terče, a foukal nárazový boční vítr. V prvním pokusu jsme měli čas 27,00s, tento čas nás zařadil na první místo po prvních pokusech. Tím jsme nechali Černého Petra v rukách Kolšova, protože tento výsledek nás pasoval na vítěze. Ale protože Kolšov startoval hned po nás, tak ještě nebylo rozhodnuto. Ve druhém kole jsme nasadili jinou taktiku. Šli jsme za vítězstvím. Provedli jsme nový způsob šroubení koše, který jsme odkoukali v Dolanech. I když na nácvik jsme měli pouze jednu schůzku, tak to vyšlo. Dosažený čas 25,36s byl ten den těžko k překonání, a družstvo Kolšova to psychicky neuneslo a dosáhlo horšího času než v prvním pokusu. Po ukončení jejich pokusu a ohlášení času vypukla naše radost z vítězství. I když nás překonalo družstvo Štítů, kterému zrovna nefoukal vítr, nám to na radosti neubralo. Ve starší kategorii se naši snažili jak se dalo, bylo to páté místo do celkového hodnocení. Potvrdili tak průběh celého ročníku. Touto soutěží skončil letošní soutěžní rok, který byl velmi úspěšný.

Srpen – letošní tábor v Dolní Libině probíhal od 8. do 14. srpna. S námi tam byli hasiči z Rovenska. Po příjezdu jsme nejprve uklidili areál koupaliště, který byl po karnevalu velmi znečištěn. Pak jsme postavili tábor. Jelikož bylo velké horko, tak to byla docela fuška. Na druhý den si nás vedoucí rozdělili do družin, aby mohla probíhat celotáborová hra, dobývání hradu. A protože počasí se nám vydařilo, tak jsme většinu času trávili v bazénu. Vedoucí spravili stavidlo na napouštění koupaliště, a tak se nám dopustilo až po vrch a voda se pročistila. A tak nám v dobré pohodě utíkal den za dnem a blížil se konec tábora. Ve čtvrtek odpoledne se přehnala bouřka a kroupy. Takový prudký déšť a velké kroupy někteří z nás ještě neviděli. Přes velké vojenské stany se přehnala voda. Večer se počasí umoudřilo, a tak jsme si opékali kabanos. A pak to začalo znovu. Stany, kromě dvou, byly vytopeny. Zachránili jsme akorát spacáky, a tak jsme se stěhovali. Děvčata spala na avii a kluci pod přístřeškem na zemi. Jelikož řeka Oskava nabírala nebezpečně vodu, museli vedoucí do rána hlídat, aby nás nepřekvapila povodeň. Ráno jsme se probudili do slunečného dne pomalovaní zubní pastou. Nápis zněl „byl jsem zde – FANTOMAS“, ale my jsme věděli že to byla Soňa, Radmila, Michala, Vendula a Pepíno. Pomalu jsme sbalili stany a chystali se na odjezd domů.   

 

PLAMEN 1998-1999

Jmenný seznam kolektivu: Jan Rotter, Lucie Nesrstová, Lukáš Činka, Josef Špička, Michal Korytář, Tomáš Jansa, Lukáš Oulehla, Jana Bendová, Stanislav Axmann, Miroslav Deák, Andrea Deáková, Vladimír Benda, Martin Matýsek, Tomáš Oulehla, Pavel Krobot, Pavel Vykoukal, Jakub Štefek, Hana Tobiášová, Radka Hanzová. Našimi vedoucími byli: Alois Rotter, Zdeňka Krobotová, Lukáš Bernert a Věra Ostravská.

Září – přišlo září, konec prázdnin a nový soutěžní rok. Družstvo mladších žáků přechází do kategorie starší. Letošní rok tak bereme jako seznamovací s touto kategorií. Začali jsme se připravovat na pohárovou soutěž do Sudkova. Tato soutěž zároveň zahajuje Ligu MH. Střelba vyšla perfektně, ale zkazili jsme požární útok, a tím jsme se odsunuli až na 4. místo. Dále jsme se připravovali na ZPV do hry PLAMEN, který proběhne u nás. Cvičit chodíme na hřiště a na závěr si zahrajeme fotbal.

Říjen – naše schůzky se zaměřují na nácvik ZPV, jednu schůzku jsme věnovali úklidu v garážích našeho sboru. Na závěr našich schůzek si vždy ještě zahrajeme nějakou hru. ZPV proběhl 17. října. Nám se vůbec nevydařil, udělali jsme hodně chyb na kontrolách, a tím jsme skončili až na 8. místě. Asi jsme se špatně připravovali. Na dalším ZPV můžeme složit opravu.

Listopad – druhý ZPV, který se započítává do Ligy MH, proběhl 7. listopadu v Rapotíně. Vedoucí slíbili nejlepší hlídce zadarmo bazén. Ale ani tato odměna nás nepovzbudila, a dopadli jsme jako u nás. Bylo z toho 6. místo a poznali jsme, že bez pořádné přípravy každého z nás lépe dopadnout nemůžeme. Lístky na bazén, kde jsme se zastavili na zpáteční cestě, vyhráli nejstarší kluci, ale ani ti nepodali žádný převratný výkon. Na dalších schůzkách se začínáme připravovat na štafetu 8x50m, která proběhne již tradičně v tělocvičně v Temenici. Cvičit chodíme do školní tělocvičny. Po cvičení si zahrajeme fotbal nebo vybíjenou.

Prosinec – 6. prosince proběhla soutěž 8x50m. My jsme dokázali postavit pouze jedno družstvo, a to mladší složení. Tady jsme bojovali, jak jsme jen mohli, ale na lepší než 5. místo to nestačilo. Je vidět, že ve starší kategorii je větší konkurence a my těm větším klukům ještě běžecky nestačíme. Po závodech jsme jeli na bazén, kde jsme si pěkně zařádili. Na další schůzce jsme šli na kopec bobovat.

Leden, únor – v lednu jsme se chystali na další soutěž, a to štafetu dvojic. Jednu schůzku jsme byli opět sáňkovat. 14. února proběhla soutěž, bojovali jsme tak jako před rokem v kategorii mladší, bylo z toho 6. místo, ale bez trestných bodů. Dokázali jsme, že se s námi v budoucnu musí počítat. Od vedoucích jsme dostali pochvalu. Zato starší kluci na to byli bídně, protože skončili až za námi, a přistoupili k této soutěži velmi vlažně. Vedoucí jim to hned samozřejmě náležitě vytkli. Na zpáteční cestě jsme se již tradičně zastavili na bazénu. Na další schůzce jsme šli sáňkovat, ale starší kluci a holky šli do tělocvičny.

Březen, duben – na začátku března chodíme ještě do tělocvičny, protože venku je ještě zima. Od nácviku jsme si odpočinuli a věnujeme se různým hrám. Poslední schůzku jsme už byli venku na hřišti a nacvičovali štafetu CTIF. Tato proběhne 10. dubna v Bludově. Touto soutěží začíná letní část sezóny Mladých hasičů. V den soutěže bylo nádherné počasí, sluníčko svítilo a bylo konečně jaro. My jsme postavili pouze jedno družstvo, protože jsme měli několik nemocných. V soutěži se nám dařilo a skončili jsme s časem 93s na 4. místě. Pouze jedna vteřina nás dělila od třetího místa, takže zavládla spokojenost. Na dalších schůzkách jsme se věnovali nácviku požárního útoku a naučení testů na odborky.

Květen – v květnu již tradičně probíhá druhé kolo celostátní hry PLAMEN. Letos se uskutečnilo v Sudkově. V přípravě na tuto soutěž jsme dělali, co jsme mohli, ale v soutěži se to moc neukázalo. Vyloženě jsme zkazili štafetu dvojic, v ostatních disciplínách jsme předvedli náš průměr, no jak se říká, „nic moc“. Celkově jsme se umístili na 6. místě. Další soutěží byla pohárová soutěž v Novém Malíně, která proběhla 23. května na hřišti. Soutěžilo se v požárním útoku. Pokračovali jsme v našich standardních výkonech, a bylo z toho 4. místo. Jinak se soutěž vydařila a družstva odjížděla domů spokojená. Výsledky V. ročníku Pohárové soutěže mladých hasičů v Novém Malíně, kategorie mladší: 1. Loštice, 2. Štíty, 3. Kolšov, 4. Třeština. Kategorie starší: 1. Kolšov, 2. Třeština, 3. Rovensko, 4. Nový Malín.

Červen – v červnu vrcholí druhá soutěž, a to Liga MH. Závěr této soutěže je vždy dramatický, protože při velkém počtu soutěží se družstva kvalitou vyrovnávají. Soutěž proběhla 19. června v Třeštině. Dva pokusy v požárním útoku dají zabrat jak fyzicky, tak i psychicky. Nám se stalo to, co ani vedoucí nepamatují. V boji o celkové páté místo s hasiči z Třeštiny se nám nepovedl ani jeden pokus. Oba byly neplatné, a tak jsme skončili na 6. místě. 20. června slavili hasiči z Bludova 120. výročí založení sboru. Při takové velké slávě jsme nesměli chybět. Někteří z nás byli ve vlajkové četě. Všichni jsme se zúčastnili průvodu, a poté i zahradní slavnosti. Oslava se vydařila, a nám se toto odpoledne líbilo. Touto akcí jsme ukončili náš soutěžní rok a už se těšíme na prázdniny a náš letní tábor.

Srpen – a jsou prázdniny. Polovinu již máme za sebou a odjíždíme na tábor. V posledních letech již tradičně s hasiči z Rovenska. Letošní tábor probíhá od 1. do 7. srpna v Polici nad Metují ve východních Čechách. Do tábora jsme jeli vlakem. Tak dlouhou cestu vlakem ještě někteří z nás nejeli. Tábor se nacházel v překrásném přírodním prostředí Broumovských stěn. Během tábora jsme si zahráli nějaké hry na zpestření našeho pobytu, koupat jsme se chodili do nedalekého rybníka. Navštívili nás také profesionální hasiči. Předvedli nám ukázku požární plošiny, slaňování a stříkání pěnou. Tábor byl poté celý bílý, jako v zimě. Další den nám u táborového ohně hrála country skupina. Hrála velmi pěkně, a všichni jsme se velmi dobře bavili. Ve středu jsme vstávali brzy ráno. Bylo půl páté, a byla ještě tma. Šli jsme se podívat na východ slunce ze Supího hnízda, což je skála s nádherným výhledem. Východ slunce byl opravdu nádherný, to jsme ještě nikdy neviděli. Ve čtvrtek nás navštívili sokolníci, a předvedli nám dravé ptáky a práci s nimi. V pátek po odjezdu dětí z Pardubic, se kterými jsme také na tomto táboře byli, jsme měli karneval. V sobotu nastal čas odjezdu. Uklidili jsme tábor, a odpoledne nás vedoucí odvezli na vlak, a my se vydali na cestu domů. Domů jsme všichni dorazili dobře a těšili se na krásný zbytek prázdnin.

 

PLAMEN 1999-2000

Jmenný seznam kolektivu: Lukáš Činka, Michal Korytář, Lukáš Oulehla, Tomáš Oulehla, Tomáš Jansa, Mirek Deák, Ondřej Hýbl, Petr Christidis, Pavel Vykoukal, Jan Rotter, Jiří Stuchlý, Lucka Nesrstová, Pavla Christidisová, Martina Buchtová, Andrea Deáková.

Září – a je tu nový soutěžní ročník. Naše první schůzka byla ve znamení seznámení se soutěžemi. Jako první nás čekala pohárová soutěž v Sudkově a pohárová soutěž v Čeperce. Na tyto soutěže se musíme rozdělit, ti co nechtěli jet do Čeperky, tak bojovali v Sudkově. Na této tradiční soutěži, která se započítává do Ligy MH jsme se umístili na 9. místě. Na víc jsme asi neměli. Druhé družstvo jelo do Čeperky na memoriál Karla Oppy. Jeli jsme osobními auty pana Rottera a pana Krobota. Na této soutěži se závodí v disciplínách 4x60m a požárním útoku. Ve štafetě jsme skončili na 5. místě. V požárním útoku, kde byly nástřikové terče, se nám první pokus nepovedl, dlouho trval nástřik do terčů. Druhý pokus byl již lepší a bylo z toho 4. místo, celkově jsme se umístili na 6. místě. Na konkurenci, která se tam sešla, to nebylo špatné. Na cestě zpátky jsme se zastavili na Kunětické hoře, v Holicích na večeři a potom jsme jeli domů, přijeli jsme kolem 8. hodiny večer.

Říjen – v tomhle měsíci nás čekaly dvě soutěže. Zahájení Plamene ve Štítech a nová soutěž „Soptík“ v Šumperku. Ve Štítech se soutěžilo v ZPV. Trať byla umístěna převážně v lese, takže to byl pravý branný závod. Po ztrátě na stanovištích, kdy se někteří špatně připravili a nachytali trestné body jsme skončili na 9. místě. Druhá hlídka překvapila a bylo z toho 6. místo. Další soutěží byl Šumperský Soptík. Je to nová soutěž, zařazená do Ligy MH. Závodíme v běhu 60m s překážkami na pěší zóně v Šumperku. Jelikož bylo na přípravu málo času, tak jsme se věnovali hlavně nácviku zdolávání překážek, a to hlavně bariéry. Někteří ji ze začátku ani nepřelezli, ale během 14 dní to zvládli všichni. Na soutěži, která proběhla 16. říj