Zasloužilí hasiči

  V roce 1978 zřídil Federální výbor Svazu požární ochrany jako nejvyšší ocenění dobrovolných hasičů titul "Zasloužilý člen požární ochrany". Od roku 1991 je titul udílen v podobě "Zasloužilý hasič". Mezi prvními oceněnými v našem kraji byl náš člen Bedřich Nesrsta, který titul obdržel v roce 1988.

 U zrodu aktivu "Zasloužilých hasičů" stál v roce 1984 bratr JUDr. Miroslav Řepiský, který aktiv vedl až do roku 1991. Následně vedení převzal bratr Karel Navrátil, který aktiv vedl až do roku 2003, kdy jeho činnost ukončily zdravotní problémy a vedení aktivu se opětovně ujímá JUDr. Řepiský. V roce 2007 vedení aktivu převzal bratr Lubomír Duzbaba, který však v roce 2008 rovněž ze zdravotních důvodů končí a na jeho místo je jmenován bratr Zdeněk Moutelík pro Čechy a pro Moravu bratr Antonín Hučín. V roce 2011 se vedení aktivu ujímá bratr Josef Netík, čestný náměstek starosty SH ČMS pro Čechy a bratr Václav Holásek pro Moravu. Není bez zajímavosti, že aktiv "Zasloužilých hasičů" vedl v okrese Šumperk náš člen Gabriel Krobot.

 

Titul Zasloužilý hasič:

 Je výběrové vyznamenání, které se uděluje jen členům - hasičům, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva. Uděluje se zpravidla po 5 letech po udělení medaile Za mimořádné zásluhy při dodržení délky 35 let členství a dovršení 60 let věku, titul uděluje výkonný výbor SH ČMS. Předání titulu probíhá v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi, při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy Zasloužilých hasičů. Nositel titulu obdrží medaili, diplom a klopový odznak, titul se neuděluje opětovně a lze jej udělit in memoriam.

Medaile k titulu Zasloužilý hasič: