Antonín Černý

9.7.1926 - 11.12.2004

Titul Zasloužilý hasič udělen 1.5.1994

 V roce 1945 se přistěhoval s rodiči do obce Frankštát, dnes Nový Malín. Zde byli jeho rodiče v červnu 1945 zakládajícími členy českého sboru dobrovolných hasičů, do té doby tu byl pouze německý hasičský sbor. Členem sboru se pak stal i jejich syn Antonín. Začínal jako člen zásahového družstva, v roce 1946 se stal členem výboru a od té chvíle prochází všemi sborovými funkcemi. Bratr Černý pracoval u státních silnic jako stolař a této profese znamenitě využíval při rozvoji hasičského sboru, při všech akcích i budování hasičského areálu v obci. Dlouhá léta aktivně pracoval jako člen MNV a člen KOVP v době, ksdy vykonával funkci preventisty. Pracoval také ve spolku včelařů. Za svou obětavou práci byl mnohokrát vyznamenán.