Miloš Oulehla

11.11.1945

Titul Zasloužilý hasič udělen 12.11.2010

 Hasičem se stal v roce 1968. Po příchodu do sboru se zapojoval do všech akcí a projevoval velký zájem o práci hasičů. Byl zařazen do soutěžního družstva mužů, s nímž se po dlouhou dobu úspěšně zúčastňoval soutěží v požárním sportu. V roce 1975 byl zvolen do výboru a zastával funkci preventisty. Hodně volného času věnoval zajišťování preventivních prohlídek objektů, věnoval se výchově spoluobčanů, které nabádal k dodržování požárních předpisů, aby zbytečně nedocházelo ke škodám. V letech 2000 - 2010 zastával funkci starosty sboru. Vedle zajišťování výchovy členů měl osobní podíl na přípravách hasičů na různé soutěže a cvičení. Hasiči oceňují, že za jeho působení ve funkci starosty došlo ke zkvalitnění jejich technického zázemí a sbor se stal nejaktivnější organizací v obci. Také jako člen obecního zastupitelstva v letech 2005-2010 vždy obhajoval potřeby hasičů. V roce 1997 se s jednotkou podílel na likvidaci povodní ve vedlejších obcích. Mnoho záslužné práce vykonal ve funkcích v okrsku. Ochotně poskytoval pomoc sborům při zajišťování úkolů, a i jeho přičiněním byl okrsek dobře hodnocen v rámci celého okresu. Bratr Oulehla patří mezi aktivní členy, kteří pomoci bližnímu stále věnují hodně volného času.