2016

    V roce 2016 jednotka vyjížděla celkem k 19 mimořádným událostem. Z toho se jednalo o 9 požárů, 1 dopravní nehodu, 4 technické zásahy a 5x byla jednotka odvolána zpět na základnu. V katastru naší obce jednotka zasahovala celkem sedmkrát. Jednalo se o požár verandy u rodinného domu na Hrabišínské a požár balíků slámy na poli, dále potom u dopravní nehody osobního vozu a Avie u kostela, technické pomoci jako únik nebezpečných látek u přehrady Krásné, spadlý strom na komunikaci směrem na Hrabišín, spadlý strom  na komunikaci směrem na Mladoňov a otevření uzavřených prostor v bytovém domě. Z těch událostí většího rozsahu to byly požáry verandy u rodinného domu v Novém Malíně, skladu barev v areálu firmy ABA v Šumperku, odsavače par ve firmě Škoda v Šumperku (dříve Pars), a požár balíků slámy na poli za Novým Malínem. Zde jsou podrobnosti k jednotlivým zásahům: