2010

 

ČERTOVSKÁ MERENDA

 Dne 27. listopadu 2010 jsme pro děti uspořádali v sokolovně Čertovskou merendu. Tuto akci pro naše nejmenší opět připravila a provázela jí naše specialistka na akce tohoto druhu, paní Ludmila Hýblová. Pro všechny návštěvníky byly nachystány různé soutěže, do několika z nich byly zapojeni s dětmi i rodiče. O zvukovou kulisu během soutěží, i mimo ně, se staral pan Radek Neoral, kterému za to patří náš veliký dík. Dle ohlasů ihned po ukončení merendy se návštěvníkům akce líbila, takže se již těšíme na tradiční maškarní odpoledne v sobotu po našem Hasičském plese. 

Foto z merendy: picasaweb.google.com/112014051924522584775/20101127CertovskaMerenda#

 

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE

 V letošních volbách naši kandidáti obdrželi celkem 1351 hlasů, což bylo 7,05% ze všech hlasů a z osmi kandidujících stran jsme v tomto měřítku skončili na sedmém místě. Neobhájili jsme tedy dva mandáty z minulého volebního období, ale jeden mandát v zastupitelstvu obce jsme obhájili. S nejvyšším počtem 281 hlasů ho získal Josef Ostravský, kterému gratulujeme, a věříme, že se za naše zájmy a náš program bude bít jako lev, i když to nebude mít moc jednoduché.  Za všechny hlasy ještě jednou děkujeme.

Výsledková tabulka našich kandidátů:

  

             Kandidát     Počet hlasů Pořadí
zvolení
/náhradníka
Mandát
poř.
číslo
   příjmení, jméno            abs.        v %   
1 Ostravský Josef 281 20,79 1 *
2 Krobot Gabriel 171 12,65 1 -
3 Kleibl Karel 102 7,54 3 -
4 Nesrsta Zdeněk 64 4,73 4 -
5 Krobot Pavel 73 5,40 5 -
6 Hýbl Jiří 124 9,17 2 -
7 Matýsek Martin 93 6,88 6 -
8 Sotolář Martin 70 5,18 7 -
9 Ostravská Věra 51 3,77 8 -
10 Krobotová Denisa 38 2,81 9 -
11 Krobotová Zdeňka 45 3,33 10 -
12 Kleiblová Jindra 49 3,62 11 -
13 Stuchlý Jiří 68 5,03 12 -
14 Oulehla Miloslav 77 5,69 13 -
15 Krmela Ladislav 45 3,33 14 -

 

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

 Čtyři roky uplynuly jako voda a jsou tu opět volby do obecního zastupitelstva. Tak jako v posledních volbách, i letos stavíme vlastní kandidátku, neboť nám není lhostejné, kam bude budoucnost naší obce směřovat. A jelikož jsme hasiči a kandidujeme pod názvem SDRUŽENÍ HASIČŮ ZA OBEC BEZPEČNĚJŠÍ, jde nám hlavně o zvýšení bezpečnosti našich občanů, zejména vybudováním chodníků v horní části obce, snížením rychlosti na silnici od kostela na Krásné a vybudováním dětských hřišť v horní části obce, na který se po léta zapomínalo. Také nám není lhostejno, že naše obec je již přezdívána jako "panelák naležato", takže se budeme snažit přehodnotit územní plán obce, zejména, co se týče výstavby v nových lokalitách. Dále se chceme zaměřit na dobudování kanalizace a vodovodu v Mladoňově, rozvoj školy a školek v obci a samozřejmě na vybudování vlastního a důstojného zázemí pro náš sbor. Věříme, že naším volebním programem oslovíme spoluobčany, kterým není lhostejná jak bezpečnost obce, ale ani její budoucnost. 

Náš volební program: 

PŘEHODNOTIT ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

DOBUDOVAT CHODNÍKY A OPRAVIT MÍSTNÍ KOMUNIKACE V HORNÍ ČÁSTI OBCE

VYBUDOVAT DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V HORNÍ ČÁSTI OBCE

ZVÝŠIT BEZPEČNOST OBČANŮ V OBCI

SPOLUPRACOVAT A ROVNOMĚRNĚ POMÁHAT OBČANSKÝM SDRUŽENÍM V OBCI

NADÁLE ROZVÍJET A ZLEPŠOVAT PODMÍNKY V ZŠ A MŠ V NAŠÍ OBCI

DOBUDOVAT VODOVOD A SPLAŠKOVOU KANALIZACI V MLADOŇOVĚ

VŠESTRANNĚ POMÁHAT ŽIVNOSTNÍKŮM A SOUKROMÝM PODNIKATELŮM V OBCI

UDRŽOVAT A NADÁLE ROZVÍJET EKOLOGICKÉ PROJEKTY V OBCI

ZVÝŠIT BEZPEČNOST NA SILNICI OD KOSTELA SMĚR KRÁSNÉ ZEJMÉNA SNÍŽENÍM RYCHLOSTI

VYBUDOVAT VLASTNÍ DŮSTOJNÉ ZÁZEMÍ HASIČŮ

Naši kandidáti: 

 1. Josef OSTRAVSKÝ
 2. Gabriel KROBOT
 3. Karel KLEIBL
 4. Zdeněk NESRSTA
 5. Pavel KROBOT
 6. Jiří HÝBL
 7. Martin MATÝSEK
 8. Martin SOTOLÁŘ
 9. Věra OSTRAVSKÁ
 10. Denisa KROBOTOVÁ
 11. Zdeňka KROBOTOVÁ
 12. Jindra KLEIBLOVÁ
 13. Jiří STUCHLÝ
 14. Miloslav OULEHLA
 15. Ladislav KRMELA

 

ZÁJEZD DO WESTERNOVÉHO MĚSTEČKA ŠIKLŮV MLÝN

 Jak se již stává tradicí, poslední srpnovou sobotu pořádá náš sbor zájezd. Letos připadl termín na 28. srpna a cílem zájezdu bylo westernové městečko Šiklův mlýn u Zvole nad Pernštejnem. Přestože sobotní ráno od výletů spíše odrazovalo, autobus byl nacpaný k prasknutí. Po necelých dvou hodinách jsme vystoupili před branou westernového městečka. Naši mladí hasiči si městečko prohlédli společně s vedoucími a ostatní si mohli jít prohlédnout, co je zrovna zajímá. Největší ohlas měla jízda na elektronickém býku a zejména závody v ovládání leteckých modelů, které v městečku probíhaly jako doprovodný program. Poté, co si každý přišel na to své jsme se vydali na cestu k domovu.  

 

SLAVNOSTNÍ ODPOLEDNE

 Dne 24. července se na našem areále uskutečnilo pro naše členy "Slavnostní odpoledne" k 65. výročí založení sboru a k oslavě svátku sv. Floriana. I když účast členů nebyla veliká, přítomní si vyslechli zprávu velitele sboru pana Gabriela Krobota k výročí založení sboru a poté se přistoupilo k ocenění našich členů. Jedním z nejvyšších vyznamenání, Řádem sv. Floriana, byli vyznamenání tři naši členové, Štěpán Diblík, Alois Rotter a im memoriam František Krobot. Medaili za mimořádné zásluhy obdržel pan Štěpán Baláž. Po tomto slavnostním aktu následovalo menší pohoštění a volná zábava až do večerních hodin. 

 

MEMORIÁL BEDŘICHA NESRSTY  

 Dne 10. července se na našem areále u cihelny uskutečnil další ročník Memoriálu Bedřicha Nesrsty, zařazený do seriálu Velké ceny okresu Šumperk. Letos jsme u nás poprvé přivítali nejen kategorie mužů a žen, ale i veteránů.

 V mužské kategorii, kde spolu soupeřilo 34 družstev, nasadilo perfektní čas již první družstvo z Postřelmůvka , když svůj pokus ukončilo v čase 18,70. Ovšem pak na základnu nastoupilo družstvo z Nemrlova a děly se věci. Kluci se s ničím nepárali, trať proletěli a zapsali si tak „extraligový“ čas 16,77, což je samozřejmě i rekord naší tratě. Sekundovat jim nestačily ani takové týmy jako Hrabišín I. (17,36), který skončil druhý, třetí Domamyslice (17,62), čtvrté Bohuslavice I. (18,34), pátý skončil již zmiňovaný Postřelmůvek. Náš požární útok byl sice skvěle rozběhnutý, ale bohužel se náš strojník nechal natolik unést domácím prostředím, že předek dokonale „utopil“. Výsledkem byl čas prvního proudu 22,07 a druhého až 24,06. což nám stačilo pouze na celkové 19. místo, 16. místo v okrese a dalších 5 bodů na naše konto.

 Kategorii žen, kde soutěžilo 8 družstev, ovládly holky z Hrabové (19,17), před Rájcem (19,27) a Rohlí (19,94). Zajímavostí bylo i vystoupení našeho malínského družstva žen mimo soutěž. Holky ve složení Marcela Stratilová – koš, Draha Šrotová – savice, Věrka Ostravská – stroj, Míla Vintrová – béčka, Denisa Robotová – rozdělovač, Hanka Mederová – levý proud a Maruška Zajícová- pravý proud předvedly, že nic nezapomněly a i když si samy daly přezdívku „Mišelinky“ dokázaly, že se mohou ještě s těmi mladicemi měřit. Jejich dosažený čas 32,09 se sice do seriálu Velké ceny nepočítal, ale na naší soutěži obsadila děvčata krásné sedmé místo.

 Letošní novinkou na naší soutěži bylo zápolení vetránů, kterých se k nám sjelo 12 družstev. S tratí si nejlépe poradilo družstvo Bohuslavic (22,45), před Bludovem (22,98) a Třeštinou (23,25). Nejlepšího času 21,07 sice dosáhlo družstvo Dolních Studének, ale díky přešlapu pravého proudaře bylo ohodnoceno neplatným pokusem

 I když letošní ročník byl, díky soutěži veteránů trošičku delší, návštěvníci se jistě nenudili a zejména při soutěži veteránů se bylo na co dívat a my věříme, že i když se nám letos zrovna moc nedaří, příští ročník Memoriálu Bedřicha Nesrsty bude opět součástí Velké ceny okresu Šumperk. Požární útok "Mišelinek":www.youtube.com/watch?v=qNKYmJ-s7kE

VC Nový Malín 2010.xls (282,5 kB)

 

POHÁROVÁ SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ V NOVÉM MALÍNĚ

Dne 29. května proběhla na našem areále u cihelny pohárová soutěž mladých hasičů. Více najdete v sekci Činnost mládeže 

 

VÝCVIK NOSITELŮ DÝCHACÍ TECHNIKY

V sobotu 22. května se na našem areále sešli členové výjezdové jednotky, kteří mají kurz nositelů dýchací techniky, aby provedli výcvik s dýchacími přístroji.  Po úvodním školení se šlo přímo na věc, byly určeny dvě skupiny po dvou členech, které vyhledávali a prováděli záchranu osob. Vzhledem k tomu, že naše jednotka vlastní také obleky proti sálavému teplu, všichni si tyto obleky mohli vyzkoušet, což udělali. Jak to na areále vypadalo se můžete podívat v naší fotogalerii. 

 

 BRIGÁDA NA ÚKLID AREÁLU

 Dne 10. dubna byla velitelem sboru svolána na 14. hodinu brigáda na úklid našeho areálu u cihelny. Mimo členů výboru sboru se brigády zúčastnil i celý kolektiv mládeže. Areál byl vyhrabán, listí a stará tráva odvezena, ovšem nejnáročnějším úkolem dne bylo přesunout těžkou železnou úschovnu překážek z travnaté plochy na své místo pod svahem. Jelikož ani deset schopných chlapů s ní nepohnulo, musela přijít na řadu těžká mechanizace. Jak to vše nakonec dopadlo se buď přijďte podívat sami na nějakou blížící se akci, nebo na obrázky v naší fotogalerii. 

 

JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA V MLADOŇOVĚ

 Dne 20. března 2010 náš sbor uspořádal v Mladoňově "Josefovskou zábavu", na kterou nebyli samozřejmě zváni pouze Josefové. K tanci a poslechu hrála kapela "Nic moc". Pro příchozí bylo nachystáno malé překvapení, v průběhu večera vystoupily se svým programem postřelmovské mažoretky "Hvězdičky", které sklidily zasloužilý aplaus. Přestože návštěvnost nebyla taková, jakou jsme čekali, to zdravé jádro zůstalo a bavilo se až do brzkých ranních hodin.

 

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OKRESU ŠUMPERK

 Dne 6. března 2010 se v budově HZS Olomouckého kraje, Územní odbor Sever, pracoviště Šumperk, konalo Shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů z okresu Šumperk. Na tomto shromáždění se volili noví funkcionáři do Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Šumperk. Náš sbor zde zastupovali starosta sboru Jiří Hýbl, místostarostka Zdeňka Krobotová a člen Výkonného výboru OSH Šumperk a vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů okresu Šumperk, pan Gabriel Krobot. Shromáždění opět zvolilo pana  Gabriela Krobota do Výkonného výboru OSH Šumperk, potvrdilo pana Aloise Rottera ve funkci vedoucího Okresní odborné rady mládeže okresu Šumperk a zvolilo ho jako svého kandidáta do Ústřední odborné rady mládeže v Praze.

 

HASIČSKÝ PLES A DĚTSKÝ PYŽAMOVÝ MAŠKARÁK 2010

 Dne 19. února 2010 se v malínské sokolovně konal tradiční hasičský ples. K tanci a poslechu hrála, v Malíně poprvé, kapela DUO z Uničova. Přestože návštěvnost na plese byla menší než v posledních letech, zábavě to neubralo, spíše naopak. Velký ohlas mělo i taneční vystoupení žáků taneční školy Olympia v Šumperku, Martina Sobotky s partnerkou, kteří publiku předvedli standartní i latinskoamerické tance. I přes to, že po tombole většina hostů odešla, zřejmě kvůli hokeji naší reprezentace s Lotyšskem domů, ti skalní zůstali a zábava pokračovala až do brzkých ranních hodin.

 O den později, v sobotu 20. února, se v 15:00 šlo v malínské sokolovně do hajan, konal se zde totiž Dětský pyžamový maškarák, a i my jsme byli překvapeni, kolik dětí přišlo v pyžamu. Jak již název napovídá, hrály se hry inspirované večerníčkovými postavičkami a prostor mezi těmito soutěžemi vyplnily písničky z Večerníčků, které dětem hrál Radek Neoral. Na závěr se losovala Večerníčková tombola, ze které si cenu odnesli opravdu všichni.

 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA OKRSKU Č. 7   

 Dne 29. ledna 2010 se konala v Janoslavicích Valná hromada okrsku číslo 7. Zde se volilo nové vedení okrsku. Náš sbor zde zastupovali starosta Jiří Hýbl, velitel Gabriel Krobot, starosta okrsku pan Alois Rotter a pokladník okrsku Josef Ostravský. Po úvodním slovu starosty okrsku a velitele okrsku seznámili jednotliví zástupci sborů valnou hromadu s činností svého domovského sboru v uplynulém roce. Poté se přešlo k vlastním volbám, kde oba dva naši zástupci v okrskových funkcích své funkce obhájili na dobu příštích pěti let.

 

KONFERENCE ODBORNÉ RADY VELITELŮ

 Dne 22. ledna 2010 se konala volební konference Odborné rady velitelů okresu Šumperk. Náš sbor zde zastupoval člen ORV Zdeněk Nesrsta, který svou funkci v dalším volebním období obhájil. 

  

KONFERENCE VEDOUCÍCH MLÁDEŽE 

 Dne 15. ledna 2010 se v Dolních Studénkách konala volební konference vedoucích mládeže. Zde se volila nová Okresní odborná rada mládeže. Náš sbor na této konferenci zastupovali vedoucí OORM Alois Rotter, člen rady Jiří Hýbl a vedoucí mládeže Lukáš Bernert. Po zprávě vedoucího OORM, zdravici ředitele HZS, územního odboru Sever pana plk. ing. Martina Žaitlika a starosty OSH Šumperk ing. Josefa Ošťádala, se přistoupilo k vlastním volbám nové OORM. Oba dva naši zástupci byli znovu zvoleni do Odborné rady mládeže okresu Šumperk, pan Alois Rotter navíc znovu jako vedoucí rady. Přejme tedy našim zástupcům v této radě mnoho zdaru v jejich práci.  

 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SBORU

 Výroční valná hromada se konala 8. ledna 2010 v malém sále sokolovny. Jelikož skončilo pětileté volební období výboru sboru, hlavním bodem programu byly nové volby. Předtím byly ještě předneseny: Zpráva o činnosti sboru, starostou Milošem Oulehlou, Zpráva o činnosti mládeže, tu přednesl Jiří Hýbl, revizor Jiří Stuchlý přednesl Zprávu revizní komise a Zprávu o činnosti výjezdové jednotky přednesl opět Jiří Hýbl. Poté začaly již vlastní volby. Do výboru sboru byli zvoleni: Gabriel Krobot, Zdeňka Krobotová, Věrka Ostravská, Josef Ostravský, Martin Matýsek, Zdeňek Nesrsta, Martin Sotolář, Alois Rotter, Jiří Stuchlý, Jiří Hýbl, Ondřej Hýbl, Lukáš Bernert a Karel Kleibl. Jelikož do dalšího období nekandidoval starosta Miloš Oulehla, bylo nutné rozhodnout o jeho nástupci, což nebylo jednoduché. Nakonec byl starostou sboru zvolen Jiří Hýbl, místostarosty Zdeňka Krobotová a Martin Sotolář, velitelem byl opět zvolen Gabriel Krobot, pokladníkem Karel Kleibl, jednatelkou Věrka Ostravská, technikem sboru Josef Ostravský, předsedou revizní komise Jiří Stuchlý, referentem mládeže Alois Rotter. Zdeněk Nesrsta, Martin Matýsek, Lukáš Bernert a Ondřej Hýbl jsou členové výboru. V diskuzi se opět rozhořela debata o slibovaném zázemí na statku, kde sídlí Provozní Nový Malín s.r.o. Toto nám osvětlil host za obecní úřad, pan Mgr. Jiří Novák, který to opět neměl jednoduché. Poté se přistoupilo k ocenění našich členů. Medaili za věrnost za 10 let obdržel Miroslav Dvořák, Medaili za věrnost za 40 let obdržel Alois Rotter. Pamětní plaketu jako poděkování za pomoc při organizaci akcí pro děti obdržela paní Ludmila Hýblová, která není naší členkou. Na závěr diskuze se velitel sboru Gabriel Krobot oficiálně rozloučil s odstupujícím starostou Milošem Oulehlou a jako poděkování za odvedenou práci pro sbor mu předal jménem SDH malý dar, poté Miloš Oulehla symbolicky předal novému starostovi Jiřímu Hýblovi razítko organizace. Na úplný závěr bylo zajištěno malé občerstvení.

 

HASIČSKÝ PLES A DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

 Protože se opět po roce přiblížila plesová sezóna, je na čase zveřejnit termín konání toho našeho, a samozřejmě i následovného dětského maškarního plesu. V Malínských novinách sice termín uveden byl, nicméně špatný. Náš ples se uskuteční tradičně v pátek, 19. února 2010 v 19:00 v malínské sokolovně. V sobotu se koná již několikrát zmiňovaná akce pro děti.

 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SBORU

Naše výroční valná hromada sboru se koná dne 8. ledna 2010 v malém sále sokolovny v 18:00 hod. Vzhledem k tomu, že uplynulo pět let od voleb, znamená to, že bude volební. Bude se volit nový výbor SDH a navrhovat zástupce do okresních rad.