Gabriel Krobot

9.1.1944 - 10.11.2014

Titul Zasloužilý hasič udělen 7.5.2004

 Narodil se 9. ledna 1944, již v roce 1955 byl členem družstva mladých hasičů a později byl také aktivním členem družstva dorostu, jeho celoživotní poslání být hasičem a pomáhat druhým se pak datuje od roku 1959.

 Po návratu z vojny byl po řadu let vedoucím mladých hasičů a patří k těm, kteří stáli v roce 1972 u zrodu úspěšné celostátní hry Plamen. Pod jeho vedením se družstvo dorostenců třikrát probojovalo do krajského kola. Od roku 1970 do roku 2005 byl členem okresní odborné rady mládeže v Šumperku. Získal kvalifikaci rozhodčího mládeže i požárního sportu. Bez jeho rozhodcování si ani nešlo představit konání soutěží v celém okrese. Mnoho času věnoval hasičským soutěžím též na úrovni kraje. Za léta působení v této profesi vychoval mnoho svých nástupců.

 Členem výboru sboru se stal v roce 1974 a zodpovědně zastával různé funkce. Vedle postu vedoucího mládeže byl po řadu let také velitelem zásahové jednotky. S ní se úspěšně zúčastňoval námětových cvičení, pohárových soutěží a také většiny zásahů u požárů nejen v obci, ale i v širokém okolí. Pod jeho vedením se jednotky podílely na záchranných pracích při povodních v roce 1997 na Moravě a v roce 2002 v Čechách.

 V letech 1995-2000 byl starostou sboru. Od roku 2000 působil jako velitel sboru. Byl členem výkonného výboru OSH v Šumperku, členem KV ČSPO v Ostravě, od roku 2005 vedl aktiv Zasloužilých hasičů okresu Šumperk. I v posledních dnech svého života se aktivně podílel na organizačních záležitostech ve sboru a na dálku koordinoval činnost zásahové jednotky. Za svou obětavost a práci, nejen v našem sboru, byl oceněn několika významnými vyznamenáními, v roce 2004 mu byl udělen titul „Zasloužilý hasič.“

Zájmy nejen našeho sboru hájil i na poli místní samosprávy, v letech 2006 – 2010 byl členem zastupitelstva obce Nový Malín za naše hasičské sdružení - Sdružení hasičů za obec bezpečnější. Zde ve své práci uplatnil i své mnohaleté zkušenosti ze zaměstnání, neboť byl členem stavební komise.