80. léta

 PLAMEN 1980-1981

Na začátku školního roku nás ve škole navštívila paní Krobotová, která nám vysvětlila práci v požární ochraně, a tak se někteří z nás přihlásili do oddílu mladých požárníků od 8 - 11 let, byli to tito: Blechta Radek, Cikryt Zdeněk, Ficnar Martin, Oulehla Martin, Hamáček Libor, Horáček Martin, Karafiát Jiří, Karafiát Josef, Matýsek Pavel, Vetelský Antonín, Vaněk Jaromír, Zajíc Karel, Krobotová Jarmila, Gronychová Marta a Čmakal Lubomír.

Září – podali jsme přihlášku do hry Plamen a hned na první schůzce jsme se začali připravovat na branný závod, na další schůzce k nám zavítal pan pplk. Krakovský, který nám vykládal o bojích naší armády za II. světové války.

Říjen – zúčastnili jsme se branného závodu, kde jsme se nejprve zalekli ostatních družstev, protože byli větší a zkušenější, ale zabrali jsme a nakonec jsme skončili ve velké konkurenci na 6. místě.

Bohužel další záznamy z tohoto ročníku nejsou.

 

 PLAMEN 1982-1983

Jmenný seznam kolektivu: Krmelová Renata, Krmelová Lenka, Škůrková Lenka, Lefantová Martina, Cajthamlová Věra, Jelínková Věra, Schartelová Pavlína, Vočka Petr, Březovský Lubomír, Tomášek Karel, Krmela Jindřich, Jelínek Aleš, Palatka Jiří, Soural Daniel, Švestka Drahomír, Houserek Patrik, Vellek Václav, Minařík Václav.

Září – přihlásili jsme se do hry Plamen, začali jsme nacvičovat hod hadicí na kuželky, určování světových stran podle hodinek a kompasu a všechny disciplíny na branný závod.

Říjen – zúčastnili jsme se branného závodu, postavili jsme na trať 3 hlídky, celkem soutěžilo 63 hlídek. Dále jsme měli besedu ke dni ČSLA, na které nám pan Krakovský vyprávěl o vzniku a bojích naší armády, dále jsme se připravovali k získání odznaku preventista, vydali jsme se na celodenní vycházku, určovali jsme světové strany, sami jsme si na ohni uvařili polévku a guláš a odpoledne hráli brannou hru.

Listopad – skládali jsme zkoušky na odznak preventista, dále jsme se zúčastnili oslav k výročí VŘSR v obci, učili jsme se uzlovat a připravili jsme si kulturní program na naši členskou schůzi.

Prosinec – uspořádali jsme turnaj o nejlepšího stolního tenistu, provedli nástěnku k Vánocům a vedoucí pro nás připravili vánoční besídku.

Leden – uzlovali jsme, probírali otázky požární ochrany, vedoucí nám vysvětlila princip a použití ručních hasicích přístrojů a jelikož napadlo i trochu sněhu, tak jsme se koulovali a stavěli sněhuláky.

Únor – vydali jsme se na celodenní výlet na Kamenný vrch, před jarními prázdninami jsme spolužákům předvedli požární útok a zásah s ruční stříkačku, dále jsme se zúčastnili besedy k Vítěznému únoru, kde nám byl na závěr promítnut film ,,Borisek“.

Březen – nakreslili jsme plakáty k požární prevenci, které jsme vyvěsili v domě požárníků, ve škole a na naší nástěnce, provedli jsme úklid nejen kolem domu požárníků, ale i uvnitř, na této brigádě jsme odpracovali celkem 25,5 brigádnických hodin, opakovali jsme si uzlování a společně se staršími požárníky jsme provedli preventivní prohlídky ve svazarmu, v sokolovně, MNV a ve zbrojnici.

Duben – provedli jsme sběr starého papíru, každý z nás odevzdal 3 kg, měli jsme besedu ke dni Čs. pionýrů, kde na začátku někteří žáci složili slib, na závěr nám byl promítnut film „Krásná Varvara“, dále jsme tábořili na střelnici svazarmu.

Květen – nacvičovali jsme požární útok se strojem a provedli úklid, na kterém jsme odpracovali 12 brigádnických hodin, zúčastnili jsme se kulturního programu k výročí osvobození Prahy, nakonec nám byl promítnut film „Vážné hry“, dále jsme se zúčastnili slavnostního průvodu v naší obci a zavítali jsme na exkurzi do Prametu, kde nás zaujal velký jeřáb.

Červen – první schůzku jsme strávili na letišti, kde pro nás členové aeroklubu nachystali exkurzi, dne 11. 6. jsme vyrazili na výlet do ZOO na Kopečku, který jsme dostali darem k Mezinárodnímu dni dětí. Výlet se všem velmi líbil a ještě dlouho jsme si o něm povídali. Na druhé schůzce jsme si uklidili naši klubovnu a na třetí jsme uspořádali sběr starých hader a papíru.

Červenec – tento měsíc jsme si užívali každý prázdnin podle svého gusta.

Srpen – hned 1. srpna jsme vyrazili na týdenní tábor na Mirotínek, během tohoto týdne jsme jeli na výlet do Tvrdkova, na Rešovské vodopády, do Rýmařova a uspořádali sportovní odpoledne. I když nám moc nepřálo počasí, tábor se nám velmi líbil.

 

PLAMEN 1983-1984

V tomto roce nás reprezentovali: Jindřich Krmela, Jaroslav Koudelka, Dušan Činka, Petr Vočka, Patrik Houserek, Václav Vellek, Jiří Zajíc, Jaroslav Petřek, Milan Petřek, Miroslav Nesrsta, Vítězslav Bém, Dan Soural, Vladimír Lefant, Renata Krmelová, Lenka Krmelová, Elen Koudelková, Martina Lefantová, Šárka Bémová, Drahomíra Zajícová, Věra Cajthamlová, Hedvika Činková, Jana Plzáková a Mirka Skácelová. Oddílovou radu tvořili: předseda Václav Vellek, místopředseda Petr Vočka, praporečník Patrik Houserek, kronikářka Renata Krmelová a nástěnkářky Lenka Krmelová a Hedvika Činková.

Září – začali jsme se připravovat na branný závod, který nás čekal 15. října. Začali jsme trénovat střelbu a ostatní disciplíny.

Říjen - ještě první schůzku jsme pilovali na branný závod, na druhé nám přišel pan pplk. Krakovský povykládat o bojích naší armády. Dne 15. 10. nás čekal branný závod, který pro nás dopadl velmi dobře, dívky závod vyhrály a chlapci skončili na 2. a 11. místě. Třetí schůzku jsme hráli různé společenské hry.

Listopad –  zúčastnili jsme se oslav VŘSR, uctili jsme památku padlých, a protože koncem listopadu napadl sníh, druhou schůzku jsme strávili koulováním. Třetí schůzku jsme si připravovali program na výroční valnou hromadu.

Prosinec – první schůzku jsme měli přednášku o historii požární ochrany a zabezpečení PO v obci, kterou přednesl pan Miroslav Nesrsta, druhou schůzku jsme si opakovali uzle a otázky ke zkoušce odbornosti z PO. Dne 9.12. jsme se zúčastnili výroční valné hromady a před Vánocemi jsme si připravili malou vánoční besídku.

Leden – první lednovou schůzku jsme strávili v přírodě, kde jsme poznávali stopy zvěře, druhou schůzku jsme celou prosáňkovali, a tu třetí jsme strávili v klubovně a opakovali si uzle.

Únor – první schůzku jsme opět strávili na čerstvém vzduchu, druhou jsme si povídali o příčinách vzniku požáru v domácnostech a vyhlašování požáru, 22.2. splnilo 18 členů zkoušky odznaku instruktora a 25.2. jsme měli besedu k výročí února a k Lidovým milicím.

Březen – malovali jsme obrázky k měsíci požární ochrany, uspořádali jsme brigádu - uklízeli jsme kolem domu požárníků a v klubovně, zkusili jsme si požární útok a dne 30. 3. jsme v rámci Dne otevřených dveří v domě požárníků předvedli ukázku hašení pomocí džberové stříkačky.

Duben – první schůzku jsme strávili vycházkou do přírody, 15. dubna jsme složili pionýrský slib, navštívili jsme besedu v kině k výročí V.I. Lenina a potom jsme shlédli film „Kocour v botách“, ve škole jsme se zúčastnili „Partizánského samopalu“ a 25.4. jsme se zúčastnili pionýrského shromáždění a oslavili jsme 35. výročí.

Květen – první schůzku jsme nacvičovali štafetu, 4. května jsme se zúčastnili průvodu k uctění padlých, stáli jsme čestnou stráž u našeho pomníku společně s dospělými požárníky. Druhou schůzku jsme trénovali požární útok s vodou, 16.5. se 5 našich děvčat zúčastnilo „Partizánského samopalu“ v Šumperku.

Červen – první schůzku jsme vyrazili do přírody, druhou schůzku jsme uspořádali sběr starého papíru a hader a třetí jsme hráli míčové hry.

Červenec -  opět jsme trávili prázdniny každý podle své libosti.

Srpen – za peníze ze sběru jsme si udělali třídenní výlet na chatu šumperského aeroklubu v Sobotíně. Podnikali jsme výlety do okolí, na Skřítek, na Klepáčov, udělali jsme si i táborák. Pobyt na chatě se nám všem moc líbil.

 

PLAMEN 1984-1985

Seznam členů kolektivu v tomto ročníku: Václav Vellek, Patrik Houserek, Luděk Šoustar, Jindřich Krmela, Petr Čičák, Jaroslav Koudelka, Petr Matějček, Mirek Nesrsta, Jiří Zajíc, Dan Soural, Renata Krmelová, Lenka Krmelová, Martina Lefantová, Šárka Bémová, Drahomíra Zajícová, Marie Zajícová, Mirka Zajícová, Mirka Skácelová, Elena Koudelková a Katka Houserková. Oddílovou radu tvořili: přeseda Václav Vellek, místopředsedkyně Lenka Krmelová, praporečník Patrik Houserek, kronikářka Renata Krmelová a nástěnkářky Martina Lefantová a Šárka Bémová.

Září – první schůzku v jsme přijímali nové členy a volili nové funkcionáře, druhou a třetí schůzku jsme se začali připravovat na nový ročník hry Plamen a šli jsme na Svazarm střílet ze vzduchovky.

Říjen – první schůzku jsme strávili v přírodě, kde jsme si zkoušeli topografické značky a odhad vzdálenosti. První říjnovou sobotu jsme si udělali výlet do Lipové Lázní a do jeskyní Na Pomezí, na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili u památníku Frývaldovské stávky, výlet se všem líbil a ještě dlouho jsme si o něm povídali. Druhou schůzku jsme se opět připravovali na branný závod, na třetí nás navštívil pan Krakovský, se kterým jsme měli besedu o postupu Československé armády po státní hranici a při té příležitosti jsme si přečetli úryvek ze knihy „Z Buzuluku do Prahy“. Do branného závodu jsme postavili dvě hlídky, chlapecká obsadila 4. místo a dívčí 6. místo.

Listopad – první schůzku v jsme měli v klubovně, kde jsme si vykládali o činnosti mládeže v první republice a o pokrokových dětských organizacích, druhou schůzku jsme si povídali o hasících přístrojích, třetí schůzku jsme šli do kina na besedu k výročí VŘSR a zúčastnili jsme se oslav VŘSR v naší obci.

Prosinec – tento měsíc jsme zahájili schůzkou v klubovně, kde jsme si začali připravovat program na výroční valnou hromadu sboru, druhou schůzku jsme strávili v přírodě, kde jsme si procvičovali orientaci v terénu. Třetí schůzku jsme si uspořádali soutěž ve znalostech požární ochrany, vyhrálo družstvo chlapců. 9 našich členů se zúčastnilo výroční schůze a předneslo pásmo básní na téma „MÍR“. Poslední schůzku v roce jsme si udělali malou besídku s malým pohoštěním.

Leden – první schůzku v novém roce jsme si opakovali uzlování, tu druhou jsme si užívali na kopci sněhových radovánek, a tu třetí jsme věnovali blížícímu se 40. výročí osvobození naší vlasti.

Únor – první schůzku jsme se učili otázky z požární ochrany a opakovali si uzle, druhou jsme šli opět na kopec, třetí jsme se zúčastnili besedy k LM a Vítěznému únoru, na čtvrté schůzce jsme splnili zkoušky na odznak odbornosti „Požárník“.

Březen – první schůzku jsme provedli nákres plakátů k měsíci požární ochrany, které jsme pověsili na nástěnky v klubovně i ve škole a zúčastnili jsme se dne otevřených dveří na šumperským útvaru, kde nás provedl pan Rotter. Druhou a třetí schůzku jsme se věnovali přípravě na soutěže, kde se vázaly uzle a připravovali se také na požární útok a štafetu.

Duben – první dvě schůzky v dubnu jsme se připravovali na soutěž v požárním útoku a opakovali si otázky z požární ochrany a uzle. Třetí schůzku jsme si udělali brigádu a uklidili jsme kolem zbrojnice, na brigádě jsme odpracovali celkem 40 hodin. 19. 4. jsme předvedli na školním hřišti našim mladším spolužákům požární útok, který předvedli chlapci a moc se jim povedl. 24. 4. bylo pionýrské shromáždění, kterého jsme se všichni zúčastnili. Po tomto shromáždění byla beseda k výročí V.I. Lenina a pak nám byl promítnut film "Oslí kůže“. 27.4. jsme si udělali pěší výlet. Vyrazili jsme od zbrojnice směrem k Mladoňovu, asi v půlce cesty jsme si udělali oheň, opekli si kabanos a v lese si zahráli hru „Honba za liškou“, potom jsme pokračovali až do Mladoňova, kde jsme se zastavili u památníku padlých.

Květen – první schůzku jsme se věnovali přípravě k ukončení hry Plamen, který nás čekal 11. května. 8. května jsme se zúčastnili balónkového průvodu ke 40. výročí osvobození naší vlasti a hrdě jsme stáli u pomníku padlých.

Červen – první schůzku v červnu jsme strávili na vycházce v lese, kde jsme se dozvěděli, že náš sbor nám k MDD uspořádá výlet. Za dobré umístění v Plamenu jsme vyrazili do ZOO ve Dvoře Králové, kde jsme viděli spoustu krásných zvířat a Safari, na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v Třebechovicích v muzeu betlémů. Celý výlet se nám velmi líbil a všichni jsme si ho užili. Poslední schůzku před prázdninami jsme si udělali brigádu. Uklízeli jsme okolo našeho pomníku a odpracovali jsme 40 hodin.

Prázdniny – ty jsme si užívali každý podle sebe.

 

PLAMEN 1985-1986

Kolektiv tvořili tito členové: Václav Vellek, Patrik Houserek, Luděk Šoustar, Jindřich Krmela, Petr Čičák, Jaroslav Koudelka, Petr Matějček, Mirek Nesrsta, Karel Palatka, Tomáš Zajíc, Renata Krmelová, Lenka Krmelová, Martina Lefantová, Draha Zajícová, Marie Zajícová, Mirka Zajícová, Elena Koudelková, Kateřina Houserková. Oddílovou radu tvořili: Václav Vellek jako předseda, místopředsedkyně Lenka Krmelová, praporečník Patrik Houserek, kronikářka Renata Krmelová a nástěnkářky Draha a Mirka Zajícovy.

Září – první schůzku jsme si vykládali zážitky z prázdnin a přihlásili jsme se do nového ročníku hry Plamen. Na druhé schůzce jsme zkoušeli na Svazarmu střelbu a otázky z PO, třetí schůzku jsme strávili v přírodě, určovali jsme světové strany a učili se topografické značky.

Říjen – první schůzku jsme věnovali přípravám na branný závod, druhá se konala v kině, kde jsme se zúčastnili besedy ke dni ČSLA a na závěr nám byl promítnut film. Branný závod se konal v Sudkově na hřišti, kde nám byla před závodem předvedena činnost cvičitelů psů. Nás na soutěži reprezentovalo družstvo starších a družstvo mladších, mladší obsadili výborné druhé místo, starší skončili až na místě 18. Třetí schůzku jsme strávili v klubovně, kde jsme hráli různé hry a učili se básně na výroční členskou schůzi.

Listopad – první schůzku jsme věnovali nácviku básní na členskou schůzi. Ta se konala na začátku listopadu a někteří naši členové zde přednesli básně, kterými jsme i my přispěli k boji o mír. Další naše schůzky jsme se věnovali Československo-sovětskému přátelství, chodili jsme do kina, kde jsme hráli různé hry a soutěže a na závěr nám byl promítnut sovětský film. Zúčastnili jsme se také besedy a průvodu k VŘSR v naší obci.

Prosinec – první schůzku jsme si v klubovně opakovali uzle. Druhou schůzku jsme vyrazili na procházku k letišti, po cestě jsme si zkoušeli orientaci v terénu a probírali s vedoucími otázky z PO. Koncem roku jsme si vánočně vyzdobili klubovnu a udělali jsme si malou besídku, kde jsme měli i malé občerstvení.

Leden – první schůzku v novém roce jsme v klubovně probírali otázky z PO, udělali jsme si malou soutěž a novou nástěnku. Druhou schůzku jsme strávili na kopci, kam jsme šli sáňkovat, tu třetí jsme strávili u kostela, kde jsme se koulovali.

Únor – první schůzku jsme byli v klubovně a opakovali si otázky a hráli hry, druhou jsme byli sáňkovat. Ve škole se uskutečnila beseda k LM, také jsme se zúčastnili oslav Vítězného února v kině, kde nám byl poté promítnut i film.

Březen – pro měsíc požární ochrany jsme ve škole udělali nástěnku, jak předcházet požárům doma i v přírodě, namalovali jsme obrázky do soutěže „PO očima dětí“. Druhou schůzku jsme si procvičovali uzlování a začali s přípravou na štafetu požárních dvojic. Třetí schůzku jsme si udělali sběr starého papíru a hader, také jsme se připravovali na Partyzánský samopal.

Duben – první schůzku jsme věnovali požárnímu útoku štafetě, dvě naše hlídky se zúčastnili Partizánského samopalu. Ve dnech 19.-20.4 1986 jsme měli od Aeroklubu Šumperk zapůjčenu chatu v Sobotíně, kam jsme si udělali výlet. Protože je chata v lese, udělali jsme si zde také udělali branný závod. Celý výlet se nám velmi líbil. Třetí schůzku se konalo pionýrské shromáždění, a tak jsme šli do kina, kde jsme se také dozvěděli výsledky Partizánského samopalu: naše hlídka starších žákyň skončila třetí, a chlapci se umístili na 2. místě.

Květen – hned 2. května jsme se vypravili na túru na Kamenec, zde jsme si opékali špekáčky a uvařili čaj. Strávili jsme pěkný den na čerstvém vzduchu a všem se výlet velmi líbil. Další schůzku jsme věnovali přípravě na závěrečné boje v soutěži Plamen.

Červen – první schůzku jsme věnovali požárnímu útoku, protože jsme se rozhodli jet na pohárovou soutěž do Palonína. Tato soutěž se konala 22. června a skončili jsme na výborném druhém místě, na zpáteční cestě jsme se zastavili v Zábřeze, kde jsme se povozili na kolotočích. Třetí schůzku jsme strávili plánováním našeho společného víkendu na chatě v Sobotíně. Dne 27. června odpoledne jsme vyrazili na chatu aeroklubu v Sobotíně. Za pěkného počasí jsme strávili tři dny v lese a na čerstvém vzduchu, cvičili jsme také střelbu a hod granátem, hráli různé hry a užili spoustu legrace. Na chatě se nám velmi líbilo a těšíme se na další pobyt.

Prázdniny – ty jsme trávili každý po svém.

 

PLAMEN 1986-1987

Jmenný seznam kolektivu: Kateřina Houserková, Jitka Janků, Lenka Krmelová, Draha Zajícová, Petra Zajícová, Marie Zajícová, Mirka Zajícová, Jarmila Špičková, Hana Petřeková, Jindřich Krmela, Daniel Vymazal, Jaroslav Petřek, Petr Matějček, Miroslav Nesrsta, Petr Lázna, Miloš Krobot. Oddílovou radu tvořili: předseda Miroslav Nesrsta, kronikářka Lenka Krmelová, praporečník Draha Zajícová a nástěnkářky Petra a Mirka Zajícovy.

Září – první schůzku jsme si udělali slavnostní, přijali jsme nové členy a zvolili novou oddílovou radu. Přihlásili jsme se do nového ročníku soutěže PLAMEN. Druhou schůzku jsme se již začali připravovat na první soutěž nového ročníku. 20. září jsme se zúčastnili soutěže v Sudkově, sice se nám moc nezadařilo, ale alespoň jsme si udělali malý výlet. 26. září jsme se zúčastnili nočního pochodu v Šumperku, start i cíl byl u 5.ZDŠ. Na trati bylo 5 hlídek, kde jsme plnili různé úkoly. Jako upomínku jsme každý dostali pamětní stuhu.

Říjen – první schůzku jsme věnovali nácviku na branný závod, stříleli jsme ze vzduchovky a opakovali si otázky. Druhou schůzku jsme byli v kině, kde byla beseda ke dni ČSLA, po níž nám byl promítnut film. Dne 19. října jsme se zúčastnili branného závodu v Šumperku, kde nás reprezentovaly dvě hlídky chlapců a dvě děvčat. Třetí schůzku jsme v klubovně rozebírali branný závod a hráli různé hry.

Listopad – první schůzku jsme věnovali VŘSR a udělali jsme si novou nástěnku, druhou jsme věnovali dni Československo-sovětskému přátelství, šli jsme do kina, kde jsme hráli hry a byly nám promítány filmy, zúčastnili jsme se průvodu k VŘSR v naší obci.

Prosinec – protože se blížila naše výroční schůze, měli jsme se naučit přednášet několik básniček. Na výroční schůzi jsme přednesli básně s požární tématikou a o míru, jedna naše členka zahrála na foukací harmoniku píseň „Se zpěvem a smíchem“. Naše druhá schůzka se konala na šumperském stadiónu. S několika dalšími pionýrskými skupinami jsme tam strávili odpoledne na ledě a v maskách, které se nám všem velmi líbilo a užili jsme si moc legrace. Naši poslední prosincovou schůzku jsme si vyzdobili klubovnu a udělali vánoční nástěnku.

Leden – naši první schůzku jsme strávili na sněhu a užívali jsme si zimních radovánek. Druhou schůzku jsme si v klubovně opakovali uzlování a otázky z požární tématiky, třetí schůzku jsme byli opět venku. 17.ledna jsme byli pozváni na výroční schůzi SSM, kde jsme přednesli kulturní program, který se všem líbil.

Únor – na první schůzce jsme si povídali o hasicích přístrojích, druhou schůzku jsme si udělali vycházku do přírody. Ve škole se uskutečnila beseda k LM, zúčastnili jsme se také besedy k vítěznému únoru, poté nám byl promítnut film, který nás velmi zaujal. 21. února jsme přednášeli na výroční schůzi myslivců básně o lese.

Březen – jelikož je březen měsíc požární ochrany, namalovali jsme obrázky s požární tématikou, které jsme vyvěsili na nástěnce ve škole, ve zbrojnici a ty nejlepší poslali na OV SPO v Šumperku. Splnili jsme podmínky pro získání odznaků plameny PO. 6. března předneslo ve zbrojnici 6 našich členů básně našim ženám k MDŽ. Schůzku jsme věnovali přípravám na soutěž. Zapojili jsme se také do sběrové soutěže ve škole. Každý jsme odevzdali 5 kg papíru nebo textilu. Chceme udělat ještě jeden sběr a výtěžek použít na některý výlet, který nás čeká.

Duben – první schůzku jsme si udělali brigádu, když jsme uklízeli okolo zbrojnice, celkem jsme odpracovali 36 hodin. Druhou schůzku jsme si opakovali otázky a uzle, na třetí jsme si na dvoře rozhazovali a smotávali hadice, což ještě některým moc nejde. Udělali jsme si novou nástěnku a byli jsme na pionýrském shromáždění v kině. 25. dubna se dvě naše hlídky zúčastnily „Partizánského samopalu“ v Šumperku, chlapci se umístili na 6. místě a dívky na 5. místě. V neděli 26. dubna jsme byli na letišti v Šumperku. Protože jsme s nimi navázali družbu a stali se i jejich členy, uspořádali pro nás členové aeroklubu sportovní odpoledne. Stříleli jsme a závodili, nakonec nám předvedli letadla a ostatní techniku. Na oplátku jsme jim také my předvedli ukázku požárního útoku bez vody. Odpoledne se nám moc líbilo a doufáme, že nebylo poslední.

Květen – v kronice není zaznamenán

Červen – v tomto měsíci máme všechny děti svátek. Všechny složky Národní Fronty pro nás uspořádaly na hřišti den plný her a soutěží. Také my jsme se zapojili svou činností, předvedli jsme štafetu dvojic a poté si mohli ostatní družstva tuto disciplínu vyzkoušet. Nejlepší družstvo samozřejmě získalo sladkou odměnu. Na schůzce jsme hráli různé míčové hry. Na poslední schůzce před prázdninami jsme si udělali malou diskotéku a domluvili jsme se na společné setkání v srpnu na chatě.

Červenec – tento měsíc jsme si užívali každý sluníčka podle svého

Srpen – v srpnu jsme vyrazili opět na chatu aeroklubu do Sobotína a o tom, jak se nám tam líbilo jsme složili básničku:

 

Na chatě v Sobotíně

Když jsme přijeli sem,

měli jsme krásný den.

Prošli jsme se po lese,

byl to krásný sen.

Za námi přijel vedoucího stroj

a nad ním se usadil včelí roj.

 

Prošli jsme se do obchodu,

ušli jsme však velkou štreku.

Vedoucí nám spadla

a na zadek si sedla.

Vůbec nám to nevadilo,

krásně nás to naladilo.

V obchodě jsme čekali,

než jsme chleba dostali.

A když jsme ho dostali,

hned jsme zpátky mazali.

Trochu nás to zdolalo,

za to nám pak chutnalo.

 

Druhý den jsme hráli hry,

velmi se nám líbily.

Všichni jsme se zasmáli,

a za břicha se chytali.

Byla velká legrace,

a pak hurá do práce.

 

Dřevo jsme si nanosili,

a ohýnek založili.

Ohýnek vesele poskočil,

špekáček se zatočil,

a pak hbitě, skončil v našem břiše.

Další den byl branný závod,

líbil se nám všem.

Trochu nám však zapršelo,

ale nám to nevadilo.

Vedoucí branný závod připravili,

po kontrolách se postavili.

Závod jsme vzali směle,

ale na kontrolách jsme dopadli bledě.

Závod se vyhodnotil hned,

a my sladkou odměnu snědli hned.

 

Večer jsme tančili,

barevnou hudbu ladili.

Pak jsme šli všichni spát,

s krásným dojmem usínat.

 

Jídla bylo hojně, dost,

a zbytky sezob strejda kos.

 

Na chatě se měli krásně

a proto jsme složili tyto básně.

Proto tedy příští rok,

bez chaty už ani krok!   

 

PLAMEN 1987-1988

Seznam kolektivu: mladší žáci: Hana Petřeková, Jarmila Špičková, Marcela Sršňová, Marie Zajícová, Miloš Krobot, Petr Lázna, Michal Kleibl, Antonín Zajíc, Radek Nesrsta. Starší žáci: Lenka Krmelová, Renata Krmelová, Petra Zajícová, Draha Zajícová, Mirka Zajícová, Věra Cajthamlová, Andrea Oulehlová, Mirek Nesrsta, Jindřich Krmela, Jaroslav Koudelka, Karel Cajthaml. Oddílovou radu tvořili: předseda Miloš Krobot, praporečník Jaroslav Koudelka, kronikářka Lenka Krmelová a nástěnkářky Draha a Mirka Zajícovy.

Září – první schůzku jsme si vyprávěly naše příhody z prázdnin, druhou jsme si v klubovně udělali novou nástěnku a zvolili si novou oddílovou radu a přihlásili jsme se do nového ročníku hry PLAMEN. Jako každý rok jsme se zúčastnili soutěže v Sudkově, kam jsme jeli s nadějí na dobré umístění. To se nám bohužel nepovedlo, vše jsme si vyříkali na další schůzce, kde jsme probrali i nevhodné chování našich několika dětí.

Říjen – první schůzku jsme si opakovali otázky a topografické značky na branný závod. Druhou schůzku jsme společně navštívili kino, kde se konala beseda ke dni ČSLA, na závěr nám byl promítnut film. Další schůzku jsme na Svazarmu stříleli ze vzduchovky. Letošní branný závod se konal u nás v Novém Malíně. My jsme postavili dvě hlídky mladších a dvě hlídky starších, mladší se umístili na pěkném 3. místě.

Listopad – na klubovně jsme si udělali novou nástěnku k výročí VŘSR, společně jsme se také zúčastnili besedy a průvodu k VŘSR v naší obci. Další schůzky jsme strávili v kině. Každou středu se pořádali soutěže a promítaly se sovětské filmy, rozdali jsme si také básně k nastávající výroční schůzi.

Prosinec – první schůzku jsme strávili na vycházce v přírodě. 12. prosince se konala výroční členská schůze našeho sboru. Zde jsme přednesli pásmo básní k významnému výročí VŘSR a k požární ochraně. Naše vystoupení se všem líbilo, dostali jsme malé občerstvení a sladkou odměnu. Na další schůzce jsme si udělali vánoční nástěnku a výzdobu. Dne 28. prosince jsme si uspořádali malou besídku. Děvčata připravila malé pohoštění a chlapci barevnou hudbu na diskotéku, měli jsme i hezky nazdobený stromek, hráli jsme různé společenské hry. Besídka se nám moc vydařila a ani se nám z ní nechtělo domů.

Leden – na první schůzce jsme si udělali novou nástěnku a zkoušeli vázat uzle. Další schůzku jsme se vydali na vycházku směrem na Hraběšice. Po cestě jsme probírali hasící přístroje. Na další schůzce jsme soutěžili a hráli různé společenské hry.

Únor – na první schůzce jsme si udělali nástěnku k nastávajícím LM a k výročí 25. února. Druhou schůzku jsme šli společně sáňkovat a lyžovat. Zúčastnili jsme se besedy k LM a k vítěznému únoru. Na závěr nám byl promítnut i film.

Březen – udělali jsme si nástěnku k měsíci požární ochrany, namalovali jsme si i obrázky a ty nejlepší jsme poslali na OV SPO. Na další schůzce nám soudruh Krobot vysvětloval protipožární techniku dříve a nyní. 12. března jsme přednesli našim ženám pásmo básní a rozdali malé dárky k MDŽ. Každý jsme ve škole odevzdali 5 kg papíru nebo hader. Mimo to jsme odevzdali ještě 70 kg za požárníky. Dále jsme ještě plnili odznaky odborností.

Duben – první schůzku jsme si venku opakovali uzle, rozhazovali a motali hadice a naše členky udělaly nástěnku k výročí V.I. Lenina. Další schůzku jsme šli společně do kina, kde byla beseda k výročí V.I. Lenina. Po besedě nám byla promítnuta pohádka Modrý pták. V sobotu 16. dubna starší družstvo jelo do Zábřeha, kde se konal závod v trojboji. Na zpáteční cestě nám vedoucí zastavili v Šumperku na kolotočích. Mladší družstvo se zúčastnilo „Partyzánského samopalu“ v Novém Malíně. 23. dubna se konala brigáda. Chlapci pomáhali na dvoře a děvčata se podílela na úklidu v budově. Na této brigádě jsme odpracovali 40 hodin. Dopoledne jsme strávili na brigádě a odpoledne jsme si zkoušeli požární útok a štafetu dvojic. 27. dubna se konalo v našem kině pionýrské shromáždění. Někteří naši členové skládali pionýrský slib.

Červen – první schůzku jsme strávili s dospělými v lese, tam na nás čekalo stahování a úklid haluzí, na této brigádě jsme odpracovali 60 hodin. Další brigádu jsme měli na naší zbrojnici, kde jsme uklízeli, chlapci dvůr a děvčata budovu. Na této brigádě jsme odpracovali 80 hodin. Protože se přiblížil konec školního roku, začali jsme se připravovat na soutěž uspořádanou k 45. výročí vypálení Českého Malína, na které jsme se měli také podílet.

Červenec – naše obec slavila 45. výročí vypálení Českého Malína. K tomuto výročí se konaly v naší obci dvoudenní slavnosti, mezi nimi byla také požární soutěž. V sobotu předvedli svůj požární útok naši dospělí a dokázali, že jsou dobře připraveni. V neděli jsme ukázali své vystoupení my, mladí požárníci. Ukázky ze hry PLAMEN nám pomohli předvést i mladí požárníci ze Sudkova a z Mladoňova. Za naše vystoupení jsme se nemuseli vůbec stydět.

 

PLAMEN 1988-1989

Jmenný seznam kolektivu: mladší žáci: Michal Kleibl, Martina Kleiblová, Alois Rotter, Miloš Krobot, Radek Nesrsta, Marcela Sršňová, Antonín Zajíc, Jiří Plhák. Starší žáci: Jindřich Krmela, Lenka Krmelová, Andrea Oulehlová, Petra Zajícová, Draha Zajícová, Mirka Zajícová, Marie Zajícová, Karel Cajthaml, Jaroslav Koudelka, Hana Petřeková, Petr Lázna, Jarmila Špičková. Oddílovou radu tvořili: předsedkyně Andrea Oulehlová, praporečník Jaroslav Koudelka, kronikářka Lenka Krmelová a nástěnkářky Petra a Marie Zajícovy.

Září – skončily prázdniny a začal nový školní rok. Také pro nás začala příprava hry PLAMEN. První schůzku jsme se sešli na klubovně a vyprávěli si příběhy z prázdnin. Také jsme si udělali novou nástěnku. Druhou schůzku jsme volili novou oddílovou radu a na OV SPO jsme zaslali přihlášku do nového ročníku hry PLAMEN. Třetí schůzku jsme věnovali přípravě na branný závod, který se bude konat v říjnu v Mladoňově.

Říjen – první schůzku jsme si opakovali topografické značky a otázky, které na nás čekají. Zúčastnili jsme se besedy ke dni ČSLA v kině, kde nám byl na závěr promítnut film. Druhou schůzku jsme na Svazarmu cvičili střelbu ze vzduchovky. Do branného závodu v Mladoňově jsme postavili dvě hlídky starších a dvě mladších. Nedopadlo to moc slavně, ale není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.

Listopad – první schůzku jsme si v klubovně udělali nástěnku k blížící se oslavě VŘSR. Společně jsme se také zúčastnili besedy a průvodu k VŘSR v naší obci. Další naše schůzky jsme věnovali měsíci československo-sovětského přátelství. Navštěvovali jsme společně kino, kde se konaly různé soutěže a pak byly promítány sovětské filmy.

Prosinec – 28. prosince se konala naše besídka, kterou jsme měli na naší zbrojnici. Sbor nám přispěl částkou 300 Kčs, za tyto peníze vedoucí s děvčaty nakoupily něco dobrého k snědku. Chlapci se starali o topení a hudbu. Naši besídku navštívil soudruh z okresu, ten si s sebou donesl promítačku a promítl nám pár filmů s požární tématikou a také pohádky. Všem se nám to moc líbilo, po promítání jsme hráli různé hry a tancovali. Na závěr jsme si všichni popřáli šťastný nový rok a rozešli se domů. 30. prosince se konala výroční schůze sboru, kde jsme přednesli několik básní, na závěr jsme dostali malé občerstvení.

Leden – první schůzku jsme se sešli na klubovně, kde jsme si zatopili a pak hráli různé společenské hry. Druhou schůzku jsme si na klubovně zkoušeli vázat uzle. Dále jsme uspořádali sběr. Od kovářů, kteří zrušili místní kovárnu, jsme dostali zbytky nepotřebného železa. Sehnali jsme si auto, naložili železo a odvezli ho do sběru, bylo toho 1360 kg.

Únor – první schůzku jsme si na klubovně udělali novou nástěnku k nadcházejícím LM a k výročí 25. února. Zúčastnili jsme se také besedy k LM a 25. únoru, v kině nám byl promítnut i film. 25. února jsme se zúčastnili branného pochodu na Šerák. Bylo zrovna škaredě, tak se pochod nekonal až na Šerák, ale v okolí Ramzové. Přesto, že bylo škaredě a zima, tak se nám pochod líbil. Splnili jsme si také odznaky odborností.

Březen – první schůzku jsme věnovali měsíci požární ochrany. Proto jsme si na klubovně udělali nástěnku a také nástěnku pro naši obec. Malovali jsme také obrázky, které jsme poslali na OV SPO na téma „Děti a oheň.“ 11. března jsme přednesli pásmo básní k MDŽ a všem ženám v požární organizaci jsme udělali kytičky z papíru a bonbónů. Udělali jsme také brigádu na hřišti, kde budeme cvičit. Starší členové ořezali stromy a my jsme haluze uklízeli a pálili. Odpracovali jsme tak 60 hodin. 24. března jsme odjeli společně na chatu, kterou jsme si půjčili od Traťové distance v Hraběšicích. První den, protože pršelo, tak jsme hráli různé společenské hry, odpoledne jsme šli na procházku do lesa. Druhý den ráno nám soudruzi uspořádali branný závod, soutěžilo se ve střelbě, v hodu granátem a v uzlovačce. Po branném závodě jsme hráli vybíjenou. Třetí den byly Velikonoční svátky, proto děvčata přichystala chlapcům malovaná vajíčka. Po obědě jsme odjížděli domů, i když se nám vůbec nechtělo, a rádi bychom se na chatu v nejbližší době vrátili. V sobotu večer přijel na chatu malínský občan, soudruh Cikryt, s kterým jsme měli besedu o protifašistickém odboji v Severomoravském kraji. Soudruh Cikryt nám vyprávěl spoustu zajímavých věcí a tímto mu děkujeme za příjemný sobotní podvečer.

Duben – první schůzku jsme byli venku a opakovali si štafetu dvojic a zásah se džberovou stříkačkou. 15. dubna jsme jeli do Zábřeha na branný trojboj. Jela dvě družstva dívek a jedno chlapců. Moc se nám sice nedařilo, ale závod se nám líbil. 21. a 22. dubna se konaly na požární zbrojnici dny otevřených dveří. Byla uspořádána výstava požární techniky, medailí a diplomů získaných za uplynulá léta. Také my jsme udělali nástěnku, kde byly vystaveny naše diplomy, získané ze hry PLAMEN a také fotografie, které ukázaly veškerou naši činnost. Protože se přiblížilo ukončení hry PLAMEN a také soutěž v požárním útoku, odvezli nás soudruzi Krobot, Nesrsta a Rotter na místní hřiště. Tam jsme si museli nachystat vše potřebné k požárnímu útoku. Útok se nám docela dařil, až na nějaké maličkosti, ale věříme, že i ty maličkosti dokážeme odstranit.

Květen – první schůzku jsme se na hřišti připravovali na nastávající soutěž, která se neprodleně blíží. 6. května jsme se společně zúčastnili balónkového průvodu v naší obci u příležitosti oslav osvobození naší vlasti Rudou armádou. Při ukončení hry PLAMEN jsme se rozloučili s pěti našimi členy, kteří končí základní školu a odchází do učení. Přejeme jim tímto hodně úspěchů a aby se jim v životě vše podařilo.

Červen – první schůzku jsme se sešli na klubovně a vedoucí nám sdělila, že pojedeme do Bludova na pohárovou soutěž o pohár „Soptíka“, a tak jsme si začali opakovat uzle a hlavně útok. Pohárová soutěž proběhla za velmi pěkného počasí, a i to nám pomohlo k pěknému 4. místu z celkem 11 družstev. Mladší družstvo se umístilo na 3. místě ze čtyř družstev. Na druhé schůzce jsme se začali chystat na chatu, kterou pravidelně ukončujeme celoroční činnost. Letos pojedeme do Brníčka. Další schůzku jsme dokončovali přípravy, od sboru jsme dostali příspěvek 200 Kčs, za které si nakoupíme jídlo a pití.

Červenec – na chatě v Brníčku jsme strávili 5 dní. I když jsme neměli pořád pěkné počasí, byli jsme každý den na nedalekém koupališti. Také jsme si udělali výlet na zříceninu hradu Brníčko. Tam jsme si zahráli na schovávanou a vypravili jsme se zpět na chatu. Ani o legraci jsme neměli nouzi, protože s námi byli fajn vedoucí. Na chatě jsme se také definitivně rozloučili s pěti našimi členy, kteří přešli do dorostu.

 

PLAMEN 1989-1990

Jmenný seznam kolektivu: Miloš Krobot, Petr Lázna, Michal Kleibl, Alois Rotter, Antonín Zajíc, Jiří Plhák, Pavel Činka, Radek Nesrsta, Vlastík Sviatek, Marcela Sršňová, Draha Zajícová, Petra Zajícová, Mirka Zajícová, Marie Zajícová, Lenka Jančíková, Hana Petřeková, Martina Kleiblová, Jarmila Špičková, Kateřina Bernertová, Denisa Christidisová. Oddílovou radu tvořili: předsedkyně Marcela Sršňová, praporečník Petr Lázna, kronikářky Draha a Petra Zajícovy a nástěnkáři Marie Zajícová, Antonín Zajíc a Pavel Činka.

Září – skončily prázdniny a začal nový školní rok. Také pro nás začala příprava nového ročníku hry PLAMEN. Přihlášku na tuto soutěž jsme odeslali na OV SPO. První schůzku jsme se sešli na klubovně, vyprávěli jsme si zážitky z prázdnin a udělali jsme si novou nástěnku. Druhou schůzku jsme si volili novou oddílovou radu.

Říjen – první schůzku jsme se začali připravovat na branný závod, který se bude konat v Sudkově. Opakovali jsme topografické značky, otázky, zdravovědu a hasící přístroje. Branný závod proběhl ve velmi dobrém terénu, ve kterém jsme hravě plnili disciplíny. Bohužel i za těchto dobrých podmínek jsme se umístili jen na 4. místě. Mladší požárníci byli na 2. a 4. místě. Druhou schůzku jsme hráli různé míčové hry, jako vybíjenou nebo fotbal. Poslední říjnovou schůzku jsme se vypravili na Mohylu. Tam jsme si zahráli některé hry a orientovali jsme se podle mapy a buzoly v terénu, také jsme museli určovat azimut. Tato schůzka se nám velmi líbila.

Listopad – protože jsme dostali od MNV přiděleno nové cvičiště u hřiště, šli jsme si ho první schůzku uklidit. Hrabali jsme listí a pálili větve. Druhou schůzku jsme si udělali brigádu u pomníku. Hrabali jsme listí a uklízeli chodníky. Za tuto činnost jsme dostali sladkou odměnu, celkem jsme odpracovali 50 hodin. Poslední listopadovou schůzku jsme se vypravili do Šumperka na kolotoče. Moc se nám to líbilo a doufáme, že až kolotoče přijedou zas, tak pojedeme znovu.

Prosinec – první schůzku jsme se rozhodli si udělat výlet do lesa, kde jsme dali do krmelce kaštany a žaludy. Druhou schůzku nám vedoucí rozdali básničky, které jsme se měli naučit přednášet na výroční schůzi sboru. Ta se konala 29. prosince, přednesli jsme pásmo básní k požární tématice. Naše vystoupení se všem líbilo a my měli hezký pocit a také jsme dostali malé občerstvení. Konec roku jsme oslavili besídkou, kde jsme měli malé pohoštění a udělali jsme si kulturní program. Besídka se všem líbila a rádi na ni vzpomínáme.

Leden – první schůzku jsme se sešli v klubovně, někteří hráli hry a jiní si opakovali značky, také jsme si povídali o hasicích přístrojích. Druhou schůzku jsme šli na kopec lyžovat a sáňkovat, to jsme se nasmáli. Další schůzku jsme se sešli na klubovně, kde jsme probírali příčiny požárů v zemědělství a v domácnosti, říkali jsme si také, jak se požár vyhlašuje. 20. ledna jsme společně se členy sboru provedli sběr papíru, hader a železného šrotu.

Únor – první schůzku jsme se sešli na klubovně a opakovali si uzle. Druhou schůzku jsme si klubovnu uklidili a udělali si nové nástěnky. V únoru jsme si také udělali sněhové posezení. Sešli jsme se na Mohyle, kde jsme si udělali oheň a opékali jsme si kabanos. Potom jsme hráli různé hry. Začalo sněžit a za chvíli bylo všude krásně bílo. Všem se nám to moc líbilo. V tomto měsíci jsme také složili zkoušky z odborek.

Březen – první schůzku jsme se šli ven a hráli jsme míčové hry. Dost jsme se proběhli a pobavili. Protože je měsíc PO, dělali jsme nástěnky a malovali obrázky a ty nejlepší z nich jsme poslali na OV SPO. Další schůzku jsme si s vedoucími opakovali značky, poté jsme vázali uzle na čas, což se nám moc nedařilo. Dne 4. března jsme, ke dni otevřených dveří naší požární zbrojnice, našim občanům předvedli zásah se džberovou stříkačkou a štafetu požárních dvojic.

Duben – první schůzku jsme se na klubovně učili uzle, potom jsme šli ven a cvičili jsme štafetu dvojic. Další schůzku jsme se sešli na hřišti a cvičili jsme požární útok, což nás moc bavilo.

Květen – už jsme se začali pořádně připravovat na ukončení celoroční činnost hry PLAMEN 1989-1990. Letos se bude konat u nás v Novém Malíně. Všichni věříme, že se umístíme do 3. místa, stejně tak i mladší požárníci.

Červen – v červnu jsme se zúčastnili pohárové soutěže v Bludově.