Bedřich Nesrsta

 

 1.8.1927 - 16.2.1999

Titul Zasloužilý hasič udělen 20.10.1988

 V průběhu roku 1946 se odstěhoval do Franštátu, dnešního Nového Malína, kde vstoupil do řad členů Československého svazu požárníků. Do roku 1948 vedl mládež, v roce 1948 byl zvolen do výboru ČSPO. Po návratu z vojenské služby založil roku 1952 SVAZARM. V letech 1956-1986 zastával funkci velitele sboru, pod jeho vedením dosahoval sbor velmi dobrých výsledků. Za jeho působení byla opatřena požární technika a opravena budova Dům požárníků. Ve sboru tou dobou pracuje zásahové družstvo žen, dvě družstva mužů, kolektiv Mladých požárníků a kolektiv dorostenců. Dlouhé roky byl členem MNV za Sbor požární ochrany a v posledním volebním období místopředsedou MNV v Novém Malíně. V roce 1960 se stal členem Okresního výboru SPO, zpočátku jako člen Okresní revizní komise, poté jako člen OV SPO a posléze jako POV. Aktivně pracoval jako instruktor I.okrsku. Zapojil se do práce OVŠ, kde se účastnil všech akcí, které byly v okrese pořádány. Jeho láska k požární ochraně se přenášela na celou jeho rodinu, neboť manželka a všichni tři synové pracovali aktivně v hasičině. Jeho dlouholeté zkušenosti byly přínosem pro všechny, své poznatky a zkušenosti přenášel nezištně a byl příkladem v práci pro všechny mladé.