2010

 V roce 2010 vyjížděla naše jednotka celkem k 18 mimořádným událostem. Nejvíce bylo požárů, celkem 11, 2 dopravní nehody a v 5 případech byla naše jednotka odvolána zpět na základnu nebo nevyjížděla. Zde je podrobnější popis našich výjezdů:

Dne 15.1.2010 v 9:47 byla naše jednotka povolána k požáru chemikálií v objektu chromovny ve firmě Pars NOVA v Šumperku. Vzhledem k tomu, že tento podnik má vlastní dobrovolnou jednotku a požár byl menšího rozsahu, naše jednotka nakonec nevyjížděla. 

 Dne 20.2.2010 v 11:40 byla naše jednotka povolána k technické pomoci do Vikýřovic, kde se před jedním domem vyléval potok z koryta. Po příjezdu šumperských profesionálů na místo události, tito zjistili, že se jedná pouze o ucpanou příkopu plnou vody, takže naše jedotka byla odvolána zpět na základnu. 

 Dne 19.4.2010 v 7:13 byla naše jednotka povolána k požáru uhlí v zásobníku v kotelně budovy nábytku na ulici 17. listopadu. Protože požár byl zlikvidován hned v zárodku šumperskými profesionály, naše jednotka nakonec nevyjížděla.

 Dne 1.5.2010 v 11:57 byla naše jednotka povolána k požáru v panelovém domě na Jesenické ulici v Šumperku. Po příjezdu profesionální jednotky na místo události bylo zjištěno, že se jedná o vzplanutí potravin na sporáku a naše jednotka byla odvolána zpět na základnu.

 Dne 1.5.2010 v 16:11 byla naše jednotka povolána k požáru odpadu v lese u silnice z Nového Malína na Hrabišín. Po příjezdu naší jednotky na místo události jsme asistovali šumperským profesionálům a po zlikvidování požáru jsme se v 16:35 vrátili na základnu. 

 Dne 4.5.2010 ve 13:30 byla naše jednotka povolána k požáru garáže, ve které byl automobil v Šumperku - Temenici. Po našem příjezdu na místo události jsme provedli průzkum, zahájili jsme doplňování cisterny šumperským profesionálům a prováděli požární asistenci. Naše jednotka se vrátila na základnu ve 14:50.

  

 Dne 5.6.2010 v 10:53 byla naše jednotka povolána k požáru stodoly do Bludova. Naše jednotka vyjela jednou tatrou, ovšem za několik minut poté, na požádání operačního střediska, vyjížděla i tatra druhá. Při příjezdu na místo události na likvidaci požáru pracovali šumperští profesionálové a dobrovolní hasiči z Bludova. Naše jednotka prováděla požární asistenci a poté se v 11:55 navrátila na základnu.

 Dne 12.6.2010 byla naše jednotka v 10:43 povolána k dopravní nehodě osobního automobilu a motocyklu pod Svazarmem v Novém Malíně. Naše jednotka byla na místě události jako první, provedla opatření proti vzniku požáru a zajistila zdravotní stav motorkáře, kterého společně s profesionální jednotkou a zdravotní službou pomohla naložit do sanitky. Po zadokumentování dopravní nehody Policií ČR naše jednotka provedla úklid vozovky a v 11:45 se navrátila na základnu. 

 Dne 9.7.2010 v 18:03 byla naše jednotka povolána k požáru bytu v sedmiposchoďovém paneláku na ulici Jiřího z Poděbrad v Šumperku. Po příjezdu na místo události naše jednotka provedla průzkum a dva naši členové společně s jednotkami profesionálů a kolegů z Temenice provedli v dýchacích přístrojích evakuaci a odvětrání ostatních bytů. Poté se jednotka navrátila ve 20:05 na základnu.

 Dne 22.7.2010 ve 21:33 byla naše jednotka povolána k požáru bytu na ulici Pod Senovou v Šumperku. Naše jednotka se po příjezdu podílela na evakuaci sedmiposchoďového panelového domu a odvětrání schodišťového prostoru. Jednotka se navrátila na základnu ve 22:24.

 Dne 11.8.2010 ve 12:14 byla naše jednotka povolána k požáru pole v Hrabišíně. Jednotka vyjela jednou tatrou, ovšem v průběhu zásahu byla povolána i tatra druhá, a výraznou měrou se podílela na lokalizaci a likvidaci požáru, který zničil plochu asi 28 ha. Po ukončení hasicích prací naše jednotka setrvala s místní jednotkou až do částečného zaorání požářiště a poté se ve 14:30 navrátila na základnu.

 Dne 26.8.2010 v 19:03 byla naše jednotka povolána k požáru výškové budovy na Fibichově ulici v Šumperku. Jednotka vyjela jednou tatrou a po příjezdu bylo zjištěno, že v bytě došlo ke vzplanutí potravin na sporáku. Jednotka se podílela na odvětrání objektu a poté se ve 20:10 navrátila na základnu.

 Dne 29.10.2010 ve 13:04 byla naše jednotka povolána k požáru domu v Libině. Místní jednotka stejné kategorie totiž zasahovala u jiné události. Po příjezdu na místo události jednotka, společně se šumperskými profesionály, provedla průzkum, odvětrání zasaženého bytu a asistovala profesionální jednotce. Na základnu se navrátila v 16:00.

 Dne 3.11.2010 v 10:26 byla naše jednotka povolána k požáru rodinného domu v Novém Malíně. V době našeho příjezdu na místo události byl již požár uhašen profesionální jednotkou ze Šumperka, naše jednotka se podílela na odvětrání domu a asistovala šumperským profesionálům. Poté se v 11:05 navrátila na základnu.

 Dne 15.11.2010 v 15:49 vyjížděla naše jednotka k požáru domu na Hanácké ulici v Šumperku. Po příjezdu šumperských profesionálů na místo události, tito zjistili, že objekt je pouze silně zakouřen, takže naše jednotka byla operačním střediskem navrácena na základnu. 

 Dne 20.11.2010 ve 13:52 byla naše jednotka povolána k dopravní nehodě osobního vozidla v Novém Malíně na silnici směrem na Krásné. V době příjezdu naší jednotky byla zraněná osoba již mimo vozidlo a v péči zdravotní záchranné služby. Naše jednotka provedla protipožární opatření a odpojila akumulátor vozidla, po příjezdu šumperských profesionálů jednotka předala místo události a navrátila se ve 14:20 na základnu.

 Dne 6.12.2010 v 8:08 byla naše jednotka povolána k požáru vietnamského obchodu ve Slovanském domě na Hlavní třídě v Šumperku. V době našeho příjezdu již na místě zasahovala jednotka šumperských profesionálů, naše jednotka se podílela na odvětrání zakouřené prodejny, na vynášení zábavné pyrotechniky a na dohašovacích pracech. Jelikož byl objekt opravdu silně zakouřen, zásah byl prováděn v dýchací technice. Naše jednotka se na základnu vrátila v 10:05.

 Dne 30.12.2010 v 6:50 byla naše jednotka povolána k požáru stodoly v Hraběšicích. Po našem příjezdu na místo události jsme společně s profesionální jednotkou provedli průzkum a asistovali jsme při hašení a rozebírání podlahy, pod kterou bylo ohnisko požáru. Na základnu jsme se navrátili v 7:48.