Společenská a kulturní činnost

 

Preventivní činnost sboru

 Sbor pravidelně prováděl preventivní prohlídky obytných domů a podniků, vyvozovaly se z toho závěry. Odstranění závad se kontrolovalo.

Brigádnická činnost sboru

 Brigádnická činnost členů sboru byla značná. Projevilo se to jednak na údržbě vozidel, inventáře, pomoci obci, ale hlavně dlouhou dobu na výstavbě vlastní zbrojnice.

Divadlo

 V listopadu 1945 se někteří členové sboru usnesli na sehrání divadelního představení, za tímto účelem se sešli 26. prosince 1945, kdy se provedla volba hry a její obsazení.

 Dne 5. ledna 1947 na řádné výborové schůzi padl mimo jiné návrh Františka Hladíka ml., aby se v období po plesech nacvičovalo divadlo. Byl dán návrh na založení divadelního kroužku a členy byli: Antonín Pelikán, Rudolf Hulík, Josef Bém, Antonín Drtil, Jaroslav Ospálek, Osvald Kuba, František Hladík st., František Hladík ml., Antonín Švestka a Karel Švéda. V roce 1950 založil sbor divadelní kroužek, který hrál i v jiných obcích. Na Velikonoční svátky byla sehrána hra „Srdce na kovadlině“. Vyúčtování vstupenek a režie bylo provedeno později a nebylo shledáno závad, divadlo se zdařilo.

 Na schůzi výboru starosta sboru v Novém Malíně přečetl dopis z bloudovského sboru, ve kterém nabízejí sehrání divadelní hry „Paličova dcera“. Výbor nabídku přijal, divadlo bylo sehráno 15. dubna 1951, čistý výtěžek z akce byl 2 060,-Kč.

 Ochotnický divadelní kroužek hasičů z Rohle sehrál pohostinně a s úspěchem divadelní hru „Marjánka, matka pluku“ dne 22. dubna 1951. Polovina čistého zisku zůstala ve sboru v Novém Malíně, jednalo se o částku 725,-Kč.

 Další divadelní hru „Palackého třída 27“ sehrál malínský sbor v Mladoňově dne 20. května 1951 za úhradu režie, čistý výtěžek byl ponechán tamnímu sboru.

Taneční a jiné zábavy

 V září 1945 byla uspořádána první hodová zábava, jejíž finanční výtěžek byl velmi slušný. Stav pokladní hotovosti ke dni 26. září 1945 činil 9 547,50,-Kč, peníze byly uloženy na běžný účet u Záložny v Šumperku.

 Dne 12. ledna 1946 uspořádal sbor první hasičský ples, jehož tradice pokračuje až do dnešních dnů. Začaly se pořádat zahradní slavnosti s ukázkami požárního výcviku za přítomnosti sousedních sborů, které měly rovněž úspěch a uznání přítomných diváků.

 Od roku 1973 se hasiči podílejí na všech významných akcích v obci. Z kulturních akcí je to pravidelné konání plesů, oblíbených zahradních slavností, pro děti dětské dny a pohárové soutěže, hodové zábavy, zájezdy a diskotéky. Je třeba při této příležitosti poznamenat, že plesy, taneční zábavy a jiná vystoupení se vždy pečlivě připravovaly, a že akce byly většinou zdařilé.

 Úmrtí členů

 Bylo usneseno, aby sbor doprovázel své členy na jejich poslední cestě, držel čestnou stráž, zkrátka aby vzdal poslední poctu svému bývalému členu. Je pochopitelné, že zde není možnost uvést všechny členy hasičského sboru, kteří od jeho založení zemřeli, zde jsou uvedeny rozloučení s významnými osobnostmi našeho sboru.

 V roce 1950 na poslední cestě vyprovodilo Antonína Diviše 26 členů a 4 sestry malínského sboru.

 Dne 27. dubna 1969 se náš sbor rozloučil s Antonínem Pelikánem st., zakládajícím členem malínského sboru.

 Dne 16. března 1975 se konal pohřeb Jindřicha Pelikána, který zemřel po delší nemoci ve věku 45 let, na poslední cestě ho vyprovodilo 120 hasičů.

 V únoru 1999 zemřel Zasloužilý hasič Bedřich Nesrsta, pohřeb se konal za velké účasti nejen členů našeho sboru.

 Dne 20.12. 2004 členové našeho sboru vyprovodili na poslední cestě Zasloužilého hasiče Antonína Černého.

 Dne 6. února 2009 se nejen náš malínský sbor rozloučil se Zasloužilou hasičkou Františkou Nesrstovou.