2013

 V roce 2013 jednotka vyjížděla celkem k 18 mimořádným událostem. Z toho se jednalo o 12 požárů, dopravní nehodu, 2 technické zásahy a 3x byla jednotka odvolána zpět na základnu. V katastru naší obce jednotka zasahovala 4x. Jednalo se o 3 požáry a dopravní nehodu. Co do rozsahu byly největšími událostmi požár kompresorovny ve firmě Sumtex v Šumperku, požár haly v Postřelmově, a požáry rodinných domů ve Vikýřovicích a v Bludově. Jednotka také absolvovala školení s lanovou technikou, zdravovědu a spojovou službu. Zde jsou podrobnosti k jednotlivým zásahům:

 Dne 1.1.2013 v 16:00 vyjížděla naše jednotka k požáru komína v obci Nový Malín. V době našeho příjezdu byla již na místě profesionální jednotka ze Šumperka. Naše jednotka pomáhala s likvidací požáru, vymetením komína, a poté se v 16:50 navrátila na základnu.

  Dne 14.1.2013 v 15:38 vyjížděla naše jednotka k dopravní nehodě osobního vozidla u obchodu CBA v Novém Malíně. Členové naší jednotky pomáhali šumperským profesionálům s poskytnutím první pomoci zraněné řidičce a řídili dopravu v místě dopravní nehody. Poté se v 16:15 navrátili na základnu.

 Dne 20.2.2013 ve 22:34 vyjížděla naše jednotka k požáru dřevěné chatky za kompostárnou v Novém Malíně. Po příjezdu na místo události, který byl značně zkomplikován navezenou hromadou hlíny na příjezdovou cestu, jednotka začala s hasícími pracemi. Po likvidaci požáru ještě provedla rozebrání ohořelé konstrukce chatky a po uhašení všech ohnisek a doplnění vody do cisterny se v 0:02 vrátila na základnu.

 Dne 4.3.2013 ve 21:46 vyjížděla naše jednotka k požáru kompresorovny ve firmě Sumtex na Žerotínově ulici v Šumperku. Po příjezdu naší jednotky na místo události bylo zjištěno, že požár zasáhl již i střešní konstrukci. Naše jednotka tedy začala s hašením střechy, po příjezdu automobilového žebříku vytvořila proud na žebříku a jeden ze členů jednotky prováděl hasební práce i z koše automobilového žebříku. Další proud si od naší cisterny vytvořila jednotka ze Zábřeha. Po likvidaci požáru a doplnění vody do cisterny se jednotka na základnu vrátila v 1:28. 

článek a video na www.pozary.cz : www.pozary.cz/clanek/63229-video-likvidace-rozsahleho-pozaru-strechy-v-prumyslovem-arealu-v-sumperku/

 Dne 26.4.2013 ve 21:20 vyjížděla naše jednotka k nahlášenému požáru výškové budovy na ulici Fibichova v Šumperku. Po příjezdu prvních jednotek na místo události bylo zjištěno, že došlo k zahoření papírové krabice a koberce na balkóně v 6. patře. Po likvidaci požáru a poradě s velitelem zásahu se pak jednotka navrátila ve 21:50 na základnu.

 Dne 6.5.2013 vyjížděla naše jednotka ve 13:50 k požáru tahače a autodílny v Postřelmově. Po našem příjezdu na místo události se jednotka podílela na hašení haly z automobilového žebříku, naše cisterna dodávala vodu k tomuto hašení a jeden ze členů jednotky se podílel na hašení z koše žebříku. Po likvidaci požáru a doplnění vody do cisterny se naše jednotka navrátila v 15:10 na základnu.

článek a video na www.pozary.cz: www.pozary.cz/clanek/64931-video-nakladni-auto-v-dilne-v-postrelmove-zasahly-plameny-pri-pozaru-byly-zraneny-tri-osoby/ 

 Dne 20.5.2013 byla naše jednotka ve 12:28 povolána k požáru rodinného domu na ulici ČSA v Šumperku. V době příjezdu naší jednotky na místo události byl požár již zlikvidován, a tak se jednotka po provedeném průzkumu vrátila ve 12:53 na základnu.

 Dne 5.7.2013 byla naše jednotka v 1:53 povolána k požáru zahradní chatky v kolonii za TDK v Šumperku. Vzhledem k tomu, že se členové jednotky nesešli, jednotka nevyjížděla.

 Dne 23.7.2013 byla naše jednotka v 17:08 povolána k požáru pole za ulicí Italskou v Šumperku. Po příjezdu naší jednotky na místo události naše jednotka dodávala vodu šumperským profesionálům a podílela se na hasicích pracech. Na základnu se vrátila v 18:02.

článek a video na požárech.cz:www.pozary.cz/clanek/67024-pozar-pole-v-obci-temenice-se-diky-vcasnemu-zasahu-hasicu-nastesti-nerozsiril/

 Dne 6.8.2013 byla naše jednotka v 17:10 povolána ke spolupráci s Policií ČR. Ta na hledala dvouleté dítě, které se ztratilo z domova na ulici Bohdíkovská v Šumperku. Po našem příjezdu na místo události a kontaktování velitele zásahu bylo zjištěno, že chlapec byl již nalezen, a tak se jednotka v 17:41 vrátila na základnu. 

 Dne 12.8.2013 byla naše jednotka povolána v 18:51 k požáru výškové budovy na ulici 8. května v Šumperku. Po příjezdu na místo události a vniknutí do bytu bylo zjištěno, že došlo k zahoření potravin v troubě, a tak se naše jednotka vrátila bez zásahu v 19:28 na základnu.

 Dne 18.8.2013 byl naší jednotce v 19:21 nahlášen požár v Malínské rokli. Vzhledem k tomu, že se nedostavil ani jeden ze strojníků, jednotka nevyjížděla. Naštěstí se jednalo pouze o neuhašené ohniště.

 Dne 12.9.2013 vyjížděla naše jednotka v 16:30 k nahlášenému požáru v hotelu Slovan na Hlavní třídě v Šumperku. Po příjezdu na místo události se naše jednotka podílela na průzkumu celé budovy. Při něm bylo zjištěno, že v kancelářích bylo předěláváno topení a zapadený uhlík zjevně zahořel pod dřevěnou podlahou a stoupačkami se dým a zápach rozšířil do celého prostoru budovy. Jednotka se navrátila na základnu v 17:34. 

 Dne 29.9.2013 byla jednotka v 16:59 povolána k požáru myčky na čerpací stanici Avanti v Šumperku. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo k zahoření elektroinstalace v myčce. Jednotka se vrátila na základnu v 17:24. 

 Dne 2.11.2013 byla naše jednotka ve 14:39 povolána k požáru rodinného domu ve Vikýřovicích. Při příjezdu naší jednotky na místo události byla již celá střecha objektu v plamenech. Strojník s cisternou byli využiti ke kyvadlové dopravě vody od místního hydrantu a členové jednotky se podíleli na hasebních pracech. Jednotka se vrátila na základnu v 16:21 

Dne 11.11.2013 byla naše jednotka ve 14:11 povolána k požáru bytu v panelovém domě na ulici Jiřího z Poděbrad v Šumperku. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo k zakouření bytu od připálených potravin na sporáku. Jednotka se navrátila na základnu ve 14:34.

 Dne 26.11.2013 v 01:55 byla naše jednotka povolána jako posila k požáru rodinného domu v Bludově. Jednotka se po příjezdu podílela na doplňování vody již zasahujícím jednotkám a členové se podíleli také na rozebírání střešní konstrukce a její dohašování. Jednotka se vrátila na základnu ve 4:44.

 Dne 7.12.2013 v 5:14 byla naše jednotka povolána k odstranění spadlého stromu na komunikaci z Nového Malína na Mladoňov. Spadlý strom ležel v místě zvaném "Na Samotě". Jednotka provedla rozřezání stromu pomocí motorové pily a po jeho odklizení se vrátila v 6:37 na základnu.