CO SE DĚJE VE SBORU

 

OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V OBCI

    Oslavy založení sborů dobrovolných hasičů v Novém Malíně proběhly dne 4. července 2015 od 14:00 hodin v areále firmy Provozní Nový Malín s.r.o. Akci zahájil místostarosta sboru Jiří Hýbl, který zahájil slavnostní schůzi a přivítal všechny přítomné. Poté vyzval všechny přítomné k uctění památky zemřelých členů SDH Nový Malín symbolickou minutou ticha. Následovala zpráva starosty sboru pana Martina Sotoláře, který shrnul uplynulých 70  let hasičstva v obci.

Po zprávě starosty následoval slavnostní okamžik, předání ocenění některým našim členům. Toho se ujal starosta SDH pan Sotolář, místostarostka obce, paní Lenka Tylová a zástupce OSH Šumperk, pan JUDr. Milan Churavý. Po této slavnostní chvíli si vzala slovo paní místostarostka, která pozdravila všechny přítomné, omluvila starostu obce a tlumočila nám jeho pozdravy a díky za činnost, kterou v obci pro obec jako takovou a její občany náš sbor vykonává, a že jí není málo. Po paní místostarostce si vzal slovo JUDr. Churavý, který omluvil starostu OSH JUDr. Oštádala, který se právě účastnil V. řádného sjezdu SH ČMS v Pardubicích. Jménem OSH Šumperk nám poté předal stuhu k Čestnému praporu, jakžto nejvyšší ocenění, kterého může sbor dosáhnout. Po doktoru Churavém si slovo vzal pan nprap. Tomáš Jílek, který omluvil ředitele ÚO Šumperk plk. Ing. Martina Žaitlika a velitele PS Šumperk mjr. Ing. Karla Ondrucha a za HZS Šumperk předal děkovný pamětní list našemu sboru.

Poté byla slavnostní část akce ukončena a v 15:00 hodin započala část pro veřejnost. Po celou dobu konání akce byla před budovou představena historická technika, požární čerpadla, z nichž nejstarší čerpadlo bylo vyrobeno v roce 1928 a bylo zapůjčeno panem Ferdinandem Kubíčkem z SDH Lesnice, který ho svépomocí renovoval a vystavil ho u nás vůbec poprvé. Dále nám ze své sbírky zapůjčil devatero historických sekyrek a historickou ruční džberovou stříkačku. Ještě jednou mu tímto mockrát děkujeme.

V každou celou hodinu si potom mohli návštěvníci pod vedením velitele SDH pana Ostravského prohlédnout zázemí naší výjezdové jednotky. V garáži byly instalovány nástěnky s fotografiemi ze života našeho sboru z historie až po současnost. Dále zde byly vystaveny kroniky od založení sboru až po současnost a také nejcennější trofeje, jako poháry a diplomy, které získaly družstva mladých hasičů, ale i dorostenců a dospělých. Mezi 15:00 – 19:00 proběhla v areále statická ukázka zásahového vozidla SDH Bludov, CAS 16 Denis Rapier II, a od 15:00 do 17:00 hodin také statická ukázka techniky HZS Šumperk, CAS 24 Tatra Ternno.

V 16:30 hodin nás poctil svou návštěvou ředitel HZS Olomouckého kraje, plk. Ing. Karel Kolářík, který nám poděkoval za činnost, kterou pro veřejnost děláme, poděkoval členům výjezdové jednotky obce za výbornou spolupráci při řešení mimořádných událostí a předal nám pamětní list k výročí založení.

Pod pergolou bylo nainstalováno plátno s projektorem, kde byly promítány fotografie, které se nevešly na nástěnky, ale také video, kde byly pouštěny zejména vystoupení našich mladých hasičů na Mistrovstvích České republiky. Oba tyto prezentační nástroje měly veliký úspěch.

Mladí hasiči  si také připravili ukázku své činnosti, nejprve symbolicky poděkovali svým vedoucím za přípravu a za předávání svých zkušeností. Poté již došlo k vlastní ukázce a družstva mladší i starší kategorie prezentovala své umění v disciplíně požární útok a nabídla tak vítané osvěžení přihlížejícím divákům. Pro veliký úspěch pak svá vystoupení zopakovala. Po ukončení těchto ukázek zůstala požární nádrž napuštěna a po chvíli byla doslova obležena návštěvníky, kteří se chtěli v tomto úmorném vedru zchladit.

 

Po celé odpoledne se o hudební doprovod staral oblíbený malínský DJ Radek Neoral, který hrál známé domácí i světové hity k tanci i poslechu. Akce byla oficiálně ukončena ve 22:00 hodin, ovšem poslední návštěvníci opouštěli areál Provozní až dlouho po půlnoci.

 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SBORU

 Výroční valná hromada se konala 9. ledna 2015 od 18:30 hodin tradičně v sále sokolovny. Jelikož skončilo pětileté volební období výboru sboru, hlavním bodem programu byly nové volby. Předtím byly ještě předneseny: starostou Martinem Sotolářem Zpráva o činnosti sboru, vedoucím mládeže Lukášem Bernertem Zpráva o činnosti mládeže, revizor Jiří Stuchlý přednesl Zprávu revizní komise a Zprávu o činnosti výjezdové jednotky přednesl Josef Ostravský. Poté začaly již vlastní volby. Do výboru sboru byli zvoleni: Pavel Krobot, Zdeňka Krobotová, Věrka Ostravská, Josef Ostravský, Martin Matýsek, Zdeňek Nesrsta, Martin Sotolář, Petr Vykoukal, Jiří Stuchlý, Jiří Hýbl, Ondřej Hýbl, Lukáš Bernert a Karel Kleibl. Dále se rozhodovalo o jednotlivých funkcích ve výboru našeho SDH, starostou sboru zůstává i pro další volební období Martin Sotolář, místostarosty Zdeňka Krobotová a Jiří Hýbl, novým velitelem byl zvolen Josef Ostravský, pokladníkem Karel Kleibl, jednatelkou Věrka Ostravská, hlavním strojníkem sboru Martin Matýsek, předsedou revizní komise Jiří Stuchlý, referentem mládeže Lukáš Bernert. Zdeněk Nesrsta, Ondřej Hýbl, Petr Vykoukal a Pavel Krobot jsou členové výboru. V diskuzi si opět vzal slovo pan Kučera z Dolní Libiny, který nás, jako již tradičně, nepochválil za výsledky našeho sportovního družstva mužů. Poté předal starosta sboru Martin Sotolář Pamětní list Aloisi Rotterovi, jako poděkování za dlouholetou práci ve výboru našeho SDH. Na úplný závěr bylo zajištěno malé občerstvení.