Střípky z historie

V roce 1947 se zúčastnili muži i ženy soutěže dospělých v okrese a získali 1. místa. Tento úspěch byl zaznamenán i v roce 1961. Soutěžní družstvo se zúčastnilo každý rok mnoha soutěží. Družstvo mužů se v roce 1958 umístilo na prvním místě v okrese. V roce 1961 se zapojuje se zapojuje do soutěží i družstvo žen, a dosahuje rovněž velmi dobrých výsledků. V tomtéž roce byla uspořádána pohárová soutěž požárních družstev dospělých.

V pohárové soutěži požárních družstev mužů a žen na počest „47. výročí vypálení Českého Malína na Volyni“ a „45. výročí založení požárního sboru obce Nový Malín“ konané dne 14. 7.1990 na hřišti TJ Sokol Nový Malín se umístilo družstvo mužů na 9. místě z 21 soutěžních družstev a ženy na 7. místě.