Antonín Zajíc

22.4.1921

Titul Zasloužilý hasič udělen 14.10.1993

 Hasičem se stal v roce 1955. Hned od začátku se aktivně zapojil do činnosti - stal se řidičem a strojníkem požární techniky, o kterou se staral dlouhá léta. Zúčastnil se školy okrskových strojníků v Bílých Poličanech a své zkušenosti uplatňoval také jako okrskový strojník. V SDH Nový Malín plnil své úkoly velmi dobře, byly mu uděleny odznaky odbornosti "Vzorný požárník III. stupně", "Vzorný požárník II. stupně" a "Vzorný strojník". Dlouhá léta byl členem výboru SDH jako jednatel. Přes svůj vysoký věk se rád aktivně zúčastňoval a nadále zúčastňuje všech akcí pořádaných sborem. Jeho manželka pracovala 10 roků ve funkci předsedkyně ZO SPO v Novém Malíně. Za svůj dobrý přístup k práci pro hasiče byl bratr Zajíc několikrát odměněn. Pracoval obětavě i v jiných organizacích.