2014

 V roce 2014 jednotka vyjížděla celkem k 22 mimořádným událostem. Z toho se jednalo o 15 požárů, 3 technické zásahy, 2 plané poplachy, 2 taktická cvičení. V katastru naší obce jednotka zasahovala 6x. Jednalo se o 4 požáry a technickou pomoc a planý poplach. Co do rozsahu byly největšími událostmi čerpání vody po přívalových deštích v Šumperku a požár kůlny v Novém Malíně. Jednotka také absolvovala 2 taktická cvičení - únik čpavku na zimním stadionu v Šumperku a dálkovou dopravu vody v Petrově nad Desnou. Zde jsou podrobnosti k jednotlivým zásahům: 

 Dne 18.1.2014 byla naše jednotka v 16:59 povolána k požáru bytu v 7. patře panelového domu na Bratrušovské ulici v Šumperku. Již při příjezdu první jednotky na předpokládané místo události vzniklo podezření na planý poplach. Naše jednotka tudíž zůstala na pokyn operačního střediska na zbrojnici jako záloha. Po provedeném průzkumu se potvrdilo, že se jednalo o planý poplach, a členové jednotky se tak rozešli do svých domovů. 

 Dne 9.2.2014 byla naše jednotka ve 3:10 povolána k požáru kůlny na dřevo u rodinného domu v Novém Malíně. Po příjezdu naší jednotky na místo události prováděla hašení pomocí jednoho proudu, dodávala vodu šumperským profesionálům a podílela se na rozebírání konstrukce kůlny a vynášení dřeva z objektudnotka provedla průzkum, dodávala vodu šumperským profesionálům a podílela se na odvětrání objektu. Na základnu se vrátila v 05:14.

 Dne 14.2.2014 vyjížděla naše jednotka ve 16:58 k požáru drážního domku u viaduktu v Šumperku. Po příjezdu naší jednotky na místo události bylo zjištěno, že hoří pouze odpad, naše jednotka provedla průzkum, a podílela se na odvětrání objektu. Na základnu se vrátila v 17:27.

 Dne 24.2.2014 vyjížděla naše jednotka ve 20:32 k požáru drážního domku u viaduktu v Šumperku. Po příjezdu naší jednotky na místo události byl již požár likvidován, naše jednotka provedla průzkum, dodávala vodu šumperským profesionálům a podílela se na odvětrání objektu. Na základnu se vrátila v 21:01.

 Dne 19.4.2014 v 16:05 vyjížděla naše jednotka k požáru lesa „U Křížku“ směrem na Mladoňov. Jednotka prováděla hašení pomocí dvou proudů C a po likvidaci požáru se navrátila v 19:29 zpět na základnu.

 Dne 21.5.2014 v 9:05 vyjížděla naše jednotka na taktické cvičení, a sice únik čpavku z technologie zimního stadionu v Šumperku. Naše jednotka se hlavně podílela na průzkumu a evakuaci hotelu Sport a poté byla nasazena jako záložní skupina u dekontaminace. Na základnu se vrátila v 10:40.

 Dne 25.5.2014 v 11:33 vyjížděla naše jednotka k požáru výškové budovy na ulici Čsl. armády v Šumperku. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jednalo o zahoření elektroinstalace, a tak se naše jednotka vrátila v 11:56 na základnu.

 Dne 8.6.2014 v 1:33 byla naše jednotka povolána k požáru restaurace na ulici 8. května v Šumperku. Členové naší jednotky se podíleli na hasebních pracech, rozebírání konstrukcí, a z naší cisterny byla doplňována voda šumperským profesionálům. Na základnu se jednotka vrátila v 2:52.

 Dne 13.6.2014 byla naše jednotka povolána k požáru louky pod vodojemem v horní části naší obce. Jednotka provedla průzkum, při kterém zjistila, že došlo k zahoření travního porostu na ploše zhruba 40x100m a požár za pomoci šumperské profesionální jednotky zlikvidovala. Na základnu se vrátila v 17:35.

 Dne 26.6.2014 v 17:04 vyjížděla naše jednotka na taktické cvičení, a to požár lesa v katastru obce Petrov nad Desnou. Námětem cvičení byla dálková doprava vody hadicemi od řeky Desné na vrchol Granátové hory. Naše jednotka se podílela společně s dalšími osmi jednotkami na tvorbě hadicového vedení. Na základnu se vrátila v 19:53.

 Dne 21.8.2014 v 16:25 vyjížděla naše jednotka k požáru remízku u silnice směr Hrabišín. Po projetí celé cesty do Hrabišína a důkladném průzkumu bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach. Naše jednotka se tak navrátila na základnu.

 Dne 23.8.2014 v 15:45 vyjížděla naše jednotka k čerpání vody po přívalových deštích do restaurace na ulici Dr. E. Beneše v Šumperku. Jednotka na místě provedla odčerpání vody pomocí plovoucího čerpadla a úklid prostor. Po dokončení těchto prací byla následně povolána k čerpání vody v restauraci na ulici B. Němcové v Šumperku. Zde jednotka provedla odčerpání vody pomocí plovoucího čerpadla a po uklizení prostor se vrátila zpět na základnu.

 Dne 29.8.2014 ve 14:09 vyjížděla naše jednotka k požáru kuchyně v domku v Novém Malíně. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo pouze k zahořeni neodborně vyrobené prodlužovací šňůry ke sporáku. Naše jednotka se tak vrátila zpět na základnu.

 Dne 31.8.2014 ve 20:52 vyjížděla naše jednotka k požáru bytu na ulici Wolkerova v Šumperku. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že došlo k požáru potravin na sporáku, byt byl odvětrán a naše jednotka se vrátila zpět na základnu.

 Dne 10.9.2014 ve 23:07 vyjížděla naše jednotka k požáru bytu na ulici 8. května v Šumperku. Po příjezdu naší jednotky na místo události byla naše jednotka využita k doplňování vody již zasahujícím jednotkám a k dohašování věcí, které byly vyklizeny z hořícího bytu. Naše jednotka se po ukončení hasebních prací vrátila zpět na základnu. 

 Dne 19.10.2014 ve 13:28 vyjížděla naše jednotka k požáru bytu na ulici Jesenická v Šumperku. Po příjezdu naší jednotky na místo události bylo zjištěno, že došlo k požáru potravin na sporáku, majitel požár uhasil a byt bylo třeba jen odvětrat. Naše jednotka se tak vrátila na základnu.

 Dne 25.10.2014 ve 23:01 byla naše jednotka povolána k požáru střechy Majáku v Šumperku. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo k zahoření zábavné pyrotechniky a požár byl uhašen obsluhou pomocí hasicího přístroje. Naše jednotka se tak navrátila na základnu.

 Dne 11.11.2014 byla naše jednotka ve 3:22 povolána k výbojům na sloupu elektrického vedení u bytovek bývalého JZD. Naše jednotka vyčkala na příjezd pracovníka elektrorozvodů a poté se vrátila zpět na základnu.  

 Dne 10.12.2014 ve 21:28 vyjížděla naše jednotka k požáru střešní konstrukce restaurace u autobusového nádraží v Šumperku. Po našem příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že došlo k požáru sazí v komíně a následnému zahoření střešních trámů. Naše jednotka se tedy vrátila na základnu.

 Dne 25.12.2014 ve 2:54 vyjížděla naše jednotka k požáru bytu na Kozinově ulici v Šumperku. Po našem příjezdu na místo události bylo provedeným průzkumem zjištěno, že požár je menšího rozsahu, takže naše jednotka byla na místě ponechána jako záloha a po likvidaci požáru byla vrácena zpět na základnu.  

 Dne 27.12.2014 v 00:10 vyjížděla naše jednotka k požáru stropních prostor v domě na Zábřežské ulici v Šumperku. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo pouze k vyhoření zkratovaného pohybového čidla na chodbě. Naše jednotka se po provedeném průzkumu vrátila v 00:35 na základnu.