2013

ZMĚNA VE VEDENÍ SDH - ZVOLEN NOVÝ STAROSTA

 Na květnové výborové schůzi oznámil svou rezignaci na funkci starosty ke dni 30. 6. 2013 Jiří Hýbl. Důvodem tohoto jeho rozhodnutí bylo pracovní vytížení spojené s jeho podnikatelskými aktivitami. Z tohoto důvodu byl ve výboru zvolen jako starosta Martin Sotolář, který byl poté do funkce potvrzen i na červencové členské schůzi. Jiří Hýbl byl poté zvolen do funkce místostarosty.

 

POMOC S ORGANIZACÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC

 Dne 31. dubna jsme, tak jako loni, vypomáhali, na prosbu paní knihovnice Mirky Krausové, s organizací Pálení čarodějnic. Jednalo se o zabezpečení občerstvení u doprovodného programu u sokolovny v Novém Malíně, kde letos návštěvníci mohli shlédnout v rámci letního kina i pohádku S čerty nejsou žerty. Celou akci jsme úspěšně zvládli, a myslím si, že i návštěvníci, kterých bylo opět hodně, byli spokojeni.

 

HASIČSKÝ PLES A POHÁDKOVÝ PLES

  Největší akcí, kterou náš sbor v roce pořádá, je tradiční Hasičský ples, a letošní rok nemohl být výjimkou. Ples se konal 22. února a k tanci a poslechu hrála opět výborná kapela DUO z Uničova. Pro návštěvníky bylo samozřejmě připraveno i malé překvapení - své umění zde předvedli nejmenší tanečníci z taneční školy Olympia v Šumperku, a nutno dodat, že měli obrovský úspěch. I letos byla připravena tombola, která byla opravdu bohatá a pro návštěvníky bylo nachystáno i výborné občerstvení. To že tuto akci opravdu zvládáme na výbornou, o tom svědčí fakt, že letos byla sokolovna opravdu „narvaná k prasknutí“.

 Sobota po plese patří v sokolovně našim nejmenším, letos 23. února jsme pořádali Pohádkový ples. Ani letos si na návštěvnost nemůžeme stěžovat, 120 dětí nás opět přesvědčilo o tom, že se jim tato akce líbí a odpoledne plné her a písniček si opravdu užily. Na závěr byly vybrány ty nejhezčí pohádkové bytosti a vše bylo korunováno zvolením Krále a Královny plesu. O zábavu a soutěže se tradičně staraly naše specialistky, paní Ludmila Hýblová a holky Vařekovy, o hudební doprovod se opět postaral Radek Neoral, kterým i touto formou moc děkujeme. Nezbývá tedy, než se těšit opět za rok na shledanou!     

 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA OKRSKU Č. 7

 Dne 18. února se zástupci našeho sboru - starosta Jiří Hýbl a velitel Gabriel Krobot, zúčastnili výroční valné hromady okrsku č. 7. Po úvodním slovu velitele okrsku, pana Jana Kučery z Dolní Libiny následovala zpráva pokladníka okrsku Josefa Ostravského. Dalším bodem byly zprávy o činnostech jednotlivých sborů, které přednesli jednotliví starostové. V diskuzi se rozhořela debata o používání přetlakového ventilu na soutěžích mužů a žen.

 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

 Dne 4. ledna 2013 se v sále sokolovny sešlo 37 členů sboru a přivítali jsme zde i 16 hostů, v čele ředitelem Územního odboru Šumperk, plukovníkem ing. Martinem Žaitlikem, za obecní úřad nás přišel pozdravit pan Miroslav Podhajský a nechyběly ani delegace ze sborů našeho okrsku. Valnou hromadu zahájil velitel sboru Gabriel Krobot. Poté starosta sboru Jiří Hýbl přednesl Zprávu o činnosti sboru a Zprávu o činnosti výjezdové jednotky v roce 2012, vedoucí mládeže Lukáš Bernert Zprávu o činnosti mládeže v roce 2012. Poté revizor sboru Jiří Stuchlý seznámil valnou hromadu s Revizní zprávou za rok 2012. Následoval slavnostnější okamžik, došlo k udělení Čestných uznání členům našeho sboru a Děkovných listů našim sponzorům a nečlenům, kteří nám pomáhají zejména s organizací akcí pro děti, jsou to Ludmila Hýblová, Hana, Petra a Pavla Vařekovy a Radek Neoral. V diskusi si vzal jako první slovo zástupce obce pan Podhajský a poděkoval nám za naši činnost nejen spolkovou, ale hlavně vyzvedl činnost výjezdové jednotky. Na stejnou notu navázal i plk. ing. Žaitlik, který vyzvedl naši práci ve výjezdové jednotce, která patří k nejvytěžovanějším na Šumpersku. Závěrečné slovo v diskusi patřilo veliteli okrsku, panu Janu Kučerovi z Dolní Libiny. Poté již následovalo malé pohoštění a zábava.