VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ - JSDH

 

Každá obec má ze zákona povinnost zřídit Jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH). Ta, která tuto možnost nemá, je povinna si jednotku smluvně zavázat, např. s větší sousední obcí. Naše obec jednotku má, velitelem, kterého jmenuje starosta obce na návrh SDH, je Josef Ostravský, jeho zástupci, velitelé družstev, jsou Zdeněk Nesrsta a Pavel Krobot. Funkce strojníků zastávají Martin Matýsek, Martin Sotolář Ondřej Hýbl a Pavel Vykoukal. Hasičskou techniku mohou také obsluhovat Alois Rotter st., Lukáš Bernert a Jiří Hýbl. Jako hasiči k zásahům jezdí Jan Rotter, Petr Vykoukal, Michal Korytář, Michal Veselý, Pavel Prokop a Tomáš Hájek. Naše jednotka spadá do kategorie JPO III, což znamená, že má tzv. územní působnost a zasahuje i mimo naši obec. Co se týče hasičské techniky, jednotka má k dispozici cisternovou automobilovou stříkačku Tatra 148 o objemu nádrže 6000l, dopravní automobil Avia A31 pro přepravu osob a techniky, dopravní automobil Ford Tranzit,  2 ks PS 8, 1 ks PS 8DKV, 2 ks PS 12, kalové čerpadlo, plovoucí čerpadlo, motorovou pilu a elektrocentrálu. Nově od června roku 2009 má jednotka k ve výbavě 4 ks dýchacích přístrojů Saturn. V dýchacích přístrojích mohou zasahovat Martin Matýsek, Martin Sotolář, Jan Rotter, Ondřej Hýbl, Jiří Hýbl, Michal Veselý a Tomáš Hájek. Jednotka se schází pravidelně k údržbě techniky a je samozřejmě patřičně proškolena.