František Diblík

28.10.1935

Titul Zasloužilý hasič udělen 3.11.2011

 Členem sboru se stal roku 1951. Po úspěšné opravě vozidla Erena se stal strojníkem. V roce 1957 byl zvolen za člena výboru sboru, kde pracoval celých 12 let. Při jakékoliv akci, kterou sbor pořádal, byl aktivní a svým nadšením dokázal strhnout vždy i řadu ostatních členů sboru. V roce 1962 se stal vedoucím soutěžního družstva, s nímž dosahoval velice dobrých výsledků. Za svou píli a nezištnost obdržel řadu čestných uznání a byl vyznamenán mnoha hasičskými vyznamenáními a medailemi.