2009

 Rok 2009 byl, co se týče zásahů výjezdové jednotky velice pestrý a na zásahy bohatý. Naše jednotka byla povolána celkem k 31 mimořádným událostem. Jednalo se o 10 požárů, 6 technických zásahů, jako odstranění spadlých stromů a čerpání vody, 2x jsme zachraňovali osoby z vody, 2x jsme zasahovali při úniku nebezpečných látek, 3x se jednalo o planý poplach a 8x naše jednotka vůbec nevyjížděla, nebo byla po cestě odvolána zpět na základnu. Zde je podrobnější popis našich výjezdů:

Dne 17.1.2009 byl v 10:32 naší jednotce vyhlášen požární poplach. Jednotka vyjela jednou tatrou na pomoc likvidace požáru maringotky v areálu Střední zemědělské školy v Šumperku - Temenici. Jednotka po příjezdu na místo události plnila rozkazy velitele zásahu a pomáhala s likvidací následku požáru a poté se v 11:40 vrátila zpět na základnu.

 Dne 3.2.2009 v 9:50 jednotka vyjížděla na požár kamionu do Šumperka. Zásah byl komplikovaný, protože kamion hořel na velmi frekventované silnici ze Šumperka do Bludova. Naše jednotka se podílela na hasících pracech, překládce materiálu a doplňovala vodu šumperským profesionálům. Po doplnění vody do cisterny se v 11:35 vrátila na základnu.

 Dne 12.2.2009 ve 20:03 byl naší jednotce vyhlášen požární poplach, v Šumperku na ulici gen. Svobody hořel opuštěný dům. Po příjezdu šumperských profesionálů na místo události, tito zjistili, že naší jednotky zde není zapotřebí a tudíž naše jednotka nevyjížděla.

 Dne 19.2.2009 byl naší jednotce ve 2:03 vyhlášen požární poplach, naše jednotka vyjela na pomoc šumperským profesionálům s hašením třídícího a lisovacího stroje ve firmě Ekopak na Vikýřovické ulici v Šumperku. Zde jsme se podíleli na hasících pracech, hasili jsme vyskladněné balíky slisovaného papíru a dodávali vodu i kolegům ze Šumperka - Temenice. Po doplnění vody do cisterny se jednotka v 5:08 vrátila zpět na základnu.

 Dne 14.3.2009 ve 15:30 byla naše jednotka povolána k požáru osobního automobilu do Dolních Studének. Jednotka vyjela jednou tatrou a po příjezdu na místo události zjistila, že požár byl již v zárodku uhašen majitelem vozidla pomocí hasícího přístroje, a tak se bez zásahu navrátila v 16:05 na základnu.

 Dne 2.4.2009 v 5:15 naše jednotka vyjela k požáru osobního automobilu do Jakubovic. Během jízdy k zásahu ale byla jednotka odvolána, a tak se v 5:47 vrátila zpět na základnu.

 Dne 13.4.2009 v 6:37 byla naše jednotka svolána k požáru bytu na Revoluční ulici v Šumperku. Po příjezdu šumperských profesionálů na místo události bylo zjištěno, že došlo ke vzplanutí potravin na sporáku a proto naše jednotka nevyjížděla.

 Dne 30.4.2009 v 15:05 byla naše jednotka povolána na požár bytu na ulici Revoluční v Šumperku. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že požár byl zlikvidován profesionální jednotkou ze Šumperka a po dohodě s velitelem zásahu se jednotka vrátila v 15:45 zpět na základnu.

 Dne 3.5.2009 v 16:10 byla naše jednotka svolána k požáru travního porostu na Temenické ulici v Šumperku. Šlo však o požár menšího rozsahu, takže naše jednotka nevyjížděla.

 Dne 11.5.2009 byla naše jednotka požádána starostou sousední obce Hrabišín, kde po přívalových deštích zůstalo v místní části Loučky naplaveny spousty bahna, o pomoc místním dobrovolným hasičům. Naše jednotka nenechala samozřejmě sousedy na holičkách a pomohla s odklízením naplaveného bahna v obci.

 Dne 14.5.2009 ve 14:16 byla naše jednotka svolána k záchraně cyklisty, který spadl do potoka v horní části obce směrem na Mladoňov. Po příjezdu naší jednotky na místo zásahu byl muž s těžkým zraněním hlavy stále v potoce, ale již v péči záchranné služby, která ho resuscitovala. Naše jednotka muže z potoka vytáhla a pomáhala s resuscitací, když jsme se střídali se záchrannou službou a profesionály ze Šumperka. Nakonec jsme pomohli s přenosem muže do záchranky a muž byl poté transportován do Šumperka a poté letecky do Olomouce. Naše jednotka se v 15:10 vrátila zpět na základnu.

 Dne 22.6.2009 v 9:39 byla naše jednotka svolána k požáru na ulici Vrchlického v Šumperku. Po příjezdu profesionální jednotky na místo události bylo zjištěno, že na balkóně v prvním patře hoří kartónová krabice a požár byl naštěstí ihned zlikvidován. Naše jednotka tudíž nevyjížděla.

 Dne 26.6.2009 ve 23.25 byla naše jednotka povolána na pomoc povodní zasaženému Jesenicku. Naši situaci ovšem komplikovala dětská noční soutěž v Třeštině, kde byli nejen členové výjezdové jednotky, ale hlavně Avie s veškerým vybavením. Tato byla ihned stažena zpět a i s jednou tatrou jsme se vydali do Jeseníku na útvar HZS, kde nám měly být podány další informace. Po příjezdu do Jeseníku bylo sděleno všem svolaným jednotkám ze Šumperska, že jejich pomoc již není potřeba, a že se mají vrátit na základny. Naše jednotka se vrátila ve 4:00.

 Dne 29.6.2009 v 7:00 někteří naši členové výjezdové jednotky vyrazili na výzvu HZS i s potřebnou technikou na pomoc obci Skorošice na Jesenicku. Zde se podíleli na likvidačních pracech po povodních a čerpání studní. Při příjezdu do Nového Malína zjistili, že se obcí přehnala bouřka s krupobitím a silnými srážkami a že došlo k vylití Malínského potoka na Plechách a zahlcení malínské čističky odpadních vod. Zasáhli tedy i v naší obci a ve 20:00 se vrátili na základnu.

 Dne 6.7.2009 v 10:35 byla naše jednotka povolána k záchraně topících se osob v prostoru tzv. „ Malínského splavu“ na řece Desné. V době příjezdu naší jednotky na místě již zasahovali profesionálové ze Šumperka, společně se záchrannou službou. Jedna osoba byla již na břehu a byla oživována, bohužel však neúspěšně. Druhou osobu však silný proud odnesl z prostoru splavu dále po proudu. Nejprve bylo nutné pomocí stavidla zmenšit průtok vody v korytě, a pak jsme se spolu s šumperskými profesionály na člunu vydali prohledávat koryto řeky. Utonulou osobu jsme nalezli asi 2 km po proudu zachycenou ve větvích u břehu. Po vytažení osoby z vody jsme se vrátili ke splavu, kde jsme měli techniku a ve 13:26 jsme se vrátili na základnu.  

 Dne 7.7.2009 ve 21:27 byla, po přívalových deštích, které postihly město Šumperk, naše jednotka svolána k čerpání vody ve sklepních prostorech Vily Doris v Šumperku. Jednotka vyjela jednou tatrou a avií. Pomocí plovoucího a kalového čerpadla vyčerpali zaplavený sklep a dále na výzvu operačního střediska pokračovala osádka tatry čerpat vodu na diskotéku Phoenix a osádka avie na ulici Nemocniční, kde čerpala další zatopený sklep. Poté se všechny svolané jednotky shromáždily na stanici HZS v Šumperku, kde byl dohodnut postup v případě, že se situace bude opakovat a naše jednotka se ve 23:35 vrátila zpět na základnu.

 Dne 26.7.2009 v 10:42 byla naše jednotka svolána k úniku nebezpečných látek do Malínského potoka. Na místo byla povolána i jednotka šumperských profesionálů i s kontejnerem vybaveným na únik nebezpečných látek. Po příjezdu ke karosárně bylo zjištěno, že došlo k vytrávení potoka neznámou látkou. Společně s šumperskými profesionály a policií se naše jednotka vydala proti proudu hledat zdroj znečištění. Ten se najít nepovedlo, a tak si pracovník odboru ochrany životního prostředí odebral vzorky vody a uhynulých ryb k dalšímu šetření. Naše jednotka se poté ve 12:10 vrátila na základnu.

 Dne 4.8.2009 v 00:33 byla naše jednotka svolána k požáru osobního automobilu v Hraběšicích. Po příjezdu profesionální jednotky na místo události bylo zjištěno, že naší pomoci není zapotřebí, takže naše jednotka nevyjížděla.   

 Dne 20.8.2009 v 6:55 byl naší jednotce vyhlášen požární poplach, jednotka vyjížděla k hořícímu nákladnímu automobilu mezi Novým Malínem a Hrabišínem. Po příjezdu na místo události byl požár již zlikvidován profesionály ze Šumperka, naše jednotka provedla dohašovací práce a v 8:05 se vrátila na základnu.

 Dne 28.8.2009 ve 14:47 byla naše jednotka povolána k likvidaci požáru v baru Klasik v Šumperku. Zde došlo k požáru klimatizace, který zlikvidovala šumperská profesionální jednotka, takže se naše jednotka navrátila na základnu.

 Dne 30.8.2009 ve 3:00 byla naše jednotka vyslána ve druhém sledu k likvidaci požáru zemědělské budovy v Maršíkově. Naše jednotka vyjela oběmi cisternami a prováděla na místě zásahu požární asistenci a naše vozy byly využity ke kyvadlové dopravě vody. Po ukončení prací se naše jednotka v 6:35 navrátila na základnu.

 Dne 19.9.2009 v 0:01 byla naše jednotka vyslána k monitoringu úniku plynu v Novém Malíně u cihelny. Po příjezdu na místo události se zde již nacházela profesionální jednotka ze Šumperka. Na místo byla povolána poruchová služba plynáren a naše jednotka se v 0:30 vrátila na základnu.

 Dne 14.10.2009 ve 23:05 byla naše jednotka povolána k odstranění spadlých větví a stromů na silnici směrem na Mladoňov. Naše jednotka vyjela Tatrou a Avií a provedla prořezání a odstranění stromů a větví z komunikace a v 0:38 se navrátila na základnu.

 Ovšem necelou hodinu po návratu byla jednotka dne 15.10.2009 v 01:33 opět povolána k likvidaci popadaných stromů na komunikaci v úseku Nový Malín - Mladoňov -  Václavov - Libina. Naše jednotka započala z pracemi, ale neustále padající sníh, který se nabaloval na ještě nespadané listí, v tomto úseku strhával jeden strom za druhým, takže když jednotka dokončila práce ve směru na Oskavu, po cestě zpět likvidovala další spadlé stromy. Nakonec se situaci podařilo zvládnout, komunikaci uvolnit a jednotka se navrátila v 15:23 na základnu.

 Dne 19.10.2009 ve 22:47 byl naší jednotce vyhlášen požární poplach. Jednalo se o požár ve výtahové šachtě panelového domu na ulici Zahradní v Šumperku. Po příjezdu profesionálních hasičů na místo události bylo zjištěno, že došlo k zahoření spadeného papíru do výtahové šachty, tudíž naše jednotka nevyjížděla.

 Dne 16.11.2009 byl naší jednotce ve 20:29 vyhlášen požární poplach. Naše jednotka vyrazila k požáru komína u paní Šendulové v Novém Malíně. Než přijela profesionální jednotka ze Šumperka, provedli jsme průzkum a po jejím příjezdu jsme asistovali u čištění komína. Na základnu se naše jednotka vrátila ve 21:42.

 Dne 25.11.2009 byla naše jednotka v 7:15 povolána k lesnímu požáru nad vodárnou v Šumperku-Temenici. Jednotka vyjela jednou tatrou a společně se šumperskými profesionály a dobrovolnými hasiči z Temenice hledala zmiňovaný požár. To se však žádné z jednotek nepodařilo, a tak byly na pokyn operačního střediska odvolány na základnu. Naše jednotka se navrátila v 8:35.

 Dne 11.12.2009 ve 22:29 byla naše jednotka povolána k požáru sklepních prostor v sedmipatrovém paneláku na ulici Prievidzská v Šumperku. Naše jednotka vyjela jednou tatrou a po příjezdu na místo události spolupracovala se šumperskou profesionální jednotkou a dobrovolnými hasiči z Temenice. Nejprve jsme se podíleli na evakuaci objektu a poté dva naši členové v dýchacích přístrojích pomáhali i s likvidací požáru. Ta byla komplikována z důvodu prasklých stoupaček hlavně teplé vody přímo nad ohniskem a silnému zakouření celého sklepního prostoru. Naše jednotka se na základnu navrátila v 0:35.

 Dne 20.12.2009 ve 20:32 byla naše jednotka povolána k požáru střechy sedmipatrového panelového domu na Erbenově ulici v Šumperku. Jednotka vyjela jednou tatrou, protože se však jednalo o planý poplach, naše jednotka byla odvolána zpět na základnu, kam se navrátila ve 20:52.

 Dne 21.12.2009 ve 12:15 naše jednotka vyjela k požáru věžáku na ulici Fibichova v Šumperku. Jednotka vyjela jednou tatrou a po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach. Naše jednotka se tak navrátila ve 12:45 na základnu.

 Dne 29.12.2009 ve 21:21 byla naše jednotka povolána k požáru bytu v bytovém domě na Zborovské ulici v Šumperku. Vyjeli jsme jednou tatrou a po příjezdu na místo události jsme zjistili, že požár byl již zlikvidován šumperskými profesionály. Naše jednotka se tak po poradě s velitelem zásahu navrátila ve 21:47 na základnu.