INFORMACE O NÁS

Tyto stránky mají za úkol seznámit návštěvníka se Sborem dobrovolných hasičů v Novém Malíně, provést ho jeho historií, předvést mu naši současnost a seznámit ho s blízkou budoucností. Naleznete zde i pozvánky na kulturní akce pořádané sborem, co je nového u mládežníků, jak je na tom naše soutěžní družstvo mužů, informace o zásazích výjezdové jednotky, ale i různé rady a veřejné vyhlášky. 


PROČ SE K NÁM VRÁTIT?

Na těchto stránkách se pravidelně objevují nejen výsledky a fotografie všech našich družstev ze všech soutěží, výroční zprávy o činnosti sboru, ale také různé jiné užitečné informace, které jsou určeny nejen hasičům. Vzhledem k tomu, že Malínské noviny jsou čtvrtletník a nikdy není jasné, kdy vyjde, jsou tyto stránky jedinou možností, jak získávat informace o našem sboru.


  HASIČSKÉ DESATERO

 

1.      Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

2.      Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

3.      Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

4.      Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

5.      Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

6.      Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

7.      Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8.      Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

9.      Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jahož odznak nosíš.

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.