2011

 Naše výjezdová jednotka v roce 2011 vyjížděla celkem ke 22 mimořádným událostem. Z toho se jednalo o 14 požárů, 3 dopravní nehody, 1 planý poplach a 4x byla naše jednotka navrácena zpět na základnu. V naší obci jsme loni zasahovali pouze 2x, a to u dopravních nehod u cukrárny a u hospody Dřevák. Co do rozsahu, tak největší událostí byl požár penzionu v Oskavě, kde se výše škody vyšplhala přes deset milionů korun. Oběma vozy jsme vjížděli také k požáru rekonstruovaného domu na Třemešku u Dolních Studének a k požáru garáže a přilehlé kůlny v Obědné. Zde jsou podrobnosti k jednotlivým zásahům:

 

  Dne 31.1.2011 v 15:01 byla naše jednotka povolána k požáru skladových prostor v tiskárně na Žerotínově ulici v Šumperku. Po příjezdu na místo události naše jednotka doplňovala vodu šumperským profesionálům a podílela se na dohašovacích pracech. Na základnu se navrátila v 16:04.

 Dne 14.2.2011 v 18:30 byla naše jednotka povolána k požáru zámečnické dílny na Příčné ulici v Šumperku. Po příjezdu na místo události se naše jednotka podílela na rozebírání konstrukce zdi a asistovala profesionální jednotce. Na základnu se navrátila v 19:15.

  

 Dne 17.2.2011 v 01:38 byla naše jednotka povolána k požáru bytu ve 3. patře panelového domu na ulici Šumavská v Šumperku. Naše jednotka pouze dodávala vodu šumperským profesionálům, kteří ke zdolání požáru využívali i výškovou techniku. Na základnu se naše jednotka navrátila v 03:05.

  

  Dne 24.2.2011 ve 13:50 byla naše jednotka povolána k nahlášenému požáru hájovny na ulici Jiřího z Poděbrad v Šumperku. Po příjezdu profesionální jednotky na místo události tato zjistila, že se jedná o planý poplach a naše jednotka byla odvolána zpět na základnu.

 Dne 15.3.2011 ve 22:06 byla naše jednotka povolána k požáru zahradní chatky v zahrádkářské kolonii na Žerotínově ulici v Šumperku. V době našeho příjezdu na místo byl celý objekt v plamenech a požár již začali likvidovat šumperští profesionálové za pomoci jednotky z Temenice. Naše jednotka doplnila vodu profesionálům a poté, po doplnění vlastní cisterny, se ve 23:40 navrátila na základnu.

 Dne 27.3.2011 v 15:56 naše jednotka vyjela na výzvu Krajského operačního střediska k požáru střechy opuštěného domu u bývalého JZD v Hrabišíně. Naše jednotka byla na místě jako první a po počátečním průzkumu začala s hašením pomocí proudu C. Po zlikvidování požáru a odjezdu profesionální jednotky zůstala na místě s domácí jednotkou z Hrabišína a rozebrala střešní konstrukci a dohasila doutnající místa. Po vyprázdnění cisterny a závěrečném průzkumu jednotka odjela z místa události, doplnila cisternu a v 18:19 se navrátila na základnu.

 Dne 3.5.2011 byl naší jednotce ve 23:18 vyhlášen požární poplach. Naše jednotka vyjela k požáru panelového domu na ulici Bludovská v Šumperku. Na místě byla jako první profesionální jednotka, která zjistila, že došlo pouze k zahoření potravin na sporáku v jednom z bytů. Naše jednotka se poté podílela na odvětrání chodby a asistovala profesionální jednotce. Ve 23:52 se navrátila na základnu.

 Dne 7.5.2011 byla naše jednotka v 11:51 povolána k dopravní nehodě dvou osobních vozidel mezi Novým Malínem a Hrabišínem. Naše jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum a poté až do vyšetření nehody dopravní policií řídila dopravu. Na základnu se vrátila ve 12:44.

 Dne 10.5.2011 v 15:28 vyjížděla naše jednotka k požáru lesního porostu u bývalého plicního sanatoria v Šumperku. Naše jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum a asistovala profesionální jednotce při zdolávání požáru. Na základnu se jednotka vrátila v 16:09.

 Dne 11.6.2011 v 16:45 byla naše jednotka povolána k požáru bytu v panelovém domě na ulici Erbenova v Šumperku. Po příjezdu profesionální jednotky na místo události bylo zjištěno, že došlo pouze ke vzplanutí potravin na sporáku, a tak byla naše jednotka odvolána zpět na základnu. 

 Dne 19.6.2011 ve 14:05 byla naše jednotka povolána k požáru zděného přístřešku na ulici Nemocniční v Šumperku. Po příjezdu naší jednotky na místo události byla na místě již profesionální jednotka a jednotka z Temenice. Tyto jednotky zjistily, že hoří střešní konstrukce. Naše jednotka provedla průzkum a asistovala oběma jednotkám. Po zlikvidování požáru se naše jednotka ve 14:42 navrátila na základnu.

 Dne 9.7.2011 v 02:39 byla naše jednotka povolána ve druhém sledu k požáru penzionu v Oskavě. Již v době příjezdu první jednotky byla celá dřevostavba v plamenech. Naše jednotka se po příjezdu na místo události podílela na ochlazování okolních objektů a přilehlého lesního porostu, aby nedošlo k rozšíření požáru. Naše cisterna se podílela také na kyvadlové dopravě vody. V závěrečné fázi likvidace požáru se jednotka podílela na dohašovacích pracech.

 Dne 10.7.2011 v 10:22 byla naše jednotka povolána k odstranění spadeného stromu mezi Novým Malínem a Mladoňovem, v místě zvaném "U Křížku". V době, kdy se členové jednotky dostavili do zbrojnice, už na místo mířila profesionální jednotka ze Šumperka, která se vracela z jiného zásahu, takže naše jednotka nevyjížděla.

 Dne 30.7.2011 v 02:07 byla naše jednotka povolána k požáru domu na ulici Lužickosrbská v Šumperku. Po příjezdu profesionální jednotky bylo zjištěno, že došlo ke vzplanutí potravin na sporáku. Naše jednotka asistovala s odvětráním prostor a poté se ve 02:40 navrátila na základnu. 

  

  Dne 20.8.2011 v 15:12 vyjela naše jednotka na výzvu operačního střediska k požáru přistávajícího větroně na letiště šumperského aeroklubu. Po příjezdu jednotek na letiště bylo zjištěno, že oznamovatel viděl větroň, který vypouštěl zátěž (vodu) z křídel, což musí pilot udělat před přistáním, a myslel, že se jedná o kouř. Jednalo se tedy o planý poplach a naše jednotka se navrátila v 15:34 na základnu.

 Dne 28.8.2011 v 17:41 vyjížděla naše jednotka k dopravní nehodě dvou osobních automobilů na křižovatce u cukrárny v Novém Malíně. Po příjezdu na místo události naše jednotka provedla protipožární opatření, podílela se na odklizení následků dopravní nehody a odstranění nepojízdného havarovaného automobilu mimo komunikaci. Poté se v 18:24 navrátila na základnu.

 Dne 6.9.2011 v 18:35 byla naše jednotka povolána k dopravní nehodě 2 osobních automobilů u "Dřeváku" v Novém Malíně. V době našeho příjezdu již na místě zasahovala profesionální jednotka ze Šumperka. Naše jednotka se podílela na uvolnění komunikace, naložení vozidel na vozidla odtahové služby a na úklidu uniklých PHM z vozidel. Na základnu se navrátila v 19:35.

 Dne 18.9.2011 byla naše jednotka ve 23:10 povolána k požáru neobydleného rodinného domu na Třemešku, část Králce, Dolních Studének. Jednotka vyjela oběma vozy, po příjezdu naší jednotky na místo události na místě již zasahovala profesionální jednotka, malínská jednotka provedla natažení dvou proudů z první tatry, druhá tatra byla použita k doplňování vody pro všechny jednotky. Po likvidaci požáru na místě události zůstala osádka jednoho našeho vozu na místě události, aby toto zajistila. Na základnu se jednotka vrátila v 8:30. 

 Dne 7.10.2011 byla naše jednotka ve 21:26 povolána k požáru přístřešku na automobil a přilehlé kůlny v Obědné. Operační středisko k požáru vyslalo oba naše vozy, osádka jedné cisterny se podílela na doplňování vody již zasahujícím jednotkám, osádka druhého vozidla prováděla s dalšími jednotkami dohašování požářiště a pomáhala s rozebíráním konstrukce kůlny. Po dokončení všech prací se jednotka po doplnění vody do cisterny navrátila ve 23:15 na základnu.

 Dne 8.11.2011 v 16:33 byla naše jednotka povolána k požáru unimobuňky v areálu firmy FAST na Vikýřovické ulici v Šumperku. V době příjezdu naší jednotky na místo události zde již zasahovala profesionální jednotka ze Šumperka, naše jednotka se podílela na likvidaci požáru jedním proudem C, a poté dodávala vodu šumperské jednotce. Na základnu se navrátila po doplnění vody do cisterny v 17:51.

 Dne 19.11.2011 v 16:04 byl naší jednotce vyhlášen požární poplach. Jednotka byla povolána k požáru dílny na ulici ČSA v Šumperku. Po opětovném dotazu operačního střediska na oznamovatele bylo zjištěno, že se jednalo o neohlášené pálení klestí, tudíž byly všechny jednotky navráceny na své základny. 

 Dne 28.12.2011 v 16:49 byla naše jednotka povolána k požáru bytu na ulici Krapkova v Šumperku. Zde bylo průzkumem zjištěno, že došlo pouze k zakouření bytu z krbu a tak se naše jednotka v 17:15 navrátila na základnu.