Františka Nesrstová

30.9.1929 - 2.2.2009

Titul Zasloužilý hasič udělen 19.11.1992

 Do požární ochrany vstoupila v roce 1946 v Novém Malíně. Začínala jako sborová samaritánka, v roce 1949 byla zvolena do výboru a pověřena funkcí jednatelky. V roce 1960 byla zvolena do komise žen při okresním výboru v Šumperku, kde byla aktivní členkou až do roku 1986. Absolvovala odborné kurzy v Jánských Koupelích. Je nositelkou odznaku "Vzorný požárník III. stupně". Dlouhá léta zastávala funci refgerentky žen, neboť v Novém Malíně bylo ve sboru organizováno 33 žen a k tomu ještě družstvo dorostenek. Sestra Nesrstová vychovala tři syny a všichni pracují v požární ochraně. Její manžel byl dlouholetým funkcionářem okresního výboru v Šumperku. Dne 24.1.2002 obdržela Řád sv. Floriana.