2014

MEMORIÁL BEDŘICHA NESRSTY

 Dne 19. července náš sbor uspořádal další ročník pohárové soutěže v požárním útoku, Memoriál Bedřicha Nesrsty. Letos se naší pohárovky zúčastnilo 8 družstev veteránů, 12 družstev žen a 13 družstev mužů. V kategorii veteránů zvítězilo družstvo Hrabišína, v kategorii žen se s nástrahami tratě nejlépe vypořádala děvčata z Troubelic, a v kategorii mužů všem vypálilo rybník družstvo Dolní Libiny, startující jako poslední v pořadí.    

 

ŠMOULÍ DĚTSKÝ DEN

 Dne 8. června proběhl na našem areále u cihelny Šmoulí dětský den. V prostoru areálu bylo opět nachystáno několik stanovišť, kde nejen děti plnily různé úkoly, za které je čekala sladká odměna. Dále byla pro naše nejmenší k dispozici trampolína, nebo jízda zručnosti na koloběžkách. Na hladkém průběhu této akce se, jak jinak, podílely Ludmila Hýblová společně s Hanou, Petrou a Pavlou Vařekovými. Ještě jednou jim i touto cestou děkujeme. 

 

INDIÁNSKÉ KARNEVALOVÉ ODPOLEDNE

 Sobotní odpoledne po plese patří v sokolovně našim nejmenším, 22. února jsme tak uspořádali Indiánské karnevalové odpoledne. I letos nás rozzářené obličeje dětí utvrdily v tom, že má smysl takové akce pořádat, neboť sokolovnu zaplnilo přes 150 indiánů, indiánek a ostatních masek. To, že se jim tyto akce líbí a odpoledne plné her a písniček si opravdu užily, nemá smysl více rozvádět. O organizaci této akce, zábavu a soutěže se tradičně staraly naše specialistky, paní Ludmila Hýblová a Hanka, Petra a Pavla Vařekovy, o hudební doprovod se opět postaral Radek Neoral, kterým i touto formou moc děkujeme. Nezbývá tedy, než se těšit opět za rok na shledanou!                  

 

HASIČSKÝ PLES

 Měsíc únor je v našem sboru ve znamení příprav na největší akci, kterou každoročně pořádáme, a sice tradiční Hasičský ples. Ples se uskutečnil v pátek 21. února a k tanci a poslechu hrála tradičně skvělá kapela DUO z Uničova. Pro návštěvníky bylo samozřejmě připraveno i překvapení – letos své umění na našem plese předvedly tanečnice Perchty von Bladen, které do svého programu zapojily i některé návštěvníky našeho plesu. Ani letos nemohla chybět opět bohatá tombola, a pro návštěvníky bylo připraveno i výborné občerstvení.                                                    

 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA OKRSKU Č.7

 Dne 7. února se zástupci našeho sboru - starosta Martin Sotolář a velitel Gabriel Krobot, zúčastnili výroční valné hromady okrsku č. 7. Po úvodním slovu velitele okrsku, pana Jana Kučery z Dolní Libiny následovala zpráva pokladníka okrsku Josefa Ostravského. Dalším bodem byly zprávy o činnostech jednotlivých sborů, které přednesli jednotliví starostové.  

 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

 Dne 10. ledna 2014 se v sále sokolovny sešlo 38 členů sboru a přivítali jsme zde i 22 hostů. Čeho si velmi vážíme je účast starosty obce, pana Josefa Mináře a ředitele Územního odboru Šumperk, plukovníka ing. Martina Žaitlika a nechyběly ani delegace ze sborů našeho okrsku. Valnou hromadu zahájil místostarosta sboru Jiří Hýbl. Poté starosta sboru Martin Sotolář přednesl Zprávu o činnosti sboru a vedoucí mládeže Lukáš Bernert Zprávu o činnosti mládeže v roce 2013. Revizor sboru Jiří Stuchlý seznámil valnou hromadu s Revizní zprávou za rok 2013 a Josef Ostravský se Zprávou o činnosti výjezdové jednotky. Následoval slavnostnější okamžik, došlo k udělení Čestných uznání členům našeho sboru a Děkovných listů našim sponzorům a nečlenům. V diskusi si vzal jako první slovo plk. ing. Žaitlik, který vyzvedl hlavně práci naší výjezdové jednotky, která je na vysoké úrovni. Poté si vzal slovo starosta obce, pan Minář a oficiálně se s námi ze své funkce rozloučil a poděkoval za spolupráci v uplynulých letech. Dále popřál veliteli sboru, Gabrielu Krobotovi k jeho životnímu jubileu a předal děkovný list. Na tuto notu navázali i členové jednotlivých delegací. Poté již nic nebránilo tomu, aby veliteli popřál za celý sbor i starosta sboru a předal jubilantovi malý dar. Následovalo malé pohoštění a zábava.