2008

 VELKÁ CENA 2008  

 Tento rok lze oprávněně považovat za výsledkově velmi špatný.

Vše začalo již na okrskové soutěži v Dolní Libině, kde po vyhraných bězích 100m překážek přišel neplatný pokus na požárním útoku a družstvo tak skončilo celkově až páté. Další soutěží bylo okresní kolo v Bludově. Zde se nám povedlo vyhrát štafetu 4x100m, i běhy 100m překážek, když přeborníkem okresu se stal Ondra Hýbl, ale bohužel neplatný pokus opět na požárním útoku znamenal až celkově čtvrté místo. To znamenalo i konec postupových nadějí na kolo krajské, ale nakonec i tam jsme měli své zastoupení, když Ondra Hýbl reprezentoval Hrabišín a Michal Korytář družstvo Kolšova.

Ale zpět k našemu družstvu. Ani Velká cena okresu Šumperk nedopadla nejlépe a už vůbec ne dle našich představ. Prvním kolem bylo již zmiňované kolo okresní, kolo druhé v Rudě nad Moravou znamenalo konečně platný čas, ten nám ale stačil na pouze 24. příčku. Výčet dalších soutěží pokračuje v podobném duchu: Brníčko – NP, Dolní Libina – 12., Dolní Studénky 14., Kolšov 16., Chromeč – 26., Nový Malín – NP, Kamenná – NP, Loučná nad Desnou – NP, Bludov – 24., Sobotín – 5., Hrabišín -16., Třeština – 19., Zvole – 8., Bohuslavice – 11.,Rohle – 17., a v Ráječku 8. místo. Celkově jsme ve Velké ceně ročníku 2008 obsadili patnáctou pozici. Důvodem bylo i obměna členů v družstvu a s tím souvisí i sehranost kolektivu, což se nám na konci sezóny podařilo zlepšit a výsledkem byly i překonané rekordní časy družstva z let minulých. Věříme proto, že v příštím ročníku Velké ceny budeme opět patřit ke špičce okresu.

Naši nejlepší běžci se účastnili i soutěží v bězích na 100m překážek, tzv. Shock poháru. Nejlépe z našich se umístil na skvělém 3. místě vítěz okresního kola Ondřej Hýbl, Josef Špička skončil na celkově 17. místě a Jan Rotter na 20. pozici. Soutěží se nadále zúčastnili Michal Korytář, Pavel Vykoukal a Michal Veselý. K narůstajícímu zájmu o tuto disciplínu v našem okrese přispívá i účast těch nejlepších běžců z celé ČR a i reprezentace ČR.

Přejme si do dalšího ročníku, ať to již těm jmenovaným, ale i všem dalším malínským běhá, a ať se za rok můžeme pyšnit jen samými dobrými výsledky.

Velká cena 2008.xls (3,3 MB)