Požáry, povodně a přírodní katastrofy, u kterých zasahovali v minulosti malínští hasiči

 

 Dne 27. září 1947 zasahuje sbor u osudného požáru ve stodole Evy Hulíkové č. 215. Požár způsobily dvě malé děti ve stáří 2,5 a 3,5 roku, Miloslav Nepustil a Leoš Švanda, které bohužel uhořely, vlastně hrubou nedbalostí dospělých. Bez ohledu na to, že stodola lehla popelem, vyčíslená hmotná škoda byla 100 000,-Kčs, je to dosud největší ztráta na lidských životech v historii Nového Malína po roce 1945.

 Dne 2. května 1950 vznikl požár v hrnčířské dílně Ladislava Doskočila č. 293 v jednu hodinu v noci, příčina požáru nebyla zjištěna. Další požár vznikl o měsíc později u Vladimíra Řepíka č. 293 a ani zde nebyla příčina vzniku zjištěna.

 Dne 14. července 1957 v 11:45 hod. nastala průtrž mračen, bouře trvala 45 minut. Voda v Malínském potoce vystoupila na spodním konci až do výše 150 cm. Cesta od starého mlýna k lesu byla vyhloubena o 170 cm, několik mostů bylo strženo. Nejhorší to bylo u mostu, kde bydlel Jaroslav Benda č.50, dnešní cukrárny. Měl sklep plný vody, domácí zvířata se topila a nebýt včasné pomoci, tak by se utopila. Další škodu utrpěl tím, že mu odplavala kolna i s nářadím. František Talandr č.15 utrpěl škodu na nábytku a vnitřním zařízení, oba dva dostali náhradu škody.

 Dne 20. srpna 1958 ve dvě hodiny odpoledne postihla Nový Malín a Horní Libinu živelná pohroma, průtrž mračen s krupobitím, která napáchala mnoho škod. Velký příval vody strhával s sebou všechno, co mu stálo v cestě. V Novém Malíně strhl skleník v zahradnictví MNV včetně veškeré úrody, v některých místech dosahovala voda výšky 1,5 – 2m. Vážně byla poškozena silnice, četné mosty a ploty, hranice dřeva byly odplaveny. V Horní Libině byla značně poškozena silnice, most na silnici Nový Malín – Krásné byl stržen, prostě přestal existovat, místy byly výmoly až 2m hluboké. V mnoha případech bylo třeba vystěhování občanů, nebyl přehled o ztrátách na dobytku, drůbeži a jiném hospodářském zvířectvu. Traktorista Jaroslav Michal zachránil stařenku, která byla stržena proudem a byla by utonula. Postiženým pomohli účinně požárníci, obzvláště obětavě zasáhli naši vojáci šumperské posádky, kteří mnohdy s nasazením vlastního života zachránili životy a majetek občanů, odstraňovali nahromaděné překážky a zachránili několik lidských životů, domů, mnoho nábytku a podobně. Přes dvě hodiny byla vyřazena z provozu železniční trať Šumperk – Libina, kde pomáhali opravovat poškozené hráze pohotovostní čety ČSD. Kousky ledu, které spadly při krupobití na horním konci Nového Malína, vážily 5 - 9g, ovoce bylo zničeno úplně, škody šly do statisíců Kč.

 Dne 22. srpna 1961 v 17 hodin se přehnala přes obec prudká bouře, která nadělala značné škody na ovocných stromech a střechách.

 Dne 31. ledna 1962 vyhořela budova pana Františka Cikryta č.112, požár byl zpozorován v 5 hodin ráno. Družstevní krávy a telata musela být z chlévů odvedena, poněvadž hořící budova těsně navazovala na kravíny. Hašení požáru se zúčastnili i požárníci ze Šumperka.

 Dne 21. září 1967 v odpoledních hodinách vznikl požár u Borise Kynšta č.84. Shořely hospodářdké budovy, ve kterých bylo uskladněno 13 vagonů slámy a 3 vagony sena, požár způsobily děti.

 V roce 1984 postihla obec povodeň, byl stržen most u Fiatklubu, v dolní části obce se vylil potok z břehů, za tři hodiny spadlo 108mm srážek. Škody na veřejném zařízení byly vyčísleny na 82 000,-Kč, na veřejných komunikacích 73 000,-Kč. Byly zaplaveny sklepy v sokolovně, dokonce i sál a hřiště.

 Povodeň v červencových dnech roku 1997 napáchala škody hlavně na Plechách.

Zásahy v letech 1963 - 1974

 

Datum požáru Kde hořelo Čas vzniku Konec zásahu Zranění, škoda
24.7.1963 Kůlny obytného domu v Novém Malíně 9:30 12:10 zraněn 1 muž, 1 dítě
26.8.1963 Sláma na poli u tratě ČSD v Novém Malíně 14:50 15:25 škoda 200,- Kčs
20.4.1964 Zdravotní středisko Nový Malín 13:10 13:30 zachráněna střecha zdravotního střediska
11.5.1964 Sláma, staré hnojniště Nový Malín 15:05 15:30 škoda žádná
30.6.1964 Kravín JZD Nový Malín 9:15 9:25 škoda 1 500,-Kčs
8.9.1964 Kůlna s chlévem Nový Malín 14:10 14:50 příčina 4 leté dítě
31.7.1965 Prasárna JZD Nový Malín 17:30 18:10 blesk, škoda 2 000,- Kčs
2.4.1967 Kůlna Nový Malín 14:10 14:35 odhozená cigareta, škoda 500,- Kčs
21.10.1967 Stodola, sláma 15:40 16:30 škoda 100 000,-Kčs
10.4.1968 Stodola a obytný dům Nový Malín 4:45 5:45 škoda 50 000,-Kčs, úhyn slepic
1.1.1970 Sokolovna Nový Malín, komín, střecha 3:10 3:20 škoda 1 000,- Kčs
7.8.1971 Svah u tratě N.M.-Hrabišín 15:30 15:55 seno kolem tratě
13.8.1971 JZD, trať N.M. Hrabišín 20:15 20:40 sláma na poli u tratě
18.8.1971 Středisko kravína JZD Nový Malín 16:05 21:30 zkrat, škoda  25 000,-Kčs
21.8.1971 N.M. u letiště, tráva od lokomotivy 15:50 16:30 škoda 4 000,-Kčs
12.3.1972 Stodola JZD, J. Gálek Nový Malín č.11 13:50 17:00 úhyn 3 králíků, škoda 60 000,- Kčs, založily děti
13.3.1972 Les u trati N.M.-Hrabišín 15:50 16:45 od vlaku 1003
18.3.1972 Les mezi N.M. Hrabišínem-silnice 13:45 14:30 vypalování trávy, škoda 200,-Kčs
19.3.1972 Lesní porost u trati, polesí Nový Malín 11:10 11:45 asi od lokomotivy, škoda 100,-Kčs
20.3.1972 Louka JZD  u chat a lesa 15:15 16:10 příčina nezjištěna
1.1.1973 Suchá tráva u trati N.M.-Hrabišín, 3 ha 5:40 6:20 asi od lokomotivy
26.8.1973 Lán slámy, trať N.M.-Hrabišín 11:50 12:20 od lokomotivy
10.5.1974 Les u Třemešku, klestí a porost 20:30 neuvedeno neuvedeno