HASIČI RADÍ A VARUJÍ

 V této rubrice máte možnost seznámit se s různými užitečnými radami, ale i například s pokyny a nařízeními HZS ČR.

S příchodem prázdnin vydal Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje leták, nazvaný "Prázdninová nebezpečí". Přečíst a stáhnout si ho můžete zde:

Prazdninova nebezpeci.pdf (192,2 kB)

 

Dnem 1.1.2011 začíná platnost nové tzv. "komínové vyhlášky" - Požární bezpečnosti komínů a spotřebičů paliv. Co to pro každého majitele komínu a kotle znamená, si můžete přečíst nebo stáhnout zde:

Požární bezpečnost komínů.pdf (573,8 kB)

 

Vzhledem k narůstající oblibě pouštění létajících balónků, tzv. "balónků štěstí" a nebezpečí s tím spojeným, vydal Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje toto varování:

Varování - balonky štěstí.doc (155 kB)

 

Víte například co dělat, když zazní siréna, znáte varovné signály? Pro připomenutí je tu pro vás:

 Prirucka_ohrozeni.doc (57,5 kB)

 

 Víte, co dělat v případě evakuace, a víte,co patří do evakuačního zavazadla? Je lepší být připraven, než zaskočen:

 Evakuace.pdf (290,4 kB)

 

Pro ty, co si chtějí ušetřit práci s vyhrabáváním listí a staré trávy:

 Vypalovani travy a klestu.pdf (59,7 kB)

 

Víte, že od 1. 1. 2009 je v platnosti nová vyhláška požární bezpečnosti staveb? Zde si ji můžete stáhnout:

 Nova pravidla pozarni ochrany staveb.pdf (78,7 kB)

 

Pokud ještě stále váháte nad tím, zda si pořídit hlásič požáru nebo hasící přístroj, HZS ČR pro vás připravil tyto letáčky:

 Poridte-si-hlasic-pozaru.pdf (1,2 MB)

 Poridte-si-hasici-pristroj.pdf (1,4 MB)

 

Když požár zatopí…

 Dlouhé zimní večery jen málokoho vylákají ven, zvlášť, když je za okny plískanice, teploměr odmítá vylézt nad nulu a na televizní obrazovce se objeví známé postavy oblíbeného seriálu. O pohodu a teplo se postarají kamna, a nám nezbývá, než se těšit z příjemně stráveného času.

 Je často až zarážející, kolik času jsme ochotni věnovat péči o topidla ve své domácnosti. Péče skončí zpravidla okamžikem jejich instalace a další pozornost jim věnujeme až na jejich poslední cestě.

 Ovšem zde pro nás vyplývá základní povinnost: průběžně kontrolovat stav topidla, abychom včas předešli závadám s nedozírnými následky. Je samozřejmostí, že sami prohlédneme připojení kouřovodů, které musí splňovat poměrně přísné požadavky, musí stoupat ve směru tahu spalin, při větší délce než 2m musí být pevně zakotveny a jednotlivé díly musí být dostatečně zasunuty do sebe. U spotřebičů na plynná a kapalná paliva si nebudeme dokazovat, co sami dovedeme, ale prohlídku a opravy vždy svěříme odborníkům.

 Používaná topidla mohou být pouze ta, která prošla zkouškami a byla schválena příslušným orgánem. Je jasné, že tomuto požadavku vyhoví pouze výrobky z odborných podniků, ne však doma vyrobený nástroj zkázy. Takhle vyrobené topidla a spotřebiče zavinily již několik požárů ve škodách několik milionů korun.

 Nějak jsme od začátku citované zimní idylky dospěli až k tématu nepříliš populárnímu. Přejme si, aby nikoho v zimním čase nepotkalo nic zlého, skromným přáním nás hasičů je, aby zdravý rozum a opatrnost zvítězili i u těch rádoby kutilů, kteří se snaží ušetřit i na vlastní bezpečnosti. Přečtením tohoto článku jste věnovali chvilku topení a věcem okolo hřejících kamen a doufám, že se někteří z Vás zamyslí nad svým počínáním a nezapomínejte, že nebezpečí číhá dál.

 

Nesprávná elektrická instalace ohrožuje majetek a zdraví

 Elektrická energie během krátké doby převzala většinu prací v našich domácnostech, ponechme však tentokrát stranou její průmyslové uplatnění a podívejme se na ni z hlediska běžného spotřebitele. Přijměte několik rad jako návod nezařadit se mezi ty, jímž elektrický proud posloužil v negativním smyslu.

 První rada je určena majitelům rodinných domků. Kdy jste naposledy za přítomnosti odborníka kontrolovali stav přípojky a vodičů k rozvodné skříni? Právě zde většinou prochází vodiče prostory plnými prachu, pavučin, či starého harampádí a jejich izolace je namáhána povětrnostními vlivy. Preventivní prohlídka může zabránit zkratu v prostředí jako stvořenému ke vzniku požáru.

 Druhá rada patří všem, kdo si sám provádí údržbu pojistek. Používáme VŽDY jen správně dimenzované pojistky. NIKDY je sami neopravujeme! Většina samozvaných odborníků postupuje tak, že tavný element nahradí z jakési snahy pro trvanlivost průřezem silnějším, než samotný vodič. Zapomíná tak na účel pojistky. Proto nebudeme pojistky nikdy opravovat, ale nahradíme je vždy novými a vždy předepsané hodnoty.

 A co přívodní šňůry ke spotřebičům? Zachází s nimi i naše děti, a podcenění zdánlivé maličkosti má v tomto případě účinek elektrického křesla, na které se odsuzujeme sami vlastní nedbalostí. To platí i pro nejrůznější provizoria při stavebních pracech, pro zapojení spotřebičů na motorový proud nebo nouzové osvětlení.

 Těm, kteří na naše rady nemohou odpovědět bez začervenání, chceme závěrem popřát, aby stačili odhalené závady odstranit dříve, než dojde k neštěstí. Vždyť přece všichni dobře víme, že špatný stav elektroinstalace, neodborné zásahy a nedodržení technických norem, nechávají dokořán dveře otevřené nejen velkým hmotným ztrátám, ale především ohrožuje lidské zdraví a životy.