HISTORIE MLÁDEŽNÍKŮ

 

    Historie práce s mládeží sahá až do roku 1954, kdy byl ve sboru založen mládežnický kroužek dětí od 10 do 14 let. Vedoucími v té době byli František Pavelka a Bedřich Nesrsta. Žáci dosáhli velmi dobrých výsledků v celostátní hře Plamen. Roku 1956 se kroužek mládeže rozrostl na 45 dětí. Byla ustavena 4 mládežnická družstva pod vedením jejich velitelů Bedřicha Nesrsty a Vratislava Vichty. V období roku 1958 dosahovala družstva mládeže velmi dobrých výsledků. Stala se nejlepšími družstvy v okrese. Roku 1961 byla v obci za spolupráce s okresním výborem SPO v Šumperku uspořádána první okresní soutěž mládeže, které se konají s obměnami vlastně dodnes. V těchto letech sbor navazuje aktivní spolupráci s organizací Svazarmu a mnoho akcí pořádají společně. Ve sboru se přičítá a klade velký důraz na práci s mládeží. Rok 1972 je ve znamení celoroční práce s dětmi. Oddíl se zapojuje do celoroční soutěže hry Plamen, v tomto období jsou jejich vedoucími Zdenka a Gabriel Krobotovi. V průběhu let od roku 1977 se zapojili do práce vedoucích ještě Marie Krmelová, Jindra Kleiblová, Alois Rotter st., Lukáš Bernert, Věra Ostravská, Jiří Hýbl, Ondřej Hýbl, Michal Korytář, Jan Rotter, Josef Ostravský, Denisa Krobotová, Pavel Krobot a jako instruktoři Michal Veselý, Michaela Vinterová a Vilém Tomášek

V závěru roku 1974 na výroční členské schůzi vstoupili všichni Mladí požárníci slavnostním slibem do řad pionýrů a utvořili tak pionýrský oddíl Mladých požárníků. Vedoucími se stávají Zdenka Krobotová a Alois Rotter st. Dne 31.10.1975 na výroční členské schůzi byla ZO SPO v Novém Malíně vyhlášena jako nejlepší v okrese, zvláště při zajišťování celostátní hry Plamen. Na vítězství v této hře měl největší zásluhu Bedřich Nesrsta. Výsledek vyhlásil předseda OV SPO Josef Adamčík. Odměnou za tento vynikající výsledek byl zájezd jednoho člena ZO SPO Vlakem družby do tehdejší SSSR. Zájezdu se zúčastnil Bedřich Nesrsta.V soutěžích různého typu dosahoval sbor od roku 1978 vždy předních umístění. V naší obci byly uspořádány všechny okresní soutěže požárních družstev dospělých i mládeže. K okresní soutěži mládeže přibyla další okresní soutěž a to závěrečné kolo hry Plamen. Tato soutěž se v Novém Malíně konala každoročně až do roku 1980. Dne 12.5.1990 se konalo v Novém Malíně obvodní kolo hry Plamen 1989/1990. 

 DOROST

 V roce 1975 se utvořilo družstvo dorostu, které pracovalo až do roku 1978. Tito dorostenci se velmi aktivně podíleli na veškeré činnosti v organizaci. Po tyto čtyři roky byli dorostenci nejlepším požárním družstvem v okrese. Třikrát reprezentovali naši organizaci a okres na krajských soutěžích dorostu. V roce 1983 postoupili dorostenci opět do krajského kola. V okresním kole Celoroční činnosti dorostu v ročníku 1989/1990 konaného dne 20.5.1990 v Bludově se dorostenci umístili na 6. místě a dorostenky na 5. místě. V běhu na 100m překážek dosáhla Lenka Krmelová 3. místo. V ročníku 1990/1991 v VII. Ročníku pohárové soutěže v požárním sportu „O putovní pohár okresní komise mládeže“ se dorostenci umístili na 4. místě a dorostenky na 2. místě.