SOUTĚŽNÍ ROČNÍK MLADÝCH HASIČŮ 2008/2009

 Začátkem tohoto ročníku jsme byli nuceni se s polovinou členů našeho kolektivu rozloučit, protože již nesplňovali věkový limit. První soutěží v tomto ročníku byla pohárová soutěž v Sudkově, kde jsme skončili osmí. Opět se účastníme hry Plamen, na prvním kole, závodě požárnické všestrannosti v Lesnici, jsme skončili devátí. V Lize mladých hasičů jsme se zúčastnili již dvou soutěží, hasičského trojboje ve Vikýřovicích, zde jsme skončili 12. a Šumperského Soptíka, v jehož jubilejním 10. ročníku jsme nebyli jako družstvo klasifikováni. Třetího kola, štafety 8x50m jsme se neúčastnili pro nedostatek členů. Na čtvrtém kole, které proběhlo v únoru v Rohli jsme se umístili na čtrnáctém místě. Další soutěží, započítávanou jak do Plamene, tak i do Ligy byla soutěž 18. dubna v Troubelicích. Zde se soutěžilo v disciplínách štafeta požárních dvojic a požární útok CTIF. Po dlouhé době jsme do soutěže přihlásili mužstva starších i mladších. Starší se umístili ve štafetě na 17. místě, v PÚ CTIF na 16. místě, celkově to znamenalo 18. pozici. Mladším patřilo 12. místo ve štafetě a 7. místo v PÚ CTIF a 11. místo celkově. Další soutěží byla pohárovka 1. května v Dolních Studénkách, soutěžilo se zde v disciplínách štafeta požárních dvojic a požární útok. Naši mladší obsadili ve štafetě 13. místo a v útoku 8. místo, celkově pak obsadili 10. pozici. Našim starším patřila ve štafetě 11. pozice, v útoku 7. pozice a celkově skončili osmí. Soutěž 8. května v Kolšově se opět započítávala do Ligy MH. Opět se zápolilo v disciplínách štafeta požárních dvojic a požární útok. Mladší se umístili ve štafetě na 15. místě, v útoku na 16.místě a celkově obsadili 18. pozici. To starším patřila ve štafetě 14. pozice, v útoku 8. a celkově obsadili 10. místo. Nutno podotknout, že na dětské soutěže jezdí více jak 20 družstev a naši mladí hasiči, kteří momentálně hájí barvy našeho sboru, jsou nováčci, kteří letos závodí první rok.