Zdeňka Krobotová

29.10.1946

Titul Zasloužilý hasič udělen 12.11.2010

 Mezi hasiče přišla v roce 1967. Hned po příchodu do sboru se zapojila do soutěžního družstva žen. Její dobrou vlastností bylo, že při přípravě na soutěže v požárním sportu dokázala strhnout ostatní členky družstva k velkým výkonům. Zejména mladé hasiče dovedla získat na svoji stranu a nadchnout je pro pro plnění úkolů, čehož dlouhá léta využívala ve funkci vedoucí mládeže. Jejím přičiněním dosahovalo družstvo mladých hasičů dobrých umístění na okrskových i okresních soutěžích. Podílela se také na příchodu nových členů do sboru a ráda jim dodnes předává své bohaté zkušenosti. Její příkladná práce ve sboru se projevovala také v činnosti hasičů i na ostatních úsecích - mladé členy pomáhala vychovávat nejen pro požární sport, ale připomínala jim též zásady požární prevence i záslužnou pomoc, kterou hasiči poskytují při ochraně zdraví a majetku svých spoluobčanů. Ve sboru na úseku mládeže pracovala nepřetržitě 30 let. Od roku 1996 úspěšně zastává funkci místostarostky. Veškeré akce, jež sbor zajišťuje, se bez její účasti neobejdou. Stále hodně času věnuje hasičským soutěžím, organizovaným též na okresní úrovni. Na soutěžích působí také jako rozhodčí. Dne 22.11.2007 jí byl udělen Řád sv. Floriána.